Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

      
      ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т

          24.06.2003 N 9911/7/11-1317


     Щодо складання розрахунків збору за забруднення
     навколишнього природного середовища у 2003 році


   Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2003 р. N 402
 "Про внесення змін у додаток 1 до  Порядку
встановлення  нормативів  збору  за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору" з 1 квітня 2003
року введено нові нормативи збору за забруднення навколишнього
природного середовища, до яких у 2003  році  застосовується
коефіцієнт 0,8.

   Враховуючи введення  змінених нормативів збору з початку
II кварталу 2003 року, а також те, що форма розрахунку збору за
забруднення  навколишнього  природного середовища, наведена у
додатку 2 до пункту 7.2 Інструкції про порядок обчислення та
сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
 (у редакції наказу Міністерства екології та природних
ресурсів України та Державної податкової адміністрації України від
28 лютого 2001 р. N 75/76, не передбачає застосування
різних значень нормативів збору, залежно від звітного періоду 5 та
коефіцієнта 0.8 до них, Державна податкова адміністрація України
рекомендує платникам збору, як виняток у 2003 році, складати і
подавати  до  органів  ДПС  розрахунки збору за забруднення
навколишнього природного середовища за півріччя, дев'ять місяців
та рік наростаючим підсумком, починаючи з 1 квітня 2003 року, з
урахуванням таких особливостей.

   З метою контролю за дотриманням платниками річних лімітів на
скиди і розміщення відходів за графою 2 слід проставляти доведені
річні ліміти на скиди та розміщення відходів, зменшені на фактичні
обсяги відповідно скидів і розміщення відходів, здійснених у
I кварталі 2003 року (Наприклад, річний ліміт на скиди деякої
забруднюючої речовини у водні об'єкти підприємству встановлений у
обсязі 5 тонн, фактичні обсяги скидів цієї ж речовини у I кварталі
становили 2 тонни, відповідно, у розрахунках збору за II квартал,
II - III і III - IV квартали за графою 2 необхідно проставляти
ліміт на скиди обсягом 3 тонни (5 тонн - 2 тонни = 3 тонни).

   За графою 3 слід проставляти фактичні  обсяги  викидів,
використаного пального, скидів, розміщення відходів наростаючим
підсумком з 1 квітня 2003 року, тобто без урахування фактичних
обсягів викидів  використаного пального, скидів та розміщення
відходів, здійснених у I кварталі 2003 року.

   Норматив збору за  графою  4  необхідно  проставляти  з
урахуванням  коефіцієнта  0,8.  (Наприклад, за викиди деякої
забруднюючої речовини постановою Кабінету Міністрів України від
28.03.2003 р. N 402  встановлений норматив збору
15 гривень/тонну, за графою 4 за цим видом забруднюючої речовини у
розрахунках збору за II квартал, II - III і II - IV квартали
необхідно проставляти  норматив  збору  12   гривень/тонну
(15 гривень/тонну x 0,8 = 72 гривень/тонну).

   Роз'яснення щодо  застосування коефіцієнта 0,8 надавалися
листом ДПА України від 11.04.2003 р. N 5853/7/15-4217.

   У рядку 5 "Нараховано збору з початку року, усього (р.1 +
+ р.2 + р.3 + р.4)" слід проставляти загальну нараховану суму
збору наростаючим підсумком з 1 квітня 2003 року, тобто без
урахування нарахованої суми збору за 1 квартал 2003 року.

   При складанні розрахунку збору за забруднення навколишнього
природного середовища за II квартал 2003 року рядок 6 "Нараховано
збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців),
усього" не заповнюється і прокреслюється, тобто  дані  щодо
нарахованої суми збору за І квартал 2003 року в цей рядок не
заносяться.

   Державна податкова адміністрація України зобов'язує довести
цей лист до підпорядкованих органів державної податкової служби та
платників  збору  за  забруднення  навколишнього  природного
середовища.

 Заступник голови                     С.Лекар

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08