Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

 
     ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

            Р О З' Я С Н Е Н Н Я

              21.07.2003


     Щодо складання розрахунків збору за забруднення
     навколишнього природного середовища у 2003 році

               (Витяг)

   <...>
   Постановою КМ України від 28.03.2003 р. N 402 
"Про внесення змін у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів
збору  за  забруднення навколишнього природного середовища і
стягнення цього збору" з 1 квітня 2003 року введено нові нормативи
збору за забруднення навколишнього природного середовища.

   При цьому в останньому абзаці зміненої редакції додатку 1 до
Порядку зазначено, що нормативи збору за забруднення
навколишнього природного середовища у 2003 році розраховуються з
коефіцієнтом 0,8.

   Згідно зі ст. 5 Указу Президента України від 10.06.97 р.
N 503/97  "Про порядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання ними чинності", із внесеними
змінами,  нормативно-правові  акти Кабінету Міністрів України
набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк
набрання ними чинності не передбачено в цих актах.

   Пунктом 3 постанови КМ України від 28.03.2003 р. N 402
 встановлено, що вона набирає чинності з 1 квітня
2003  року,  а тому коефіцієнт 0,8 до нормативів збору за
забруднення навколишнього природного середовища застосовується при
обрахуванні суми збору за викиди, скиди і розміщення відходів,
здійснені починаючи з II кварталу поточного року.

   Таким чином, враховуючи зміну нормативів збору з 1 квітня
2003 року та застосування коефіцієнта 0,8 до них, а також те, що
діюча форма розрахунку збору  за  забруднення  навколишнього
природного середовища, наведена у додатку 2 до п. 7.2 Інструкції
 про порядок обчислення та сплати збору за забруднення
навколишнього  природного  середовища  (у  редакції  наказу
Міністерства екології та природних ресурсів України та Державної
податкової адміністрації  України  від 28.02.2001 р. N 75/76,
 не передбачає застосування різних значень нормативів
збору,  залежно  від  звітного періоду, та коефіцієнта 0,8,
розрахунки  збору  за  забруднення  навколишнього  природного
середовища за півріччя, дев'ять місяців та рік складаються з
урахуванням таких особливостей:
   1) розрахунки складаються наростаючим підсумком, починаючи з
1 квітня 2003 року, тобто за II квартал, II - III квартал і II -
IV квартал, про що відповідно зазначається у розрахунку;

   2) за  графою 2 "Ліміти викидів стаціонарними джерелами
забруднення, скидів, розміщення відходів", з метою здійснення
контролю за дотриманням платниками річних лімітів на скиди і
розміщення відходів, слід проставляти доведені річні ліміти на
скиди  та  розміщення відходів, зменшені на фактичні обсяги
відповідно скидів і розміщення відходів, здійснених у I кварталі
2003 року. Наприклад, річний ліміт на скиди деякої забруднюючої
речовини у водні об'єкти підприємству встановлений у обсязі 5
тонн, фактичні обсяги скидів цієї ж речовини у I кварталі склали 2
тонни, відповідно у розрахунках збору за II квартал, II - III і II
- IV квартали за графою 2 необхідно проставляти ліміт на скиди в
обсязі 3 тонни (5 тонн - 2 тонни = 3 тонни).
   Відповідно назву  графи 2 необхідно доповнити уточненням
стосовно того, що  ліміти  викидів  стаціонарними  джерелами
забруднення, скидів, розміщення відходів зменшені на фактичні
обсяги скидів та розміщення відходів у I кварталі.
   Також при заповненні графи 2 розрахунку необхідно приймати до
уваги, що постановою від 28.12.2001 р. N 1779 
внесено зміни до Порядку , відповідно до яких річні
ліміти затверджуються тільки для скидів та розміщення відходів. У
зв'язку з чим графа 2 розрахунку по розділу 1 "Нараховано збору за
викиди  стаціонарними  джерелами  забруднення,  усього"  не
заповнюється і рядки цієї графи відповідно прокреслюються;

   3) за  графою 3 "Фактичні обсяги викидів, використаного
пального, скидів, розміщення відходів" слід проставляти фактичні
обсяги  викидів,  використаного  пального, скидів, розміщення
відходів наростаючим підсумком з 1 квітня 2003 року, тобто без
урахування фактичних обсягів викидів, використаного пального,
скидів та розміщення відходів, здійснених у I кварталі 2003 року.
   Тобто при складанні розрахунку збору за II квартал 2003 року
за графою 3 проставляються фактичні обсяги викидів, використаного
пального, скидів, розміщення відходів, здійснені у II кварталі
цього року, за II - III квартали - фактичні обсяги викидів,
використаного пального, скидів, розміщення відходів, здійснені у
II - III кварталах, за II - IV квартали - фактичні обсяги викидів,
використаного пального, скидів, розміщення відходів, здійснені у
II - IV кварталах.
   При цьому  назву графи 3 необхідно доповнити уточненням
стосовно того, за який період проставляються фактичні обсяги
викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів.
   Так, при складанні розрахунку збору за II квартал 2003 року
платнику збору назву графи 3 необхідно доповнити уточненням "(у II
кварталі 2003 року)", відповідно за II - III квартали - "(у II -
III кварталах 2003 року)", за II - IV квартали - "(у II - IV
кварталах 2003 року)";

   4) за графою 4 "Нормативи збору за викиди, скиди, розміщення
відходів"  необхідно проставляти нормативи збору, затверджені,
постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2003 р. N 402
 із урахуванням коефіцієнта 0,8. Наприклад, за
викиди деякої забруднюючої речовини постановою КМ України від
28.03.2003 р. N 402 встановлений норматив збору 15
гривень/тонну, за графою 4 за цим видом забруднюючої речовини у
розрахунках збору за II квартал, II - III і II - IV квартали
необхідно проставляти норматив збору  12  гривень/тонну  (15
гривень/тонну х 0,8 = = 12 гривень/тонну);

   5) за рядком 5 "Нараховано збору з початку  року, усього
(р. 1 + р. 2 + р. З + р. 4)" слід проставляти загальну нараховану
суму збору наростаючим підсумком з 1 квітня 2003 року, тобто без
урахування нарахованої суми збору за I квартал 2003 року.
   Фактично, якщо розрахунок подається за II квартал, то за
рядком 5 проставляється загальна нарахована сума збору за II
квартал, відповідно за II - III квартали - загальна нарахована
сума збору наростаючим підсумком за II - III квартали, за II - IV
квартали - загальна нарахована сума збору наростаючим підсумком за
II - IV квартали;

   6) враховуючи, що у 2003 році розрахунок збору за забруднення
навколишнього  природного  середовища  складається наростаючим
підсумком з 1 квітня 2003 року, то при складанні розрахунку збору
за забруднення навколишнього природного середовища за II квартал
2003 року рядок 6 "Нараховано збору за попередній звітний період
(квартал,  півріччя,  9 місяців), усього" не заповнюється і
прокреслюється, тобто дані щодо нарахованої суми збору за I
квартал 2003 року в цей рядок не заносяться.

   На завершення необхідно звернути увагу, що п.п. "б" п. 15
Закону України від 20.02.2003 р. N 550-IV "Про внесення
змін до Закону України "Про порядок  погашення  зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами" внесено зміни до п. 17.2 ст. 17 Закону України від
21.12.2000 р. N 2181-III  "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами", згідно з якими у разі самостійного виявлення
платником факту заниження податкового зобов'язання він самостійно
нараховує штраф у розмірі 5 % (замість 10, як було раніше) від
суми виявленої недоплати.
   У зв'язку з цим, у разі уточнення платником податкових
зобов'язань за минулі податкові періоди в сторону їх збільшення і
поданні відповідного уточнюючого розрахунку про це, платник збору
самостійно нараховує суму штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати
за рядком 11. Відповідно у назві цього рядка цифру 10 доцільно
виправити на цифру 5.
   <...>

 Департамент методології ДПА України

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08