Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            25.02.2003 N 14/65

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 березня 2003 р.
                   за N 219/7540


     Про затвердження Ліцензійних умов провадження
     господарської діяльності з заготівлі, переробки,
     металургійної переробки металобрухту кольорових
             і чорних металів


   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" , Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт" 
та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
 "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження  господарської
діяльності  з  заготівлі,  переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів (додаються).

   2. Управлінню  ліцензування  Департаменту  реєстрації  та
ліцензування  Держпідприємництва  України  (Іванченко  О.Б.),
управлінню кольорових та дорогоцінних металів Мінпромполітики
України (Катунін В.М.) в установленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.

   3. Головному  управлінню  забезпечення  роботи  міністра
промислової політики України (Косюк М.Ю.) забезпечити публікацію
цього наказу в засобах масової інформації.

   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства промислової політики від 29.03.2002 N 40/141
 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної
переробки  металобрухту  кольорових  і  чорних  металів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України  21.05.2002  за
N 444/6732.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Державного секретаря Мінпромполітики України Грищенка С.Г.

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.В.Кужель

 Міністр промислової політики України         А.К.М'ялиця


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва,
                   Міністерства промислової
                   політики України
                   25.02.2003 N 14/65

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 березня 2003 р.
                   за N 219/7540


             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
    провадження господарської діяльності з заготівлі,
     переробки, металургійної переробки металобрухту
          кольорових і чорних металів


           1. Загальні положення

   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про металобрухт" (із змінами та доповненнями),
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
 та "Про підприємництво"  і встановлюють
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для
провадження даного виду діяльності.

   1.2. Міністерство промислової політики України  (далі  -
Мінпромполітики)  є органом центральної виконавчої влади, що
здійснює ліцензування господарської діяльності  з  заготівлі,
переробки,  металургійної переробки металобрухту кольорових і
чорних металів згідно з чинним законодавством.

   1.3. Засвідчена Мінпромполітики копія ліцензії є документом,
що підтверджує право ліцензіата на провадження господарської
діяльності з заготівлі,  переробки,  металургійної  переробки
металобрухту кольорових і чорних металів на підставі отриманої
ліцензії. У копії ліцензії  зазначається  місце  провадження
господарської діяльності.

   1.4. Термін  дії  ліцензії  на  здійснення господарської
діяльності становить три роки. Термін дії копії ліцензії дорівнює
терміну дії ліцензії, до якої вона надана.

   1.5. Мінпромполітики  для здійснення ліцензування створює
ліцензійну комісію.  Положення  про  комісію  та  її  склад
затверджується наказом Мінпромполітики.

   1.6. Рішення про видачу ліцензії орган ліцензування приймає
на підставі наявності передбачених законодавством документів.

   1.7. Для отримання ліцензії суб'єкт господарської діяльності
подає до Мінпромполітики заяву про видачу ліцензії (додаток 1) та
відповідні документи.

   1.8. Для отримання копії ліцензії, дубліката ліцензії або в
разі переоформлення ліцензії суб'єкт господарської діяльності
подає до Мінпромполітики заяви згідно з додатками 2, 3, 4.

   1.9. Документи приймаються за описом (додаток 5), копія якого
видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів
органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

   1.10. Заяви про видачу ліцензії, копії(й) ліцензії, дубліката
ліцензії або про переоформлення ліцензії та опис документів, що
додаються  до  заяви,  заповнюються машинописом. Допускається
заповнення зазначених вище документів від  руки  друкованими
літерами.

   1.11. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу
ліцензії  та/або  копії  ліцензії,  їх дублікатів та/або їх
переоформлення, після прийняття відповідного позитивного рішення
подається до Мінпромполітики в оригіналі.

   1.12. Термін зберігання ліцензійної справи - 3 роки з моменту
видачі ліцензії.

      2. Особливі вимоги провадження господарської
     діяльності з заготівлі, переробки, металургійної
    переробки металобрухту кольорових та чорних металів

   2.1. Суб'єкт господарської діяльності повинен  виконувати
вимоги Законів України "Про металобрухт" (із змінами та
доповненнями),  "Про  ліцензування певних видів господарської
діяльності" та інших нормативних актів, що регулюють
провадження  господарської діяльності з заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових та чорних металів.

   2.2. Ліцензія  повинна  зберігатися  за місцезнаходженням
суб'єкта господарської діяльності, а засвідчена Мінпромполітики
копія  ліцензії  та  атестат  спеціалізованого металургійного
переробного підприємства - за місцем провадження діяльності, на
яку вони видані.

   2.3. Не  потребують  зазначення  в копії ліцензії місця
перевантаження, зберігання з метою накопичення транспортної партії
металобрухту на території портів та залізничних станцій. На цих
ділянках не дозволяється здійснювати заготівлю та  переробку
металобрухту.

   2.4. На видному місці при вході на територію спеціалізованого
підприємства,  спеціалізованого  металургійного  переробного
підприємства та їх приймальних пунктів має бути вивіска  з
зазначенням:
   назви суб'єкта господарської діяльності, який на цьому місці
здійснює  господарську  діяльність  з  заготівлі,  переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;
   виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію;
   серії, номера ліцензії та терміну її дії.
   У разі  розташування  спеціалізованого  підприємства  та
спеціалізованого металургійного переробного підприємства або їх
приймальних пунктів на території іншого підприємства - вивіска має
бути  поруч  з  центральною  прохідною  при вході до цього
підприємства.
   Розмір букв та цифр вивіски повинен бути не менше ніж 6
сантиметрів для назви суб'єкта господарської діяльності, інші
написи буквами та цифрами - розміром не менше ніж 3 сантиметри.
   Наявність вивіски обов'язкова і не залежить від того, чи
здійснюється фактично на цей час за даним місцезнаходженням
господарська діяльність з металобрухтом, чи ні.

   2.5. Суб'єкт господарської діяльності повинен  згідно  з
законодавством вести та своєчасно надавати в установленому порядку
статистичну звітність за формою 14-МТП, затверджену  наказом
Держкомстату України від 27.08.2002 N 317  "Звіт
про утворення, використання та поставку вторинної сировини і
відходів виробництва", яку одержує в територіальних  органах
Державного комітету статистики.
   Суб'єкт господарської діяльності, який здійснює металургійну
переробку металобрухту кольорових металів, додатково своєчасно
подає до Мінпромполітики звітність за формою 1-МБ, затверджену
наказом Мінпромполітики України від 25.04.2002 N 202 
"Про затвердження форми звітності щодо металургійної переробки
металобрухту кольорових металів та Інструкції щодо її заповнення".

   2.6. Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб
дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує
особу, та обов'язково оформляється актом приймання. Акт повинні
підписати фізична особа, що здає металобрухт, та особа, що
прийняла металобрухт, із зазначенням їхніх прізвищ і паспортних
даних. В акті також зазначаються опис металобрухту, його кількість
та дата оформлення акта.
   Приймання промислового  металобрухту  від  юридичних осіб
оформляється актом приймання із зазначенням найменування юридичної
особи,  її  місцезнаходження, кількості та джерел походження
металобрухту, рівня дози випромінювання, а також з відміткою про
вибухову безпеку та, у разі потреби, про дезактивацію і очищення
металобрухту від шкідливих речовин.

   2.7. Суб'єкт  господарської  діяльності,  що  здійснює
господарську діяльність з заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових металів, повинен виконувати
вимоги та положення ДСТУ3211-95 (ГОСТ1639-93).

   2.8. Суб'єкт  господарської  діяльності,  що  здійснює
господарську діяльність з заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту чорних металів, повинен виконувати вимоги
та положення ГОСТ 2787-75 до 01.04.2003, а з 01.04.2003 - ДСТУ
4121-2002.

   2.9. Суб'єкт господарської діяльності, що здійснює заготівлю,
переробку, металургійну переробку брухту чорних та/або кольорових
металів, повинен забезпечити фахівцями підприємства перевірку на
вибухобезпечність металобрухту відповідно до вимог ДСТУ3211-95
(ГОСТ1639-93) та ГОСТ 2787-75 до 01.04.2003, а з 01.04.2003 - ДСТУ
4121-2002.

   2.10. Суб'єкт  господарської  діяльності,  що  здійснює
заготівлю, переробку та металургійну переробку брухту чорних
та/або кольорових  металів,  повинен  фахівцями  підприємства
забезпечити  проведення  радіаційного  контролю  металобрухту
відповідно до вимог ДСТУ3211-95 (ГОСТ1639-93) та ГОСТ 2787-75 до
01.04.2003, а з 01.04.2003 - ДСТУ 4121-2002.

   2.11. Суб'єкт господарської діяльності, що здійснює заготівлю
та переробку брухту кольорових металів, повинен  забезпечити
перевірку його належності до класів, груп і сортів візуально або
за допомогою краплинних реакцій, або спектральними  методами
аналізу,  або  хімічними  методами  аналізу  за  нормативною
документацією.

      3. Технологічні вимоги до спеціалізованого
     підприємства, спеціалізованого металургійного
    переробного підприємства та їх приймальних пунктів

   3.1. У кожного суб'єкта господарської діяльності, що здійснює
діяльність  з  заготівлі,  переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових та/або чорних металів, повинна  бути
відокремлена та відповідним чином облаштована земельна ділянка, що
відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

   3.2. Територія, на якій буде здійснюватись  господарська
діяльність  спеціалізованого  підприємства,  спеціалізованого
металургійного переробного підприємства з брухтом  кольорових
металів та їх сплавів, повинна бути не менш як 500 кв.м, а
територія, на якій буде здійснюватись господарська діяльність з
брухтом чорних металів та їх сплавів, - не менш як 1000 кв.м. Ці
території повинні мати в місцях безпосереднього зберігання та
переробки  металобрухту  бетонне  або  тверде  покриття, яке
унеможливлює проникнення   в   грунт   шкідливих   речовин
(паливно-мастильних матеріалів, хімікатів тощо).
   Приймальний пункт кожного спеціалізованого підприємства або
спеціалізованого  металургійного  переробного підприємства для
приймання та зберігання металобрухту має  бути  забезпечений
відповідною ділянкою з твердим покриттям.

   3.3. На території спеціалізованого підприємства, на якій буде
здійснюватись господарська діяльність з заготівлі,  переробки
металобрухту кольорових металів, повинні бути:
   виробничі приміщення  або  приміщення  для  зберігання
металобрухту;
   механічне, гідравлічне  або  електричне  обладнання  для
переробки металобрухту;
   вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж
1000 кг, яке пройшло технічний огляд згідно з установленим
порядком;
   ваги з діапазоном зважування не менше ніж до 500 кг, які
зареєстровані та повірені згідно з установленим порядком;
   тару та/або  відсіки  для  відокремленого  зберігання
металобрухту за належністю до відповідних класів, груп і сортів;
   пристосування або  засіб  для  забезпечення  перевірки
металобрухту за належністю до відповідних класів, груп і сортів.
Засіб повинен бути повірений згідно з установленим порядком;
   вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного
контролю і повірений згідно з установленим порядком.

   3.4. На   території   кожного   приймального   пункту
спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій
буде  здійснюватись  господарська  діяльність  з  заготівлі
металобрухту кольорових металів, мають бути:
   приміщення для зберігання металобрухту;
   ваги з діапазоном зважування не менше ніж до 200 кг, які
зареєстровані та повірені згідно з установленим порядком;
   вантажопідйомне обладнання,  яке  пройшло технічний огляд
згідно з встановленим порядком;
   тара та/або  відсіки  для  відокремленого  зберігання
металобрухту за належністю до відповідних класів;
   вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного
контролю і повірений згідно з установленим порядком.

   3.5. Зазначені у п.3.3 та 3.4 приміщення, обладнання та
прилади мають бути власністю суб'єкта господарської діяльності, що
здійснює заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів, або
використовуватися  ним  лише  на  підставі  договорів оренди
(суборенди) і не можуть одночасно передаватися у використання
іншому суб'єкту господарської діяльності для здійснення заготівлі,
переробки металобрухту кольорових металів на підставі будь-яких
цивільно-правових угод.

   3.6.На території спеціалізованого підприємства, на якій буде
здійснюватись господарська діяльність з заготівлі,  переробки
металобрухту чорних металів, мають бути:
   один з видів брухтопереробного обладнання (обладнання для
газополум'яного різання, механічні ножиці тощо);
   вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж
5 тонн, яке зареєстроване та пройшло технічний огляд згідно з
встановленим порядком;
   ваги з діапазоном зважування не менше ніж до 500 кг, які
зареєстровані і повірені згідно з установленим порядком;
   вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного
контролю і повірений згідно з установленим порядком.

   3.7. На   території   кожного   приймального   пункту
спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій
буде  здійснюватись  господарська  діяльність  з  заготівлі
металобрухту чорних металів, мають бути:
   ваги з діапазоном зважування не менше ніж до 500 кг, які
зареєстровані і повірені згідно з установленим порядком;
   вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного
контролю і повірений згідно з установленим порядком;
   вантажопідйомне обладнання,  що  зареєстроване та пройшло
технічний огляд згідно з встановленим порядком.

   3.8. Зазначені в п.3.6 та 3.7 обладнання та прилади мають
бути власністю суб'єкта господарської діяльності, що здійснює
заготівлю,  переробку  металобрухту  чорних  металів,  або
використовуватися  ним  лише  на  підставі  договорів оренди
(суборенди) і не можуть одночасно передаватися у використання
іншому суб'єкту господарської діяльності для здійснення заготівлі,
переробки металобрухту чорних металів на підставі  будь-яких
цивільно-правових угод.

   3.9. У разі оренди майданчика для здійснення господарської
діяльності з металобрухтом автомобільні  ваги,  у  разі  їх
використання,  можуть  бути  розташовані за межами території
спеціалізованого   підприємства,   приймального    пункту
спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного
переробного підприємства, але на території єдиного майнового
комплексу орендодавця території для спеціалізованого підприємства,
спеціалізованого металургійного переробного підприємства або їх
приймальних пунктів.

   3.10. Спеціалізоване  металургійне  переробне підприємство
повинно мати:
   акт прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
(спеціалізованого металургійного переробного підприємства), а в
разі  зміни власника з збереженням профілю виробництва акт,
отриманий попереднім власником;
   службу, підрозділ чи відповідальних осіб, які забезпечують
контроль безпеки праці та якості продукції, що виробляється;
   технологічну інструкцію (карту), яка забезпечує виробництво
продукції відповідно до вимог стандартів та технічних умов для
видів продукції, що виготовляються.

   3.11. На   території   спеціалізованого  металургійного
переробного підприємства має бути:
   виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), вагове
(повірене згідно з установленим порядком) та вантажопідйомне
обладнання (що пройшло технічний огляд згідно з установленим
порядком), що забезпечують провадження технологічного процесу та
відповідають проекту, розробленому спеціалізованою організацією;
   копії проекту спеціалізованого металургійного  переробного
підприємства  та  акта  прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта;
   вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного
контролю, повірений згідно з установленим порядком.

   3.12. Зазначене у п.3.11 обладнання має бути  власністю
суб'єкта  господарської  діяльності, що здійснює металургійну
переробку металобрухту.

   3.13. Для визначення відповідного хімічного складу продукції
повинна бути власна лабораторія, а в разі експорту продукції -
власна  акредитована  лабораторія,  занесена  до  реєстру
Мінпромполітики.  Лабораторія  повинна забезпечувати виконання
технологічного режиму процесу плавки.

   3.14. На   території   спеціалізованого   підприємства,
спеціалізованого  металургійного  переробного  підприємства та
кожного їх приймального пункту ведуться та зберігаються протягом
не менше року оригінали або засвідчені ліцензіатом копії актів
приймання металобрухту (акти приймання побутового металобрухту,
приймально-здавальні акти між юридичними особами).

 Заступник директора
 Департаменту реєстрації та
 ліцензування - начальник
 Управління ліцензування
 Держпідприємництва                 О.Б.Іванченко

 Начальник управління
 кольорових та дорогоцінних
 металів Мінпромполітики                В.М.Катунін


                   Додаток 1
                   до пункту 1.7 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності
                   з заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових і
                   чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України


               ЗАЯВА
            про видачу ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
        (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________

номер телефону ___________________________________________________

організаційно-правова форма ______________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

поточний рахунок N ______________ в ______________________________
                     (найменування банку)
__________________________________________________________________

рахунок в іноземній валюті N ____________ в ______________________
                       (найменування банку)
__________________________________________________________________

   просить видати  ліцензію  на  провадження  такого  виду
господарської діяльності:
__________________________________________________________________

   Місця провадження діяльності: (допускається вказувати місця
провадження діяльності в окремому додатку до заяви про видачу
ліцензії)
-----------------------------------------------------------------
|спец.підприємство |область |район |місто  |вулиця, будинок |
|/приймальний пункт |    |   |(селище) |(територія якого |
|  (вказати)   |    |   |     |підприємства)  |
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
-----------------------------------------------------------------

   З порядком отримання ліцензії  та  Ліцензійними  умовами
провадження  господарської діяльності з заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

   Опис документів,  що  подаються  для отримання ліцензії,
додається.

 Підпис заявника _____________ Розшифрування підпису _____________

 "__" ________________ 200_ р.

   Дата і номер реєстрації заяви "__" __________ 200_ р. N _____

______________________________________ ___________ _____________
 (посада особи, яка прийняла заяву)   (підпис)   (прізвище)


                   Додаток 2
                   до пункту 1.8 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності
                   з заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових
                   і чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України


               ЗАЯВА
          про видачу копії(й) ліцензії


   Заявник _____________________________________________________
          (найменування, місцезнаходження юридичної
__________________________________________________________________
     особи, прізвище, ім'я та по батькові керівника
__________________________________________________________________
             юридичної особи)

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________

__________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _____________________________________

термін дії ліцензії ______________________________________________

   просить видати копію(ї) ліцензії у зв'язку із створенням
нового(их) приймального(их) пункту(ів), а саме: (допускається
вказувати місця провадження діяльності в окремому додатку до заяви
про видачу копії(й) ліцензії)

-----------------------------------------------------------------
|спец.підприємство |область |район |місто  |вулиця, будинок |
|/приймальний пункт |    |   |(селище) |(територія якого |
|  (вказати)   |    |   |     |підприємства)  |
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
|-------------------+--------+------+---------+-----------------|
-----------------------------------------------------------------

   Опис документів, що  підтверджують  створення  нового(их)
відокремленого(их) підрозділу(ів), додається

 Підпис заявника _______________________ ________________________
         (розшифрування підпису)

 "__" ______________ 200_ р.

 Дата і номер реєстрації заяви "__" __________ 200_ р. N _________

 __________________________________ ____________ _______________
 (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)    (прізвище)


                   Додаток 3
                   до пункту 1.8 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності
                   з заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових
                   і чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України


               ЗАЯВА
         про видачу дубліката ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
        (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________

__________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _____________________________________

термін дії ліцензії ______________________________________________

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________

__________________________________________________________________
 (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

   Опис документів,  що  подаються  для отримання дубліката
ліцензії, додається.

 Підпис заявника _______________________ ________________________
         (розшифрування підпису)

 "__" _____________ 200_ р.

 Дата і номер реєстрації заяви "__" _________ 200_ р. N _________

 __________________________________ _____________ ______________
 (посада особи, яка прийняла заяву)   (підпис)    (прізвище)


                   Додаток 4
                   до пункту 1.8 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності
                   з заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових
                   і чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України


               ЗАЯВА
          про переоформлення ліцензії


   Заявник _____________________________________________________
        (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________

__________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _____________________________________

термін дії ліцензії ______________________________________________

просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________
                       (зазначити причини)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

   Опис документів,  що  підтверджує  зміни, які підлягають
внесенню до ліцензії, додається.

 Підпис заявника _______________________ ________________________
         (розшифрування підпису)

 "__" ________________ 200_ р.

 Дата і номер реєстрації заяви "__" ____________ 200_ р. N ______

 __________________________________ ____________ _______________
 (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)    (прізвище)


                   Додаток 5
                   до пункту 1.9 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності
                   з заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових
                   і чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України


                ОПИС
        документів, що додаються до заяви


   про _________________________________________________________

   на провадження ______________________________________________
                  (вид діяльності)
__________________________________________________________________

   від _________________________________________________________
            (назва суб'єкта господарювання)

-----------------------------------------------------
| N |      Найменування документа       |
|з/п |                       |
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
|----+----------------------------------------------|
-----------------------------------------------------

 Документи прийняв _____________________________  ______________
          (підпис відповідальної особи)  (розшифрування
                            підпису)

 Копію опису отримав ______________________________ ______________
           (підпис представника суб'єкта) (розшифрування
                            підпису)

 Дата "__" _____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------
|Відмітка про дату прийняття                   |
|документів, що підтверджують                  |
|внесення заявником плати ______________________ ______________|
|             (підпис відповідальної (розшифрування|
|                особи)        підпису)  |
|                                |
|Дата "__" ____________ 200_ р.                 |
------------------------------------------------------------------

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08