Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            24.12.2002 N 517

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 лютого 2003 р.
                   за N 96/7417


     Про затвердження Інструкції про загальні вимоги
    до оформлення документів на провадження діяльності,
     пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери
      та атмосферних явищ у господарських цілях


   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
13.03.2002 р. N 301  "Про затвердження Порядку
погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної
із  штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у
господарських цілях" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Інструкцію про загальні вимоги до оформлення
документів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними
змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях,
що додається.

   2. Державній гідрометеорологічній службі (Ліпінському В.М.)
подати цей наказ у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України:

   3. Департаменту   регулювання   екологічної   безпеки
(Маторіну Є.М.) забезпечити видачу  дозволів  на  провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях.

   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Гриценка А.В.

 Міністр                         В.Шевчук

 ПОГОДЖЕНО:

 Перший заступник Державного
 секретаря МОЗ України,
 Головний санітарний лікар України           О.Бобильова


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів
                   України
                   24.12.2002 N 517

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 лютого 2003 р.
                   за N 96/7417


              ІНСТРУКЦІЯ
      про загальні вимоги до оформлення документів
    на провадження діяльності, пов'язаної із штучними
      змінами стану атмосфери та атмосферних явищ
           у господарських цілях


           1. Загальні положення

   1.1. Цю Інструкцію розроблено на виконання пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002  р.  N  301
 "Про затвердження Порядку погодження і видачі
дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами
стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях".

   1.2. Інструкція визначає загальні вимоги  до  оформлення
документів  для отримання дозволу на провадження діяльності,
пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ
у господарських цілях (далі - дозвіл), на території України.

   1.3.Дозвіл видається Мінекоресурсів підприємствам, установам,
організаціям та громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності
(далі - суб'єкт господарювання).
   Дозвіл видається за наявності позитивного висновку МОЗ, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, органів  місцевого
самоврядування,  а  також  дозволу Мінтрансу на використання
повітряного простору.

     2. Оформлення документів для отримання висновку

   Для отримання висновку суб'єкт господарювання подає до МОЗ,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, органів  місцевого
самоврядування, на території яких плануються роботи, пов'язані із
штучними змінами стану  атмосфери  та  атмосферних  явищ  у
господарських  цілях, документи, визначені пунктом 3 Порядку
погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної
із  штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у
господарських цілях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2002 р. N 301, з дотриманням
таких вимог до їх оформлення:
   заяву відповідно до форми, що наведена у додатку 1 до цієї
Інструкції;
   засвідчену копію   довідки   про  включення  суб'єкта
господарювання до  Єдиного  державного  реєстру  підприємств,
організацій України (ЄДРПОУ);
   нотаріально засвідчений  витяг  із  статуту  суб'єкта
господарювання, який підтверджує вид діяльності, пов'язаної із
штучними змінами стану  атмосфери  та  атмосферних  явищ  у
господарських цілях;
   засвідчені копії документів, що підтверджують рівень освіти і
кваліфікації, необхідний для провадження діяльності, пов'язаної із
штучними змінами стану  атмосфери  та  атмосферних  явищ  у
господарських цілях. Освіта працівників має бути пов'язана з
фізикою атмосфери, активними впливами на атмосферні процеси; стаж
роботи з цих питань має бути не менше трьох років;
   обгрунтування діяльності, пов'язаної із штучними  змінами
стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, яке
готується в довільній формі. В обгрунтуванні наводиться інформація
щодо виду діяльності (штучне збільшення опадів, боротьба з градом,
грозою, розсіювання туманів тощо), мета провадження діяльності,
відомості  про обсяги, терміни та район проведення робіт з
наведенням даних щодо його меж і площі  території,  оцінка
економічного ефекту, який передбачається отримати;
   відомості про технічну оснащеність суб'єкта господарювання,
які  готуються  в довільній формі. У відомостях обов'язково
наводяться типи та характеристики засобів доставки реагентів -
літаків, ракет, ракетних пускових пристроїв та піропатронів,
радіолокаційного обладнання тощо;
   засвідчену копію виданого Мінтрансом дозволу на використання
повітряного простору;
   інформацію про  хімічний склад та витрати реагентів, що
використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із
штучними  змінами  стану  атмосфери  та  атмосферних явищ у
господарських цілях, відомості щодо включення  реагентів  до
державного  реєстру  небезпечних  факторів, висновки МОЗ про
можливість їх використання з посиланням на відповідні стандарти,
інші нормативні документи. Інформація суб'єкта господарювання та
висновки МОЗ готуються у довільній формі;
   опис технологій, що використовуються під час провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях з висновками МОЗ про
технологічне обладнання та технології щодо їх безпеки для здоров'я
людини з обов'язковим посиланням на відповідні діючі нормативні
документи. Інформація суб'єкта господарювання та висновок МОЗ
готуються у довільній формі.

     3. Оформлення документів для отримання дозволу

   3.1. Для отримання дозволу суб'єкт господарювання подає до
Мінекоресурсів такі документи:
   заяву за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції;
   інші документи, що вказані в розділі 2 цієї Інструкції;
   позитивні висновки МОЗ, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим,  обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування.
   Форма дозволу на провадження діяльності,  пов'язаної  із
штучними  змінами  стану  атмосфери  та  атмосферних явищ у
господарських цілях, наведена в додатку 3 до цієї Інструкції.

   3.2. Мінекоресурсів веде журнал реєстрації видачі дозволів на
провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, за формою,
наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції .

 Голова Державної
 гідрометеорологічної служби             В.Ліпінський

 Начальник Департаменту
 регулювання екологічної
 безпеки Мінекоресурсів України             Є.Маторін


                   Додаток 1
                   до розділу 2 Інструкції про
                   загальні вимоги до
                   оформлення документів на
                   провадження діяльності,
                   пов'язаної із штучними
                   змінами стану атмосфери
                   та атмосферних явищ
                   у господарських цілях

                   Подається до МОЗ, Ради
                   міністрів Автономної
                   Республіки Крим, обласних,
                   Київської
                   та Севастопольської міських
                   держадміністрацій, органів
                   місцевого самоврядування,
                   на території яких планується
                   провадження діяльності


               ЗАЯВА
       про отримання висновку на провадження
      діяльності, пов'язаної із штучними змінами
        стану атмосфери та атмосферних явищ
           у господарських цілях


__________________________________________________________________
       (повна назва суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
        (місцезнаходження, телефон, факс)
__________________________________________________________________
             (назва області )
__________________________________________________________________
             (назва району)
__________________________________________________________________
          (назва населеного пункту)
__________________________________________________________________
          (відомча підпорядкованість)
__________________________________________________________________
        (назва виду економічної діяльності)
__________________________________________________________________
            (форма власності )

   Просить видати  висновок  щодо  провадження  діяльності,
пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ
у господарських цілях, а саме ____________________________________
                   (опис діяльності)

   Район провадження діяльності ________________________________
                  (назва області, району, міста)

   Документи для отримання висновку у відповідності до розділу 2
Інструкції  про загальні вимоги до оформлення документів на
провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, додаються.

 Додатки:
   1. Засвідчена  копія  довідки  про  включення  суб'єкта
господарювання до ЄДРПОУ на ___арк.;

   2. Нотаріально  засвідчений  витяг  із  статуту суб'єкта
господарювання, який підтверджує вид діяльності, пов'язаної із
штучними  змінами  стану  атмосфери  та  атмосферних явищ у
господарських цілях, на ___арк.;

   3. Засвідчені копії документів, що підтверджують  рівень
освіти і кваліфікації, необхідний для провадження діяльності,
пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ
у господарських цілях, на ___арк.;

   4. Обгрунтування діяльності, пов'язаної із штучними змінами
стану атмосфери та атмосферних явищ у  господарських  цілях,
на ___арк.;

   5. Відомості про технічну оснащеність суб'єкта господарювання
на ___арк.;

   6. Засвідчена копія дозволу  Мінтрансу  на  використання
повітряного простору на ___арк.;

   7. Інформація про хімічний склад та витрати реагентів, що
використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із
штучними  змінами  стану  атмосфери  та  атмосферних явищ у
господарських цілях, відомості щодо включення їх до державного
реєстру небезпечних факторів на ___арк.;

   8. Висновки  МОЗ  про  можливість використання реагентів
на ___арк.;

   9. Опис технологій, що використовуються під час провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях, на ___арк.;

   10. Висновки МОЗ про технологічне обладнання та технологію
щодо їх безпеки для здоров'я людини на ___арк.

___________        ________      ____________________
(керівник)         (підпис)      (прізвище, ініціали)

____________________    ________      ____________________
(головний бухгалтер)    (підпис)      (прізвище, ініціали)

 М.П.


                   Додаток 2
                   до пункту 3.1 Інструкції
                   про загальні вимоги до
                   оформлення документів на
                   провадження діяльності,
                   пов'язаної із штучними
                   змінами стану атмосфери
                   та атмосферних явищ
                   у господарських цілях

                   Подається до Міністерства
                   екології та природних
                   ресурсів України


               ЗАЯВА
     про отримання дозволу на провадження діяльності,
     пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери
      та атмосферних явищ у господарських цілях.


__________________________________________________________________
       (повна назва суб'єкта господарювання )
__________________________________________________________________
        (місцезнаходження, телефон, факс)
__________________________________________________________________
             (назва області)
__________________________________________________________________
             (назва району)
__________________________________________________________________
          (назва населеного пункту)
__________________________________________________________________
          (відомча підпорядкованість)
__________________________________________________________________
        (назва виду економічної діяльності)
__________________________________________________________________
            (форма власності)

   Просить видати дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної
із  штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у
господарських цілях, а саме:______________________________________
__________________________________________________________________
(опис діяльності, де вказується її мета та конкретний вид робіт)

   Район провадження діяльності ________________________________
                  (назва області, району, міста)

   Документи для отримання дозволу у відповідності до розділу 3
Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів  на
провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, додаються.

 Додатки:
   1. Засвідчена  копія  довідки  про  включення  суб'єкта
господарювання до ЄДРПОУ на ___арк.;

   2. Нотаріально  засвідчений  витяг  із  статуту суб'єкта
господарювання, який підтверджує вид діяльності, пов'язаної із
штучними  змінами  стану  атмосфери  та  атмосферних явищ у
господарських цілях, на ___арк.;

   3. Засвідчені копії документів, що підтверджують  рівень
освіти і кваліфікації, необхідний для провадження діяльності,
пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ
у господарських цілях, на ___арк.;

   4.Обгрунтування діяльності , пов'язаної із штучними змінами
стану атмосфери та атмосферних явищ у  господарських  цілях,
на ___арк.;

   5. Відомості про технічну оснащеність суб'єкта господарювання
на ___арк.;

   6. Засвідчена копія дозволу  Мінтрансу  на  використання
повітряного простору на ___арк.;

   7. Інформація про хімічний склад та витрати реагентів, що
використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із
штучними  змінами  стану  атмосфери  та  атмосферних явищ у
господарських цілях, з висновками  МОЗ  про  можливість  їх
використання на ___арк.;

   8. Опис технологій, що використовуються під час провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях, з висновками МОЗ про
технологічне обладнання та технологію щодо їх безпеки для здоров'я
людини на ___арк.;

   9. Висновок  МОЗ щодо можливості провадження діяльності,
пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ
у господарських цілях, на ___арк.;

   10. Висновок  Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій,
органів  місцевого самоврядування щодо можливості провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях, включаючи питання охорони
та збереження установок і засобів доставки реагентів на ___арк.

___________        ________      ____________________
(керівник)         (підпис)      (прізвище, ініціали)

____________________    ________      ____________________
(головний бухгалтер)    (підпис)      (прізвище, ініціали)

 М.П.


                   Додаток 3
                   до пункту 3.1. Інструкції
                   про загальні вимоги до
                   оформлення документів на
                   провадження діяльності,
                   пов'язаної із штучними
                   змінами стану атмосфери
                   та атмосферних явищ
                   у господарських цілях


              ДОЗВІЛ N
       на провадження діяльності, пов'язаної
        із штучними змінами стану атмосфери
      та атмосферних явищ у господарських цілях


Кому видано ______________________________________________________
  (повна назва суб'єкта господарювання та його місцезнаходження)

Ким видано _______________________________________________________
       (найменування органу, який видав дозвіл)

   на підставі позитивних висновків МОЗ від ___ N___, Ради
міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласних,  Київської,
Севастопольської  міських держадміністрацій, органів місцевого
самоврядування  від  _____N_____  та  дозволу  Мінтрансу  на
використання повітряного простору від ____N_____ видано дозвіл на
провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, на термін з
(число, місяць, рік) до (число, місяць, рік ).
-------------------   ---------------------

------------------------------------------------------------------
   Опис технологій, що використовуються під час провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях (хімічні реагенти, технічні
засоби доставки реагентів, засоби контролю за впливами, зокрема,
радіолокаційні) __________________________________________________

Дата видачі ______________________________________________________
              (число, місяць, рік)

___________________________  ____________ ______________________
(посада уповноваженої особи   (підпис)   (прізвище, ініціали)
органу, який видав дозвіл)

 М.П.


                   Додаток 4
                   до пункту 3.2 Інструкції
                   про загальні вимоги до
                   оформлення документів на
                   провадження діяльності,
                   пов'язаної із штучними
                   змінами стану атмосфери
                   та атмосферних явищ
                   у господарських цілях


               ЖУРНАЛ
      реєстрації видачі дозволів на провадження
      діяльності, пов'язаної із штучними змінами
        стану атмосфери та атмосферних явищ
           у господарських цілях

__________________________________________________________________
      (найменування органу, який видає дозволи)

---------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Повна назва суб'єкта|Реєстраційний|Дата видачі|Термін дії|  Прізвище та ініціали   |
|з/п|  господарювання  |номер дозволу| дозволу | дозволу |-----------------------------|
|  |          |       |      |     | особи, яка | особи, яка  |
|  |          |       |      |     |видала дозвіл|одержала дозвіл|
|---+--------------------+-------------+-----------+----------+-------------+---------------|
| 1 |     2     |   3   |   4   |   5  |   6   |    7    |
---------------------------------------------------------------------------------------------

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08