Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 
      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

           23.10.2007 N 127/595 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   8 листопада 2007 р. 
                   за N 1258/14525 
 

     Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
     господарської діяльності з заготівлі, переробки, 
        металургійної переробки металобрухту 
          кольорових і чорних металів 

    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
          комітету України з питань регуляторної 
                політики та підприємництва 
     N 70/378 від 10.06.2008 } 
 

   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності", Закону України 
"Про металобрухт" та постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження 
переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О: 

   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження  господарської 
діяльності  з  заготівлі,  переробки, металургійної переробки 
металобрухту кольорових і чорних металів (додаються). 

   2. Департаменту ліцензування Держкомпідприємництва України 
(Базанова Т.В.), управлінню кольорової металургії та вторинних 
металів Мінпромполітики України (Кошкін В.А.) в установленому 
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України. 

   3. Управлінню організаційного та інформаційно-аналітичного 
забезпечення роботи  Міністра  промислової  політики України 
(Юмашев П.В.) забезпечити публікацію цього наказу в  засобах 
масової інформації. 

   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 
та Міністерства промислової політики України від  25.02.2003 
N 14/65 "Про  затвердження  Ліцензійних  умов 
провадження  господарської діяльності з заготівлі, переробки, 
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів", 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.2003  за 
N 219/7540. 

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
голови Держкомпідприємництва України Приступу М.І. та заступника 
Міністра Мінпромполітики України Шинкаренка П.С. 

 В.о. Голови Державного комітету 
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко 

 Міністр промислової 
 політики України                   А.І.Головко 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Заступник Міністра юстиції України         І.І.Ємельянова 

 Голова Антимонопольного комітету 
 України                       О.О.Костусєв 

 Голова Державного комітету України 
 з питань технічного регулювання 
 та споживчої політики                 О.С.Шнипко 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Державного комітету 
                   України з питань 
                   регуляторної політики 
                   та підприємництва, 
                   Міністерства промислової 
                   політики України 
                   23.10.2007 N 127/595 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   8 листопада 2007 р. 
                   за N 1258/14525 
 

             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
    провадження господарської діяльності з заготівлі, 
     переробки, металургійної переробки металобрухту 
          кольорових і чорних металів 
 

           I. Загальні положення 

   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів 
України  "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 
( 1775-14  ),  "Про металобрухт" ( 619-14 ) і встановлюють 
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для 
провадження даного виду діяльності. 

   1.2. Міністерство  промислової  політики України (далі - 
Мінпромполітики) - центральний орган виконавчої влади, що здійснює 
ліцензування господарської діяльності з заготівлі, переробки, 
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів 
згідно з чинним законодавством. 

   1.3. Засвідчена Мінпромполітики копія ліцензії є документом, 
що підтверджує право ліцензіата на провадження господарської 
діяльності  з  заготівлі,  переробки, металургійної переробки 
металобрухту кольорових і чорних металів на підставі отриманої 
ліцензії.  У  копії  ліцензії зазначається місце провадження 
господарської діяльності. 

   1.4. Строк  дії  ліцензії  на  здійснення  господарської 
діяльності становить п'ять років. 

   1.5. Для  отримання  ліцензії, копії ліцензії, дубліката 
ліцензії або в разі переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання 
особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає до 
Мінпромполітики заяви згідно з додатками 1, 2, 3, 4 та відповідні 
документи. 

   1.6. Документи приймаються за описом (додаток 5), копія якого 
видається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів 
органом ліцензування та підписом відповідальної особи. 

   1.7. Документ,  що підтверджує внесення плати за видачу 
ліцензії та/або копії ліцензії,  їх  дублікатів  та/або  їх 
переоформлення, після прийняття відповідного позитивного рішення 
подається до Мінпромполітики в оригіналі. 

   1.8. Строк зберігання ліцензійної справи - п'ять років з 
моменту видачі ліцензії. 

     II. Особливі вимоги провадження господарської 
     діяльності з заготівлі, переробки, металургійної 
    переробки металобрухту кольорових та чорних металів 

   2.1. Суб'єкт господарювання повинен виконувати вимоги Законів 
України "Про металобрухт" , "Про ліцензування певних 
видів  господарської  діяльності"   та  інших 
нормативно-правових актів, що регулюють провадження господарської 
діяльності  з  заготівлі,  переробки, металургійної переробки 
металобрухту кольорових і чорних металів. 

   2.2. Ліцензія повинна  зберігатися  за  місцезнаходженням 
суб'єкта  господарювання,  а засвідчена Мінпромполітики копія 
ліцензії та атестат спеціалізованого металургійного переробного 
підприємства - за місцем провадження діяльності, на яку вони 
видані. 

   2.3. Не потребують копій ліцензії місця  перевантаження, 
зберігання з метою накопичення транспортної партії металобрухту на 
території портів та залізничних станцій. На цих ділянках не 
дозволяється здійснювати заготівлю та переробку металобрухту. 

   2.4. На видному місці при вході на територію спеціалізованого 
підприємства,  спеціалізованого  металургійного  переробного 
підприємства  та їх приймальних пунктів має бути вивіска з 
зазначенням назви суб'єкта господарювання, виду господарської 
діяльності, на який отримано ліцензію, серії, номера ліцензії та 
строку її дії.
   Наявність вивіски обов'язкова і не залежить від того, чи 
здійснюється фактично на цей час за даним місцезнаходженням 
господарська діяльність з металобрухтом, чи ні. 

   2.5. Суб'єкт  господарювання,  який здійснює металургійну 
переробку металобрухту кольорових металів, повинен  своєчасно 
надавати в установленому порядку до Мінпромполітики звітність за 
формою 1-МБ , затверджену наказом Мінпромполітики 
України від 02.08.2004 N 380 , зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.08.2004 за N 1018/9617. 

   2.6. Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб 
дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує 
особу, та обов'язково оформляється актом приймання побутового 
металобрухту,  зразок  якого  наведено у додатку до Порядку 
оприбуткування доходів фізичних осіб від здачі побутового брухту 
чорних або кольорових металів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.10.2003 N 1698 .
   Приймання промислового  металобрухту  від  юридичних осіб 
оформляється актами приймання металів чорних (вторинних) і брухту 
та відходів кольорових металів (додатки 6, 7). 

   2.7. На   території   спеціалізованого   підприємства, 
спеціалізованого металургійного  переробного  підприємства  та 
кожного їх приймального пункту ведуться та зберігаються протягом 
не менше року оригінали або засвідчені ліцензіатом копії актів 
приймання  побутового  металобрухту, приймально-здавальні акти 
металів чорних (вторинних) і брухту та відходів  кольорових 
металів. 

   2.8. Суб'єкт  господарювання,  що  здійснює  господарську 
діяльність з заготівлі,  переробки,  металургійної  переробки 
металобрухту  кольорових  металів,  повинен виконувати вимоги 
ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93), фахівцями підприємства забезпечувати 
перевірку на вибухобезпечність, проведення радіаційного контролю 
металобрухту. 

   2.9. Суб'єкт  господарювання,  що  здійснює  господарську 
діяльність  з  заготівлі,  переробки, металургійної переробки 
металобрухту  чорних  металів,  повинен  виконувати  вимоги 
ДСТУ 4121-2002, фахівцями підприємства забезпечувати перевірку на 
вибухобезпечність, проведення радіаційного контролю металобрухту. 

  III. Технологічні вимоги до спеціалізованого підприємства,
   спеціалізованого металургійного переробного підприємства 
          та їх приймальних пунктів 

   3.1. У  кожного  суб'єкта  господарювання,  що  здійснює 
діяльність  з  заготівлі,  переробки, металургійної переробки 
металобрухту кольорових та/або чорних металів, повинна бути на 
праві власності або оренди ним відокремлена та відповідним чином 
облаштована земельна ділянка (виробнича площа), що відповідає 
вимогам цих Ліцензійних умов. 

   3.2. Територія, на якій буде здійснюватись  господарська 
діяльність  спеціалізованого  підприємства,  спеціалізованого 
металургійного переробного підприємства та їх приймальних пунктів 
з брухтом кольорових металів та їх сплавів, повинна бути не менш 
як 500 кв.м, а територія, на якій буде здійснюватись господарська 
діяльність з брухтом чорних металів та їх сплавів, - не менш як 
1000 кв.м. Ці території повинні мати в місцях безпосереднього 
зберігання та переробки металобрухту бетонне або тверде покриття, 
яке  унеможливлює  проникнення  в  ґрунт  шкідливих  речовин 
(пально-мастильних матеріалів, хімікатів тощо).
   Приймальний пункт кожного спеціалізованого підприємства або 
спеціалізованого металургійного переробного  підприємства  для 
заготівлі,  переробки  металобрухту  має  бути  забезпечений 
відповідною ділянкою з твердим покриттям, площа якої визначається 
його виробничими потребами. 

   3.3. На території спеціалізованого підприємства, на якій буде 
здійснюватись господарська діяльність з заготівлі,  переробки 
металобрухту кольорових металів, повинні бути:
   виробничі приміщення  або  приміщення  для  зберігання 
металобрухту;
   брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес (із зусиллям 
остаточного пресування не менше ніж 50 кН), або механічні чи 
гідравлічні ножиці (з потужністю електроприводу не менше ніж 
5 кВт), або спеціальне обладнання з подрібнення, сортування чи 
вилучення кольорового металобрухту; { Абзац третій пункту 3.3 
розділу III в редакції Наказу Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва N 70/378 від 
10.06.2008 }
   вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж 
500 кг, яке пройшло технічний огляд згідно з  установленим 
порядком;
   ваги з діапазоном зважування не менше ніж 500 кг, які 
зареєстровані та повірені згідно з установленим порядком;
   тара або відсіки для відокремленого зберігання металобрухту 
за належністю до відповідних класів, груп і сортів;
   вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного 
контролю і повірений згідно з установленим порядком.
   Спеціалізовані підприємства,  які  здійснюють  заготівлю, 
переробку  металобрухту  кольорових  металів, повинні мати у 
власності або закріплене за підприємствами на праві господарського 
відання вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання. 

   3.4. На   території   кожного   приймального   пункту 
спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту 
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій 
буде здійснюватись господарська діяльність з заготівлі, переробки 
металобрухту кольорових металів, мають бути:
   виробничі приміщення для зберігання металобрухту;
   обладнання для різання з електричним приводом або з двигуном 
внутрішнього згорання;
   вантажопідйомне обладнання,  яке  пройшло технічний огляд 
згідно з установленим порядком;
   ваги з діапазоном зважування не менше ніж 200 кг, які 
зареєстровані та повірені згідно з установленим порядком;
   тара або відсіки для відокремленого зберігання металобрухту 
за належністю до відповідних класів;
   вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного 
контролю і повірений згідно з установленим порядком.
   Зазначені приміщення,  обладнання  та прилади мають бути 
власністю суб'єкта  господарювання,  що  здійснює  заготівлю, 
переробку металобрухту кольорових металів, або використовуватися 
ним на підставі договорів оренди  і  не  можуть  одночасно 
передаватися у використання іншому суб'єкту господарювання для 
здійснення заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів на 
підставі будь-яких цивільно-правових договорів. 

   3.5. На території спеціалізованого підприємства, на якій буде 
здійснюватись господарська діяльність з заготівлі,  переробки 
металобрухту чорних металів, мають бути:
   брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес (із зусиллям 
остаточного пресування не менше ніж 1000 кН), або гідравлічні 
гільйотинні ножиці (із зусиллям різу не менше ніж 1000 кН), або 
алігаторні ножиці (з потужністю електроприводу не менше  ніж 
10 кВт), або спеціальне обладнання для механічного подрібнення 
металобрухту, або обладнання з вилучення металевої складової з 
шлаків чи шламів; { Абзац другий пункту 3.5 розділу III в редакції 
Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва N 70/378 від 10.06.2008 }
   вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж 3 
тонни,  устатковане електромагнітними шайбами або грейферними 
захватами чи вантажопідйомною тарою, або багатофункціональний 
гідроперевантажувач, які зареєстровані та пройшли технічний огляд 
згідно з установленим порядком; { Абзац третій пункту 3.5 розділу 
III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 70/378 
 від 10.06.2008 }
   ваги з діапазоном зважування не менше ніж 10 тонн, які 
зареєстровані і повірені згідно з установленим порядком;
   вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного 
контролю і повірений згідно з установленим порядком.
   Спеціалізовані підприємства,  які  здійснюють  заготівлю, 
переробку металобрухту чорних металів, повинні мати у власності 
або закріплене за підприємствами на праві господарського відання 
вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання. 

   3.6. На   території   кожного   приймального   пункту 
спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту 
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій 
буде здійснюватись господарська діяльність з заготівлі, переробки 
металобрухту чорних металів, мають бути:
   обладнання для газополум'яного різання;
   ваги з діапазоном зважування не менше ніж 500 кг, які 
зареєстровані і повірені згідно з установленим порядком;
   вантажопідйомне обладнання,  що  зареєстроване та пройшло 
технічний огляд згідно з установленим порядком;
   вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного 
контролю і повірений згідно з установленим порядком.
   Зазначене обладнання та прилади мають бути власністю суб'єкта 
господарювання, що здійснює заготівлю, переробку металобрухту 
чорних металів, або використовуватися ним на підставі договорів 
оренди і не можуть одночасно передаватися у використання іншому 
суб'єкту  господарювання  для здійснення заготівлі, переробки 
металобрухту  чорних  металів  на   підставі   будь-яких 
цивільно-правових договорів. 

   3.7. Спеціалізоване  металургійне  переробне  підприємство 
повинно мати:
   проект металургійного виробництва, який розроблений проектною 
установою колишнього СРСР, УРСР або суб'єктом господарювання, який 
має ліцензію на провадження будівельної діяльності (технологічне 
проектування об'єктів металургії);
   акт прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта 
(спеціалізованого металургійного переробного підприємства), а в 
разі  зміни власника з збереженням профілю виробництва акт, 
отриманий попереднім власником;
   службу, підрозділ чи відповідальних осіб, які забезпечують 
контроль безпеки праці та якості продукції, що виробляється;
   технологічну інструкцію, яка забезпечує виробництво продукції 
відповідно до вимог стандартів та технічних умов для видів 
продукції, що виготовляються;
   персонал, який  відповідно  до  кваліфікації  забезпечує 
виконання технологічного процесу. 

   3.8. На території спеціалізованого металургійного переробного 
підприємства мають бути:
   виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), вагове 
(повірене згідно з установленим порядком) та вантажопідйомне 
обладнання (яке пройшло технічний огляд згідно з установленим 
порядком), що забезпечує провадження технологічного процесу та 
відповідає проекту, розробленому спеціалізованою організацією;
   копії проекту спеціалізованого металургійного  переробного 
підприємства  та  акта  прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об'єкта;
   вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного 
контролю, повірений згідно з установленим порядком. 

   3.9. Зазначене у п. 3.8 обладнання має бути  власністю 
суб'єкта  господарювання,  що здійснює металургійну переробку 
металобрухту. 

   3.10. Для визначення відповідного хімічного складу продукції 
повинна бути власна атестована лабораторія, занесена до реєстру 
Мінпромполітики. Лабораторія повинна  забезпечувати  виконання 
передбаченого  технологічними  інструкціями процесу плавки та 
повинна бути атестована на вимірювання хімічного складу всього 
переліку продукції, яка виробляється спеціалізованим металургійним 
переробним підприємством. 

 Заступник Директора 
 Департаменту ліцензування - 
 начальник відділу 
 нормативно-правового 
 забезпечення ліцензування 
 Держкомпідприємництва України            Т.В.Базанова 

 Начальник управління 
 кольорової металургії 
 та вторинних металів 
 Мінпромполітики України                В.А.Кошкін 
 

                   Додаток 1 
                   до пункту 1.5 Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   з заготівлі, переробки, 
                   металургійної переробки 
                   металобрухту кольорових 
                   і чорних металів 

                   Міністерство промислової 
                   політики України 
 

               ЗАЯВА 
            про видачу ліцензії 
 

Заявник __________________________________________________________ 
  (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; 
     прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані 
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, 
       місце проживання) - для фізичної особи - 
        суб'єкта підприємницької діяльності) 

__________________________________________________________________ 
         (прізвище, ім'я та по батькові 
        керівника суб'єкта господарювання) 

__________________________________________________________________ 
      (місцезнаходження суб'єкта господарювання - 
            для юридичної особи) 

 _______________   _________________    ____________________ 
  (телефон)       (факс)       (адреса електронної 
                           пошти) 

організаційно-правова форма ______________________________________ 

ідентифікаційний код  (за  ЄДРПОУ)  юридичної  особи  або 
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших 
обов'язкових платежів (за наявності) _____________________________ 

поточний рахунок N __________ в __________________________________ 
                    (найменування банку) 

рахунок в іноземній валюті N _________ в _________________________ 
                      (найменування банку) 

просить видати ліцензію на провадження такого виду господарської 
діяльності: ______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   Місця провадження діяльності (допускається вказувати місця 
провадження діяльності в окремому додатку до заяви про видачу 
ліцензії): 

------------------------------------------------------------------
|спец.      |область |район   |місто  |вулиця, будинок|
|підприємство/  |     |      |(селище) |(територія   |
|приймальний   |     |      |     |якого     |
|пункт (вказати) |     |      |     |підприємства) |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
------------------------------------------------------------------ 

   З  порядком  отримання ліцензії та Ліцензійними умовами 
провадження  господарської діяльності з заготівлі, переробки, 
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів 
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати. 

Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, додається. 

 Підпис заявника ____________   Розшифрування підпису __________ 

 "___" ___________ 20__ р. 

 Дата і номер реєстрації заяви "__" _____ 20__ р. N ______________ 

 __________________________________ __________ _________________ 
 (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)    (прізвище) 

 Заступник Директора 
 Департаменту ліцензування - 
 начальник відділу 
 нормативно-правового 
 забезпечення ліцензування 
 Держкомпідприємництва України            Т.В.Базанова 

 Начальник управління 
 кольорової металургії 
 та вторинних металів 
 Мінпромполітики України                В.А.Кошкін 
 

                   Додаток 2 
                   до пункту 1.5 Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   з заготівлі, переробки, 
                   металургійної переробки 
                   металобрухту кольорових 
                   і чорних металів 

                   Міністерство промислової 
                   політики України 
 

               ЗАЯВА 
          про видачу копії(й) ліцензії 
 

Заявник __________________________________________________________ 
  (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; 
     прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані 
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, 
       місце проживання) - для фізичної особи - 
        суб'єкта підприємницької діяльності) 

__________________________________________________________________ 
         (прізвище, ім'я та по батькові 
        керівника суб'єкта господарювання) 

__________________________________________________________________, 
      (місцезнаходження суб'єкта господарювання - 
            для юридичної особи) 

ідентифікаційний код  (за  ЄДРПОУ)  юридичної  особи  або 
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших 
обов'язкових платежів (за наявності) ____________________________, 

вид господарської  діяльності,  на яку було видано ліцензію,
_________________________________________________________________, 

реєстраційний номер ліцензії ____________________________________, 

строк дії ліцензії ______________________________________________, 

просить видати копію(ї) ліцензії  у  зв'язку  із  створенням 
нового(их)  приймального(их) пункту(ів), а саме (допускається 
вказувати місця провадження діяльності в окремому додатку до заяви 
про видачу копії(й) ліцензії): 

------------------------------------------------------------------
|спец.      |область |район   |місто  |вулиця, будинок|
|підприємство/  |     |      |(селище) |(територія   |
|приймальний   |     |      |     |якого     |
|пункт (вказати) |     |      |     |підприємства) |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
|----------------+---------+-----------+---------+---------------|
|        |     |      |     |        |
------------------------------------------------------------------ 

Опис документів,  що  підтверджують  створення  нового(их) 
відокремленого(их) підрозділу(ів), додається 

 Підпис заявника ____________   _______________________________ 
                   (розшифрування підпису) 

 "___" ___________ 20__ р. 

 Дата і номер реєстрації заяви "__" _____ 20__ р. N ______________ 

 __________________________________ __________ _________________ 
 (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)    (прізвище) 

 Заступник Директора 
 Департаменту ліцензування - 
 начальник відділу 
 нормативно-правового 
 забезпечення ліцензування 
 Держкомпідприємництва України            Т.В.Базанова 

 Начальник управління 
 кольорової металургії 
 та вторинних металів 
 Мінпромполітики України                В.А.Кошкін 
 

                   Додаток 3 
                   до пункту 1.5 Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   з заготівлі, переробки, 
                   металургійної переробки 
                   металобрухту кольорових 
                   і чорних металів 

                   Міністерство промислової 
                   політики України 
 

               ЗАЯВА 
         про видачу дубліката ліцензії 
 

Заявник __________________________________________________________ 
  (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; 
     прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані 
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, 
       місце проживання) - для фізичної особи - 
        суб'єкта підприємницької діяльності) 

__________________________________________________________________ 
         (прізвище, ім'я та по батькові 
        керівника суб'єкта господарювання) 

_________________________________________________________________, 
      (місцезнаходження суб'єкта господарювання - 
            для юридичної особи) 

ідентифікаційний код  (за  ЄДРПОУ)  юридичної  особи  або 
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших 
обов'язкових платежів (за наявності) ____________________________, 

вид господарської  діяльності,  на яку було видано ліцензію,
_________________________________________________________________, 

реєстраційний номер ліцензії ____________________________________, 

строк дії ліцензії ______________________________________________, 

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________ 

__________________________________________________________________ 
 (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Опис документів, що подаються для отримання дубліката ліцензії, 
додається. 

 Підпис заявника ____________   _______________________________ 
                   (розшифрування підпису) 

 "___" ___________ 20__ р. 

 Дата і номер реєстрації заяви "__" _____ 20__ р. N ______________ 

 __________________________________ __________ _________________ 
 (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)    (прізвище) 

 Заступник Директора 
 Департаменту ліцензування - 
 начальник відділу 
 нормативно-правового 
 забезпечення ліцензування 
 Держкомпідприємництва України            Т.В.Базанова 

 Начальник управління 
 кольорової металургії 
 та вторинних металів 
 Мінпромполітики України                В.А.Кошкін 
 

                   Додаток 4 
                   до пункту 1.5 Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   з заготівлі, переробки, 
                   металургійної переробки 
                   металобрухту кольорових 
                   і чорних металів 

                   Міністерство промислової 
                   політики України 
 

               ЗАЯВА 
          про переоформлення ліцензії 
 

Заявник __________________________________________________________ 
  (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; 
     прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані 
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, 
       місце проживання) - для фізичної особи - 
        суб'єкта підприємницької діяльності) 

__________________________________________________________________ 
         (прізвище, ім'я та по батькові 
        керівника суб'єкта господарювання) 

_________________________________________________________________, 
      (місцезнаходження суб'єкта господарювання - 
            для юридичної особи) 

ідентифікаційний код  (за  ЄДРПОУ)  юридичної  особи  або 
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших 
обов'язкових платежів (за наявності) ____________________________, 

вид господарської  діяльності,  на яку було видано ліцензію,
_________________________________________________________________, 

номер телефону __________________________________________________, 

реєстраційний номер ліцензії ____________________________________, 

строк дії ліцензії ______________________________________________, 

просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________ 
                       (зазначити причини) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Опис документів, що підтверджує зміни, які підлягають внесенню до 
ліцензії, додається. 

 Підпис заявника ____________   _______________________________ 
                   (розшифрування підпису) 

 "___" ___________ 20__ р. 

 Дата і номер реєстрації заяви "__" _____ 20__ р. N ______________ 

 __________________________________ __________ _________________ 
 (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)    (прізвище) 

 Заступник Директора 
 Департаменту ліцензування - 
 начальник відділу 
 нормативно-правового 
 забезпечення ліцензування 
 Держкомпідприємництва України            Т.В.Базанова 

 Начальник управління 
 кольорової металургії 
 та вторинних металів 
 Мінпромполітики України                В.А.Кошкін 
 

                   Додаток 5 
                   до пункту 1.6 Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   з заготівлі, переробки, 
                   металургійної переробки 
                   металобрухту кольорових 
                   і чорних металів 

                   Міністерство промислової 
                   політики України 
 

                ОПИС 
        документів, що додаються до заяви, 
 

про ______________________________________________________________ 

на провадження ___________________________________________________ 
                 (вид діяльності) 

__________________________________________________________________ 

від ______________________________________________________________ 
  (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; 
     прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані 
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, 
       місце проживання) - для фізичної особи - 
        суб'єкта підприємницької діяльності) 

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування документа                   |
|з/п |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
------------------------------------------------------------------ 

 Документи прийняв ______________________ _______________________ 
            (підпис      (розшифрування підпису) 
          відповідальної особи) 

 Копію опису отримав _____________________ _______________________ 
           (підпис представника (розшифрування підпису) 
             суб'єкта) 

 Дата "____" _____________ 20 ____ р. 

------------------------------------------------------------------
| Відмітка про дату прийняття                  |
| документів, що підтверджують ______________  _________________|
| внесення заявником плати    (підпис    (розшифрування |
|               відповідальної    підпису)   |
|                 особи)            |
|                                |
|               Дата "___" ____________ 20__ р.  |
------------------------------------------------------------------ 

 Заступник Директора 
 Департаменту ліцензування - 
 начальник відділу 
 нормативно-правового 
 забезпечення ліцензування 
 Держкомпідприємництва України            Т.В.Базанова 

 Начальник управління 
 кольорової металургії 
 та вторинних металів 
 Мінпромполітики України                В.А.Кошкін 
 

                   Додаток 6 
                   до пункту 2.6 Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   з заготівлі, переробки, 
                   металургійної переробки 
                   металобрухту кольорових 
                   і чорних металів 
 

                АКТ 
     приймання металів чорних (вторинних) N ______ 
 

 "_____" ______ 20__ р.         _________________________ 
                     (місце приймання, адреса) 

Постачальник _____________________________________________________ 
         (найменування суб'єкта господарювання - 
       для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, 
        паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 
          виданий, місце проживання) - для фізичної 
        особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 
         місцезнаходження суб'єкта господарювання - для 
        юридичної особи; ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) 
         юридичної особи або ідентифікаційний номер 
          фізичної особи - платника податків та інших 
           обов'язкових платежів (за наявності); 
                поточний рахунок) 

Одержувач ________________________________________________________ 
         (найменування суб'єкта господарювання - 
       для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, 
        паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 
          виданий, місце проживання) - для фізичної 
        особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 
         місцезнаходження суб'єкта господарювання - для 
        юридичної особи; ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) 
         юридичної особи або ідентифікаційний номер 
          фізичної особи - платника податків та інших 
           обов'язкових платежів (за наявності); 
                поточний рахунок) 

Доставка _________________________________________________ 
     (номер вагона, контейнера, автотранспорту тощо) 

Вага: Брутто ____ кг. Тара __________ кг. Нетто ___________ кг. 

Транспортна накладна (товарно-транспортна накладна): 
серія _________ N ___________ від "______" ____________ 20____ р. 
 

              ВІДОМОСТІ 
       про приймання металів чорних (вторинних) 
 

------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Номер |  Маса  | Засмі- |Розрахун-|Закупівельна| Примітки  |
|з/п| металів  | виду, | металів |ченість,|кова вага| вартість |  (якщо  |
|  |  чорних  |підвиду| чорних  |  %  | металів |      | фактична  |
|  |(вторинних) |    |(вторинних)|    | чорних |      |засміченість |
|  |за ДСТУ   |    |брутто, кг |    |вторинних|      |  металів  |
|  | 4121-2002 |    |      |    | нетто, |      |  чорних  |
|  |      |    |      |    |  кг  |------------| (вторинних) |
|  |      |    |      |    |     |ціна, |сума,|перевищує  |
|  |      |    |      |    |     |грн/кг| грн |зазначену в |
|  |      |    |      |    |     |   |   |  ДСТУ   |
|  |      |    |      |    |     |   |   |4121-2002, то|
|  |      |    |      |    |     |   |   |сторони   |
|  |      |    |      |    |     |   |   |можуть    |
|  |      |    |      |    |     |   |   |складати   |
|  |      |    |      |    |     |   |   |протокол про |
|  |      |    |      |    |     |   |   |засміченість)|
|---+------------+-------+-----------+--------+---------+------+-----+-------------|
| 1 |   2   |  3  |   4   |  5  |  6  | 7  | 8 |   9   |
|---+------------+-------+-----------+--------+---------+------+-----+-------------|
|  |      |    |      |    |     |   |   |       |
|---+------------+-------+-----------+--------+---------+------+-----+-------------|
|  |      |    |      |    |     |   |   |       |
|---+------------+-------+-----------+--------+---------+------+-----+-------------|
|  |      |    |      |    |     |   |   |       |
|------------------------+-----------+--------+---------+------+-----+-------------|
|ВСЬОГО:         |      |    |     |   |   |       |
------------------------------------------------------------------------------------ 

Протокол N ____ від "___" __________ 20___ р. про засміченість (за 
наявності). 

Джерело походження металів чорних (вторинних):
__________________________________________________________________ 
    (амортизаційний брухт, технологічні відходи, брухт, 
      одержаний від утилізації військової техніки, 

__________________________________________________________________ 
    від переробки шлакових відвалів; де, коли і у якої 
    юридичної особи утворилися метали чорні (вторинні) 

Результати радіаційного контролю: 
   - ПЕД __________ мкР/год. 
   - ЩП ___________ (бета)-част./хв. кв.см 

Метали чорні (вторинні) пройшли дезактивацію і очищення  від 
шкідливих речовин ________________________________________________ 
         (заповнюється в разі необхідності в проведенні) 

Зазначені метали  чорні  (вторинні) відповідають вимогам ДСТУ 
4121-2002, є вибухо-, хімічно- і радіаційнобезпечними та можуть 
бути допущеними до переробки. 

ПРИЙНЯВ ____________________     ЗДАВ _______________________ 
     (посада, прізвище,          (посада, прізвище, 
    ім'я та по батькові)         ім'я та по батькові) 

    ____________________        _______________________ 
       (підпис)                (підпис) 

 М.П.                 М.П. 

 Заступник Директора 
 Департаменту ліцензування - 
 начальник відділу 
 нормативно-правового 
 забезпечення ліцензування 
 Держкомпідприємництва України            Т.В.Базанова 

 Начальник управління 
 кольорової металургії 
 та вторинних металів 
 Мінпромполітики України                В.А.Кошкін 
 

                   Додаток 7 
                   до пункту 2.6 Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   з заготівлі, переробки, 
                   металургійної переробки 
                   металобрухту кольорових 
                   і чорних металів 
 

                АКТ 
   приймання брухту та відходів кольорових металів N ______ 
 

 "_____" ______ 20__ р.         _________________________ 
                     (місце приймання, адреса) 

Постачальник _____________________________________________________ 
         (найменування суб'єкта господарювання - 
       для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, 
        паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 
          виданий, місце проживання) - для фізичної 
        особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 
         місцезнаходження суб'єкта господарювання - для 
        юридичної особи; ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) 
         юридичної особи або ідентифікаційний номер 
          фізичної особи - платника податків та інших 
           обов'язкових платежів (за наявності); 
                поточний рахунок) 

Одержувач ________________________________________________________ 
         (найменування суб'єкта господарювання - 
       для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, 
        паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 
          виданий, місце проживання) - для фізичної 
        особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 
         місцезнаходження суб'єкта господарювання - для 
        юридичної особи; ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) 
         юридичної особи або ідентифікаційний номер 
          фізичної особи - платника податків та інших 
           обов'язкових платежів (за наявності); 
                поточний рахунок) 

Доставка _________________________________________________ 
     (номер вагона, контейнера, автотранспорту тощо) 

Вага: Брутто ____ кг. Тара __________ кг. Нетто ___________ кг. 

Транспортна накладна (товарно-транспортна накладна): 
серія _________ N ___________ від "______" ____________ 20____ р. 
 

 
              ВІДОМОСТІ 
    про приймання брухту та відходів кольорових металів 
 

---------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Клас|Група|Сорт|  Маса  | Засмі- |Розрахун- |Закупівельна|Примітки|
|з/п| брухту та |  |   |  |брухту та |ченість,|кова вага | вартість |    |
|  | відходів |  |   |  | відходів |  %  |брухту та |      |    |
|  | кольорових |  |   |  |кольорових|    | відходів |------------|    |
|  |металів   |  |   |  |металів  |    |кольорових| ціна |сума,|    |
|  |за ДСТУ   |  |   |  |брутто,  |    |металів  | без | грн |    |
|  |3211-95   |  |   |  |кг    |    |нетто,  | ПДВ, |   |    |
|  |(ГОСТ    |  |   |  |     |    |кг    |грн/кг|   |    |
|  |1639-93)  |  |   |  |     |    |     |   |   |    |
|---+------------+----+-----+----+----------+--------+----------+------+-----+--------|
| 1 |   2   | 3 | 4 | 5 |  6   |  7  |  8   | 9  | 10 |  11  |
|---+------------+----+-----+----+----------+--------+----------+------+-----+--------|
|  |      |  |   |  |     |    |     |   |   |    |
|---+------------+----+-----+----+----------+--------+----------+------+-----+--------|
|  |      |  |   |  |     |    |     |   |   |    |
|--------------------------------+----------+--------+----------+------+-----+--------|
|ВСЬОГО:             |     |    |     |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------+-----+--------|
|                             СУМА без ПДВ|   |    |
|----------------------------------------------------------------------+-----+--------|
|                             ПДВ     |   |    |
|----------------------------------------------------------------------+-----+--------|
|                             ВСЬОГО з ПДВ|   |    |
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Джерело походження брухту та відходів кольорових металів: 

__________________________________________________________________ 
    (амортизаційний брухт, технологічні відходи, брухт, 
      одержаний від утилізації військової техніки, 

__________________________________________________________________ 
    від переробки шлакових відвалів; де, коли і у якої 
      юридичної особи утворилися брухт та відходи 
            кольорових металів) 

Результати радіаційного контролю: 
   - ПЕД __________ мкР/год. 
   - ЩП ___________ (бета)-част./хв. кв.см 

Брухт та відходи кольорових металів пройшли  дезактивацію  і 
очищення       від       шкідливих       речовин
__________________________________________________________________ 
     (заповнюється в разі необхідності в проведенні) 

Зазначені брухт та відходи кольорових металів відповідають вимогам 
ДСТУ 3211-95  (ГОСТ  1639-93),  є  вибухо-,  хімічно-  і 
радіаційнобезпечними та можуть бути допущеними до переробки. 

ПРИЙНЯВ ____________________     ЗДАВ _______________________ 
     (посада, прізвище,          (посада, прізвище, 
    ім'я та по батькові)         ім'я та по батькові) 

    ____________________        _______________________ 
       (підпис)                (підпис) 

 М.П.                 М.П. 

 Заступник Директора 
 Департаменту ліцензування - 
 начальник відділу 
 нормативно-правового 
 забезпечення ліцензування 
 Держкомпідприємництва України            Т.В.Базанова 

 Начальник управління 
 кольорової металургії 
 та вторинних металів 
 Мінпромполітики України                В.А.Кошкін 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 02.10.08