Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

   
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 53 від 08.02.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 лютого 2001 р.
                   за N 161/5352


    Про затвердження Порядку проведення перереєстрації
    ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом
    та Порядку атестації спеціалізованого підприємства


   Відповідно до  Закону України від 16.11.2000 N 2114-III
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо операцій з металобрухтом)" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Порядок проведення перереєстрації ліцензій на
здійснення операцій з металобрухтом (додається).
   2. Затвердити зразок акта обстеження місцевими державними
адміністраціями  спеціалізованих  підприємств,  спеціалізованих
металургійних  переробних  підприємств та приймальних пунктів
(додається).
   3. Затвердити Порядок атестації спеціалізованого підприємства
 (додається),  зразок  атестата  спеціалізованого
металургійного переробного підприємства (додається) та зразок
довідки про відповідність спеціалізованого підприємства вимогам до
спеціалізованого  металургійного  переробного  підприємства,
передбачених Законом України "Про металобрухт" 
(додається).
   4. Затвердити зразок заяви про перереєстрацію ліцензії на
здійснення операцій з металобрухтом (додається).
   5. Призначити Донецький державний інститут кольорових металів
(Золотухін В.О.) та державне зовнішньо-економічне підприємство
"Укркольорпром"  (Коваль  Ю.О.)  організаціями, що здійснюють
перевірку спеціалізованих підприємств на відповідність їх статусу
спеціалізованого  металургійного  переробного  підприємства по
переробці брухту кольорових металів.
   6. Призначити  Український державний інститут спеціальних
сталей сплавів та феросплавів (Терновий Ю.Ф.)  та  державне
зовнішньо-економічне підприємство "Укркольорпром" (Коваль Ю.О.)
організаціями, що здійснюють перевірку спеціалізованих підприємств
на відповідність їх статусу  спеціалізованого  металургійного
переробного підприємства з переробки брухту чорних металів.
   7. Донецькому  державному  інституту  кольорових металів,
державному зовнішньо-економічному підприємству "Укркольорпром" та
Українському державному інституту спеціальних сталей, сплавів та
феросплавів створити комісії та забезпечити проведення обстеження
спеціалізованих  підприємств  на  відповідність  їх  статусу
спеціалізованих переробних металургійних підприємств.
   8. Управлінню кольорових та дорогоцінних металів (Катунін
В.М.) забезпечити проведення перереєстрації ліцензій на здійснення
господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів у встановлений
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо операцій з металобрухтом)" строк.
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держпромполітики України Грищенка С.Г.

 Голова Держпромполітики України           В.С.Новицький

 Погоджено
 Голова Держпідприємництва України           О.В.Кужель

                  Затверджено
                  Наказ Держпромполітики України
                  08.02.01 N 53

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 лютого 2001 р.
                   за N 161/5352

      Порядок проведення перереєстрації ліцензій
       на здійснення операцій з металобрухтом

   1. Переєстрація чинних ліцензій на здійснення операцій з
металобрухтом здійснюється згідно з вимогами прикінцевих положень
Закону України від 16.11.2000 N 2114-III ( "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з
металобрухтом)".
   2. Для  перереєстрації  ліцензії  суб'єкт  господарської
діяльності подає до Держпромполітики заяву, до якої додається акт
обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованого
підприємства,  спеціалізованого  металургійного  переробного
підприємства і кожного приймального пункту, оригінал ліцензії, яка
перереєстровується.
   3. Акт   обстеження   спеціалізованого   підприємства,
спеціалізованого металургійного  переробного  підприємства  та
приймального пункту затверджується керівництвом місцевих державних
адміністрацій.
   Акти обстеження по кожному суб'єкту господарської діяльності
подаються до Держпромполітики разом з супровідними листами Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних  державних
адміністрацій, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, (у межах відповідних адміністративних одиниць).
   4. У разі здійснення господарської діяльності з металургійної
переробки  металобрухту  до  заяви  додається  довідка  про
відповідність  спеціалізованого  підприємства  вимогам  до
спеціалізованих металургійних переробних підприємств, передбачених
Законом України "Про металобрухт"  і Ліцензійними
умовами  провадження  господарської  діяльності  з заготівлі,
переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових  і
чорних металів, затверджених спільним наказом Держпідприємництва
та Держпромполітики від 25.12.2000 N 81/436  і
зареєстрованих в Мін'юсті 15.01.2001 р. за N 19/5210 (далі -
Ліцензійні умови).
   5. Держпромполітики  приймає  рішення  про перереєстрацію
ліцензії або відмову у її перереєстрації у строк, тривалістю
п'ятнадцять  робочих  днів з дати надходження заяви про її
перереєстрацію, та всіх документів.
   6. Переєстрація ліцензій здійснюється без справляння плати за
їх перереєстрацію.
   7. Суб'єкт господарської діяльності, який подав заяву та
відповідні документи для перереєстрації ліцензії у  останній
встановлений  Законом  України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо операцій  з  металобрухтом)"
 строк, може провадити свою діяльність на підставі
довідки про прийняття заяви про перереєстрацію ліцензії, який
видається Держпромполітики України.
   8. Строк дії перереєстрованої ліцензії не може перевищувати
строку дії ліцензії, що перереєстровується.
   9. Якщо  дія  ліцензії,  що  підлягає  перереєстрації,
закінчилася, то суб'єкту господарської діяльності видається нова
ліцензія в порядку, визначеному законодавством.

 Начальник управління                 В.М.Катунін

                  Затверджено
                  Наказ Держпромполітики України
                  08.02.01 N 53

                              Зразок

                Затверджено
                Заступник голови _________________
                __________________________________
                   (назва держадміністрації)

                (підпис)     Прізвище
                    (печатка)
                "___" _____________ 200__ р.

          Акт обстеження N ________

 _____________________________________________________________
     (спеціалізованого підприємства, спеціалізованого
     металургійного  переробного   підприємства,
     приймального  пункту  спеціалізованого  або
     спеціалізованого металургійного підприємства)

   у відповідності до вимог передбачених Законом України "Про
металобрухт" і Ліцензійними умовами.

                      "___"_________200__ р.
   Члени робочої групи, створеної за рішенням __________________
                           (назва)
держадміністрації від ______ N ________
   1) __________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   2) __________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   3) __________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   з виїздом на місце перевірили об'єкт, розташований за адресою
_________________________________________________________________,
   що належить суб'єкту господарської діяльності _______________
__________________________________________________________________
         (повна назва, місцезнаходження)
   код за ЄДРПОУ _______________________________________________

   1. Вид господарської діяльності
__________________________________________________________________
   2. Власником земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт,
що перевіряється, є ______________________________________________
   3. Номер, дата укладання та термін дії договору оренди
земельної  ділянки,  який  укладено  суб'єктом  господарської
діяльності, що перевіряється (за умови оренди), __________________
__________________________________________________________________
   4. Площа земельної  ділянки, на якій буде здійснюватись
господарська діяльність __________________________________________
   5. Характер покриття земельної ділянки ______________________
   6. Наявність спеціалізованого брухтопереробного обладнання
__________________________________________________________________
   (вказати тип, власне, знаходиться в оренді, суборенді)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   7. Наявність вантажопідйомного обладнання:
__________________________________________________________________
   (вказати тип, власне, знаходиться в оренді, суборенді)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   8. Наявність вагового господарства
__________________________________________________________________
  (вказати тип, власне, знаходиться в оренді, суборенді, дату
     перевірки метрологічної служби цього обладнання)
__________________________________________________________________
   9. Наявність обладнання для здійснення радіаційного контролю
металобрухту
__________________________________________________________________
  (вказати тип, власне, знаходиться в оренді, суборенді, дату
     перевірки метрологічної служби цього обладнання)

   10. Наявність складських приміщень
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   11. При здійсненні господарської  діяльності  з  брухтом
кольорових металів указати додатково умови для відокремленого
зберігання кольорових металів за класами, групами і сортами
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   12. Додаткова інформація
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   13. Висновок   робочої   групи   щодо   відповідності
спеціалізованого  підприємства, спеціалізованого металургійного
переробного підприємства, приймального пункту, що перевірявся,
вимогам Закону України "Про металобрухт" та Ліцензійним умовам.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Члени робочої групи
 _______________________________   __________________
 (прізвище, ім'я та по батькові)      (підпис)
 _______________________________   __________________
 (прізвище, ім'я та по батькові)      (підпис)
 _______________________________   __________________
 (прізвище, ім'я та по батькові)      (підпис)

   Акт одержав
_______________________________    ________  ________________
(прізвище, ім'я та по батькові,    (підпис)     (дата)
 посада представника суб'єкта
 господарської діяльності)

 Начальник управління                 В.М.Катунін
      

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08