Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

                                                      

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

 N 88 від 27.02.2002         Зареєстровано в Міністерстві 
   м. Київ             юстиції України 
                   20 березня 2002 р. 
                   за N 276/6564 
 

      Про затвердження Положення про громадських 
         інспекторів з охорони довкілля 

   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
         охорони навколишнього природного середовища 
    N 315 від 04.07.2006 
    N 577 від 16.11.2007 
         Наказом Міністерства екології та природних 
                          ресурсів 
    N 272 від 28.05.2012 } 
 

   Відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища", статей 38 та 39 
Закону України "Про  мисливське  господарство  та  полювання" 
, статті 36 Закону України "Про рослинний світ", 
 статей  13  та  63  Закону  України  "Про 
природно-заповідний фонд України", статей 58 та 60 
Закону України "Про тваринний світ", Указу Президента 
України від 13.04.2011 N 454 "Про Положення про 
Державну екологічну інспекцію України", статті 255 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення  та з метою 
вдосконалення  організації  і  координації роботи громадських 
інспекторів з охорони довкілля Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів N 272 від 28.05.2012 } 

   1. Затвердити Положення про громадських інспекторів з охорони 
довкілля (додається). 

   2. Державній екологічній інспекції (П. Свирид) забезпечити 
подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції у 
встановленому порядку. 

   3.  Державній  екологічній  інспекції,  Республіканському 
комітету Автономної Республіки Крим з охорони  навколишнього 
природного  середовища,  Державним  екологічним  інспекціям в 
областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній 
інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного 
моря,  Державній  Азово-Чорноморській  екологічній  інспекції, 
Державній екологічній інспекції Азовського моря організовувати та 
координувати роботу громадських інспекторів з охорони довкілля 
відповідно до вимог цього Положення. { Пункт 3 в редакції Наказу 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 
від 16.11.2007 } 

   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки 
України від  05.07.99 N 150  "Про затвердження 
Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього 
природного середовища", який зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 06.09.99 за N 602/3895. 

   5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника 
Державної екологічної інспекції - Головного державного інспектора 
України з охорони навколишнього природного середовища П.Свирида. 

 Міністр                     С. Курикін 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства екології 
                   та природних ресурсів 
                   України 
                   27.02.2002 N 88 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   20 березня 2002 р. 
                   за N 276/6564 

              ПОЛОЖЕННЯ 
     про громадських інспекторів з охорони довкілля 

    { У тексті  Положення слова "Міністерство екології та 
     природних  ресурсів"  та "Мінекоресурсів" замінено 
     словами   "Міністерство  охорони   навколишнього 
     природного середовища" та "Мінприроди" у відповідних 
     відмінках згідно з  Наказом  Міністерства охорони 
     навколишнього природного середовища N 315 
     від 04.07.2006 } 

    { У тексті та додатку Положення слова "Мінприроди України" 
     та "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно 
     з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного 
     середовища N 577 від 16.11.2007 } 

   { У тексті Положення та додатках до нього слова "органи 
    Мінприроди" в усіх відмінках замінено словами "органи 
    Держекоінспекції" у відповідному відмінку згідно з 
    Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
    N 272 від 28.05.2012 } 

           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

   1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 21 та 36 
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" 
, статей 38 та 39 Закону України "Про мисливське 
господарство та полювання", статті 37 Закону України 
"Про рослинний світ", статей 13 та 63 Закону України 
"Про природно-заповідний фонд України", статей 58 та 
60 Закону України "Про тваринний світ", Указу 
Президента України від 13.04.2011 N 454  "Про 
Положення про Державну екологічну інспекцію України", статті 255 
Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
{ Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 
 від 04.07.2006, Наказом Міністерства екології та 
природних ресурсів N 272 від 28.05.2012 } 

   1.2. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього 
природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони 
довкілля (далі - громадські інспектори). 

    2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ 

   2.1.  Роботу  громадських  інспекторів  організовують 
Держекоінспекція України та її територіальні органи (Державна 
екологічна  інспекція в Автономній Республіці Крим, державні 
екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, 
Державна  Азовська  морська  екологічна  інспекція,  Державна 
Азово-Чорноморська  екологічна  інспекція, Державна екологічна 
інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря) (далі - органи 
Держекоінспекції).
{ Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 315  від 
04.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 577 від 
16.11.2007; в редакції Наказу Міністерства екології та природних 
ресурсів N 272 від 28.05.2012 } 

   2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються 
Конституцією України, законами України, актами 
Президента  України  і  Кабінету  Міністрів  України, іншими 
нормативно-правовими  актами  в  галузі охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання та відтворення 
природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також 
наказами   організаційно-розпорядчого   характеру   органів 
Держекоінспекції та цим Положенням.
{ Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 
 від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства 
екології та природних ресурсів N 272 від 28.05.2012 } 

     3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ 

   3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, 
що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та 
пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції. 

   3.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, 
подає до відповідного органу Держекоінспекції письмову заяву та 
подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання 
державного  інспектора  з  охорони  навколишнього  природного 
середовища. 

   3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним 
інспектором України з охорони навколишнього природного середовища 
та головними державними інспекторами з охорони навколишнього 
природного середовища відповідних територій після проходження 
співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу 
Держекоінспекції  та  виявлення  претендентом  знань з основ 
природоохоронного законодавства.
   Результати співбесіди фіксуються у картці погодження  на 
виконання обов'язків громадського інспектора, згідно з додатком 
1.
{ Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 
 від 04.07.2006, в редакції Наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 577 від 
16.11.2007 } 

   3.4. Громадські   інспектори   отримують   посвідчення 
встановленого Мінприроди зразка, що підтверджують їх повноваження 
(додаток).
{ Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів N 272 від 
28.05.2012 } 

   3.5. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля 
видають терміном на один рік із щорічним  продовженням  за 
результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського 
інспектора про виконану роботу. { Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 315 від 04.07.2006 } 

   3.6. У посвідченні громадського  інспектора  визначається 
територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський 
інспектор. 

   3.7. Громадські інспектори виконують роботу на громадських 
засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової 
оплати праці. 

   3.8. Громадський інспектор повинен пройти навчання в органі 
Держекоінспекції, який видав посвідчення, з питань здійснення 
інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів 
(актів  та протоколів про адміністративні правопорушення) та 
інструктаж з техніки безпеки. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища N 315 від 04.07.2006 } 

    4. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ 

   4.1. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з 
органами Держекоінспекції, які призначили їх і видали посвідчення 
громадського інспектора з охорони довкілля, іншими державними 
органами,  які здійснюють контроль за охороною, раціональним 
використанням  та  відтворенням  природних ресурсів, органами 
державної  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування, 
громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями.
{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 315 від 
04.07.2006 } 

   4.2. Кожний  громадський  інспектор  закріплюється  за 
відповідним  підрозділом  органу  Держекоінспекції  (відділом, 
сектором  тощо)  або  за  державним  інспектором  з охорони 
навколишнього  природного  середовища,  сфера діяльності яких 
збігається з напрямком природоохоронної діяльності громадського 
інспектора (охорона біоресурсів, поводження з відходами, охорона 
земельних ресурсів та ін.). 

   4.3. Керівник підрозділу (державний інспектор), за  яким 
закріплений громадський інспектор:
   надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення 
громадського контролю за додержанням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища, раціональне використання та 
відтворення природних ресурсів; { Абзац другий пункту 4.3 із 
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 315  від 
04.07.2006 }
   координує його діяльність;
   проводить з ним  навчання,  ознайомлює  його  з  новими 
законодавчими  та  нормативними  документами,  які  регулюють 
здійснення громадського контролю;
   залучає його  до участі в перевірках, які збігаються з 
напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора;
   оформляє за  підписом  керівника  відповідного  органу 
Держекоінспекції чи його заступника направлення для громадського 
інспектора на проведення рейдів та перевірок.
   приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських 
інспекторів з охорони довкілля; { Пункт 4.3 доповнено абзацом 
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища  N  315  від  04.07.2006  }
   уносить подання про продовження терміну виконання роботи 
громадського інспектора з охорони довкілля. { Пункт 4.3 доповнено 
абзацом  згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 315 від 04.07.2006 } 

   4.4. З метою координації роботи громадських інспекторів та 
підтримання  контактів  з  екологічними  (природоохоронними) 
організаціями, залучення громадськості до розробки та виконання 
заходів з охорони навколишнього природного середовища при органах 
Держекоінспекції  та  при  екологічних  (природоохоронних) 
організаціях можуть створюватись на громадських засадах штаби 
громадських інспекторів. Діяльність штабу громадських інспекторів 
регулюється Положенням про штаб громадських інспекторів з охорони 
довкілля, що затверджується Головним державним інспектором з 
охорони навколишнього природного середовища відповідної території. 

         5. ПРАВА ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ 

   Громадські інспектори мають право:
   спільно  з  працівниками органів Держекоінспекції, інших 
державних  органів,  які  здійснюють  контроль  за охороною, 
раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, 
органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, 
установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог 
природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони, 
раціонального використання та відтворення природних ресурсів; 
{ Абзац другий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 
 від 04.07.2006 }
   за  направленням органу Держекоінспекції, який призначив 
громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати 
акти перевірок;
   складати протоколи про адміністративні правопорушення при 
виявленні   порушень   природоохоронного   законодавства, 
відповідальність  за  які  передбачена  Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, і подавати 
їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до 
відповідальності;  {  Абзац четвертий розділу 5 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 577 від 16.11.2007 }
   доставляти осіб, які вчинили порушення  природоохоронного 
законодавства,  до  органів місцевого самоврядування, органів 
внутрішніх справ та штабів громадських формувань з  охорони 
громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не 
може бути встановлено на місці порушення;
   перевіряти документи  на  право  використання  об'єктів 
тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) 
засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі 
плавучих) засобів, знарядь полювання і  рибальства,  добутої 
продукції та інших предметів;
   проводити у випадках, установлених законом, фотографування, 
звукозапис,  кіно-  і  відеозйомку  як допоміжний засіб для 
попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, 
навколишнього природного середовища, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів; { Абзац сьомий розділу 5 із 
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 315  від 
04.07.2006 }
   брати участь у підготовці для передачі до судових органів 
матеріалів  про  відшкодування  збитків, заподіяних унаслідок 
порушення законодавства про охорону навколишнього  природного 
середовища, та виступати в ролі свідків;
   роз'яснювати громадянам    вимоги    природоохоронного 
законодавства та їх екологічні права;
   брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи 
відповідно до Закону  України  "Про  екологічну  експертизу" 
;
   одержувати в установленому порядку інформацію  про  стан 
навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на 
нього та заходи, що вживаються для  поліпшення  екологічної 
ситуації. 

        6. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ 

   Громадські інспектори зобов'язані:
   дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього 
Положення при проведенні рейдів та перевірок;
   сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати 
відповідний  орган Держекоінспекції про результати рейдів та 
перевірок безпосередньо після їх закінчення;
   щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не 
пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу 
Держекоінспекції,  яким  призначено громадського інспектора з 
охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену 
роботу. { Абзац четвертий розділу 6 в редакції Наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 315 від 
04.07.2006 } 

    7. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА 

   7.1.  Орган  Держекоінспекції, що призначив громадського 
інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного 
підрозділу органу Держекоінспекції позбавити його права виконувати 
обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням 
відповідного посвідчення у разі: { Абзац перший пункту 7.1 розділу 
7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 577  від 
16.11.2007 }
   ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного 
звітів або негативної їх оцінки; { Абзац другий пункту 7.1 
розділу 7 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 315 від 04.07.2006 }
   неналежного виконання ним функцій громадського інспектора;
   учинення громадським інспектором порушень законодавства в 
галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення 
повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні 
обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля. { Абзац 
четвертий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
N 315 від 04.07.2006 }
{ Пункт 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 
 від 04.07.2006 } 

   7.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки 
громадського  інспектора  з  охорони  довкілля з анулюванням 
відповідного  посвідчення  приймається  Головним  державним 
інспектором України з охорони навколишнього природного середовища 
та головними державними інспекторами з охорони навколишнього 
природного середовища відповідних територій. { Пункт 7.2 розділу 
7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 315  від 
04.07.2006 } 

 Начальник Державної 
 екологічної інспекції              П.Свирид 
 

                   Додаток 1 
                   до пункту 3.3 Положення 
                   про громадських інспекторів 
                   з охорони довкілля 
 

              К А Р Т К А 
        погодження на виконання обов'язків 
           громадського інспектора 
            з охорони довкілля 

Прізвище, ім'я та по батькові_____________________________________ 

Місце роботи та посада, яку 
займає на даний час (з якого року)________________________________
                 ________________________________
                 ________________________________
                 ________________________________ 

        Висновки за результатами співбесіди 

   Керівник структурного підрозділу органу Держекоінспекції, 
який  здійснює  державний  контроль  за  охороною  довкілля 
(відповідного напряму)
__________________________________________________________________ 
               (оцінка)
______________   ______________________________________________ 
  (дата)            (П.І.Б., посада, підпис)
__________________________________________________________________ 
               (оцінка)
______________   ______________________________________________ 
  (дата)            (П.І.Б., посада, підпис)
__________________________________________________________________ 
               (оцінка)
______________   ______________________________________________ 
  (дата)            (П.І.Б., посада, підпис) 

Заступник керівника органу Держекоінспекції_______________________ 
                         (оцінка)
______________   ______________________________________________ 
  (дата)            (П.І.Б., посада, підпис) 

Перший заступник керівника органу Держекоінспекції________________ 
                           (оцінка)
______________   ______________________________________________ 
  (дата)            (П.І.Б., посада, підпис) 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК________________________________________________
__________________________________________________________________ 

РІШЕННЯ СТОСОВНО ПРЕТЕНДЕНТА______________________________________
__________________________________________________________________ 

Керівник органу Держекоінспекції
______________   _____________________________________________ 
  (дата)            (П.І.Б., підпис) 

{ Положення доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 577 від 
16.11.2007 } 
 

                   Додаток 2 
                   до пункту 3.4 Положення про 
                   громадських інспекторів з 
                   охорони довкілля 

      Зразок посвідчення громадського інспектора 
            з охорони довкілля 
 

   Перша сторінка обкладинки 

 ------------------------------------------
 | ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ |
 |                    |
 |                    |
 |                    |
 |          ПОСВІДЧЕННЯ     |
 |Державний                |
 | герб                 |
 | України   ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА  |
 |       З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ    |
 |                    |
 ------------------------------------------ 

    Перша сторінка розвороту         Друга сторінка розвороту 
 

-----------------------------------------------------------------------------------
|______________________________________ |    ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ        |
| (повна назва органу Держекоінспекції, |                    |
|   який видав посвідчення)      | до "___"_____________ 200__ р.    |
|                    |                    |
|---------                | Відмітка про продовження строку    |
||    | ПОСВІДЧЕННЯ N ______     |     дії посвідчення        |
||    |                |                    |
||    | Прізвище ________________   |                    |
||    | Ім'я ____________________   |Продовжено     Продовжено      |
|--------- По батькові _____________   |                    |
| М.П.  є громадським інспектором   |                    |
|     з охорони довкілля      |до "__"___ 200_ р. до "__"____ 200_ р. |
|     __________________________  |                    |
|       (територіальна межа    |                    |
|        повноважень)      |                    |
|                    |                    |
|ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР      |М.П. ____________ М.П. ____________  |
| (відповідної території)        |    (підпис)     (підпис)    |
|                    |                    |
|"__"_______ 200_ р. ________ (________) |                    |
|          (підпис) (прізвище) |                    |
----------------------------------------------------------------------------------- 

   Перша сторінка вкладки          Друга сторінка вкладки
-----------------------------------------------------------------------------------
|Згідно зі ст. 36 Закону України "Про |   перевіряти документи  на  право|
|охорону  навколишнього   природного | використання об'єктів тваринного світу,|
|середовища"   та  Положенням  про | зупиняти транспортні (у тому  числі|
|громадських  інспекторів  з  охорони | плавучі)  засоби та проводити огляд|
|довкілля,  що  затверджене  наказом | речей, транспортних (у  тому  числі|
|Мінекоресурсів України від 27.02.02  | плавучих) засобів, знарядь полювання і|
|N 88, громадський інспектор МАЄ ПРАВО: | рибальства, добутої продукції та інших|
|_______________________________________ | предметів;               |
|   спільно з  працівниками  органів |   проводити у випадках, установлених|
|Держекоінспекції, інших   державних | законом,  фотографування, звукозапис,|
|органів, які здійснюють контроль  за | кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб|
|охороною та раціональним використанням | для попередження і розкриття порушень|
|природних ресурсів, органів державної | законодавства  в  галузі  охорони,|
|виконавчої  влади  та   місцевого | використання і відтворення тваринного|
|самоврядування, громадських екологічних | світу;                 |
|(природоохоронних) організацій  брати |   брати участь  у  підготовці для|
|участь   у  проведенні  перевірок | передачі до судових органів матеріалів|
|додержання підприємствами, установами, | про відшкодування збитків, заподіяних|
|організаціями всіх форм власності та | унаслідок порушення законодавства про|
|громадянами  вимог  природоохоронного | охорону   навколишнього  природного|
|законодавства, норм екологічної безпеки | середовища,  та  виступати  в  ролі|
|та використання природних ресурсів;   | свідків;                |
|   за направленням органу Держеко-  |   роз'яснювати громадянам   вимоги|
|інспекції, який призначив громадського | природоохоронного законодавства та їх|
|інспектора, проводити рейди та перевір-| екологічні права;           |
|ки і складати акти перевірок;      |   брати участь   у   проведенні|
|   складати протоколи       про | громадської  екологічної  експертизи|
|адміністративні  правопорушення  при | відповідно  до  Закону України "Про|
|виявленні порушень  природоохоронного | екологічну експертизу";        |
|законодавства, відповідальність за які |   одержувати в установленому порядку|
|передбачена Кодексом України про    | інформацію  про  стан  навколишнього|
|адміністративні правопорушення, і    | природного   середовища,   джерела|
|подавати їх відповідному органу    | негативного впливу на нього та заходи,|
|Держекоінспекції для притягнення винних | що   вживаються  для   поліпшення|
|до відповідальності;          | екологічної ситуації.         |
|доставляти осіб, які вчинили      |                    |
|порушення       природоохоронного |                    |
|законодавства,  до органів місцевого |                    |
|самоврядування,  органів  внутрішніх |                    |
|справ та штабів громадських формувань з |                    |
|охорони  громадського  порядку  і |                    |
|державного  кордону,  якщо  особу |                    |
|порушника не може бути встановлено на |                    |
|місці порушення;            |                    |
----------------------------------------------------------------------------------- 

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 577 від 
16.11.2007, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
N 272 від 28.05.2012 } 

 Начальник Державної 
 екологічної інспекції              П.Свирид 

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного 
вісника" N 13, 2002 р. ) 

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Независимое агентство экологической информации
Последние изменения внесены 29.07.13