Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
          ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 40/141 від 29.03.2002       Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   21 травня 2002 р.
                   за N 444/6732


  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
  діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки
       металобрухту кольорових і чорних металів


   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності", доручення
Президента України від 04.07.2001 N 1-14/821 та постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698  "Про
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити  Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з заготівлі,  переробки,  металургійної  переробки
металобрухту кольорових і чорних металів (далі - Ліцензійні
умови), що додаються.

   2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та
ліцензування  Держпідприємництва  України  (Іванченко  О.Б.),
управлінню кольорових та дорогоцінних металів Мінпромполітики
України  (Катунін В.М.)  в установленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.

   3. Управлінню  забезпечення  роботи  міністра промислової
політики України (Іщенко В.П.) забезпечити публікацію цього наказу
в засобах масової інформації.

   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Державного комітету промислової політики України від 25.12.2000
N 81/436  "Про затвердження  Ліцензійних  умов
провадження  господарської діяльності з заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів",
зареєстрований Мін'юстом 15.01.2001 за N 19/5210.

   5. Цей наказ набирає чинності з 01.07.2002.

   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
державного секретаря Міністерства промислової політики України
Грищенка С.Г.

 Т.в.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва           В.П.Загородній

 Т.в.о. Міністра промислової
 політики України                В.Г.Падалко

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики та
                   підприємництва України,
                   Міністерства промислової
                   політики України
                   29.03.2002 N 40/141

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 травня 2002 р.
                   за N 444/6732

             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
    провадження господарської діяльності з заготівлі,
     переробки, металургійної переробки металобрухту
          кольорових і чорних металів

           1. Загальні положення

   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України  "Про металобрухт",   "Про   ліцензування  певних
видів   господарської   діяльності"   та   "Про
підприємництво"   і  встановлюють  кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження даного
виду діяльності.

   1.2. Міністерство промислової політики України  (далі  -
Мінпромполітики) є органом, що здійснює ліцензування господарської
діяльності з заготівлі,  переробки,  металургійної  переробки
металобрухту  кольорових  і  чорних металів згідно з чинним
законодавством.

   1.3. Засвідчена Мінпромполітики копія ліцензії є документом,
що підтверджує право ліцензіата на провадження господарської
діяльності з заготівлі,  переробки,  металургійної  переробки
металобрухту кольорових і чорних металів на підставі отриманої
ліцензії. У копії ліцензії  зазначається  місце  провадження
господарської діяльності.

   1.4. Термін  дії  ліцензії  на  здійснення господарської
діяльності становить три роки. Термін дії копії ліцензії дорівнює
терміну дії ліцензії, до якої вона надана.

   1.5. Мінпромполітики  для здійснення ліцензування створює
ліцензійну комісію.  Положення  про  комісію  та  її  склад
затверджується наказом Мінпромполітики.

   1.6. Рішення про видачу ліцензії орган ліцензування приймає
на підставі наявності передбачених законодавством документів.

   1.7. Для отримання ліцензії суб'єкт господарської діяльності
подає до Мінпромполітики заяву про видачу ліцензії (додаток 1) та
відповідні документи.

   1.8. Для отримання копії ліцензії, дубліката ліцензії або в
разі переоформлення ліцензії суб'єкт господарської діяльності
подає до Мінпромполітики заяву згідно з додатками 2, 3, 4.

   1.9. Документи приймаються за описом (додаток 5), копія якого
видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів
органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

   1.10. Заяви про видачу ліцензії, копії(й) ліцензії, дубліката
ліцензії або про переоформлення ліцензії та опис документів, що
подаються до заяви, заповнюються  машинодруком.  Допускається
заповнення  зазначених  вище документів від руки друкованими
літерами.

   1.11. Документ, що підтверджує внесення плати  за  видачу
ліцензії або копії ліцензії, після прийняття рішення про видачу
ліцензії або копії ліцензії подається до Мінпромполітики  в
оригіналі.

   1.12. Термін зберігання ліцензійної справи - 3 роки з моменту
видачі ліцензії.

      2. Особливі вимоги провадження господарської
     діяльності з заготівлі, переробки, металургійної
    переробки металобрухту кольорових та чорних металів

   2.1. Суб'єкт господарської діяльності повинен  виконувати
вимоги Законів України "Про металобрухт", "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з
металобрухтом)" ,    "Про   ліцензування  певних   видів
господарської  діяльності"  та  інших  нормативних актів,
що регулюють провадження господарської діяльності з заготівлі,
переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових та
чорних металів.

   2.2. Ліцензія повинна зберігатися за адресою місцезнаходження
суб'єкта господарської діяльності, а засвідчена Мінпромполітики
копія ліцензії - за місцем провадження діяльності, на яке вона
видана.

   2.3. Не потребують зазначення в  копії  ліцензії  місця
перевантаження (перевалки) та накопичення транспортної партії
металобрухту на території портів та залізничних станцій. На цих
ділянках  не дозволяється здійснювати заготівлю та переробку
металобрухту.

   2.4. На видному місці на вході до території спеціалізованого
підприємства,  спеціалізованого  металургійного  переробного
підприємства та їх приймальних пунктів має бути вивіска  з
зазначенням:
   назви суб'єкта господарської діяльності, який на цьому місці
здійснює  господарську  діяльність  із  заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;
   виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію;
   серії, номера ліцензії та терміну її дії.
   У разі  розташування  спеціалізованого  підприємства  та
спеціалізованого металургійного переробного підприємства або їх
приймальних пунктів на території іншого підприємства - вивіска має
бути поруч з центральною прохідною на вході до цього підприємства.
Розмір букв та цифр вивіски має бути не менше ніж 8 сантиметрів
для назви суб'єкта господарської діяльності, інші написи буквами
та цифрами - розміром не менше ніж 4 сантиметри.
   Наявність вивіски обов'язкова і не залежить від того, чи
здійснюється фактично на цей час за певною адресою господарська
діяльність з металобрухтом, чи ні.

   2.5. Суб'єкт господарської діяльності повинен  згідно  з
законодавством вести та своєчасно надавати в установленому порядку
статистичну звітність за формою 14-МТП, затверджену  наказом
Держкомстату України від 27.06.2001 N 308 "Звіт
про утворення, використання та поставку вторинної сировини і
відходів виробництва", яку одержує в органах Державного комітету
статистики України.
   Суб'єкт господарської діяльності, який здійснює металургійну
переробку металобрухту кольорових металів, додатково своєчасно
подає до Мінпромполітики звітність за формою 1-МБ, затверджену
наказом Мінпромполітики України від 25.04.2002 N 202 
"Про затвердження форми звітності щодо металургійної переробки
металобрухту кольорових металів та Інструкції щодо її заповнення".

   2.6. Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб
дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує
особу, та обов'язково оформляється актом приймання. Акт повинні
підписати фізична особа, що здає металобрухт, та особа, що
прийняла металобрухт, із зазначенням їхніх прізвищ і паспортних
даних.  В  акті  також зазначаються опис металобрухту, його
кількість, рівень випромінювання та дата оформлення акта.
   Приймання промислового  металобрухту  від  юридичних осіб
оформляється актом приймання із зазначенням найменування юридичної
особи,  її місцезнаходження, поточного рахунку брухтоздавача,
кількості та джерел походження металобрухту, рівня випромінювання,
а також з відміткою про вибухонебезпечність та, у разі потреби,
про дезактивацію і знешкодження металобрухту  від  шкідливих
речовин.

   2.7. Суб'єкт  господарської  діяльності,  що  здійснює
господарську діяльність з заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових металів, повинен виконувати
вимоги та положення ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93).

   2.8. Суб'єкт  господарської  діяльності,  що  здійснює
господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту чорних металів, повинен виконувати вимоги
та положення ГОСТ 2787-75.

   2.9. При проведенні радіаційного контролю та у разі виявлення
радіоактивно забрудненого металобрухту  суб'єкт  господарської
діяльності, що здійснює господарську діяльність із заготівлі,
переробки, металургійної  переробки  металобрухту  чорних  та
кольорових металів, повинен дотримуватися норм радіаційної безпеки
України  (НРБУ-97) та основними  санітарними
правилами (ОСП-72.87).

   2.10. Суб'єкт  господарської  діяльності,  що  здійснює
заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту чорних
та кольорових металів, повинен забезпечити дослідження якості,
проведення радіаційного контролю металобрухту із застосуванням
повірених засобів вимірювальної техніки та аналітичного обладнання
- кваліфікованими спеціалістами.

   3. Технологічні вимоги до спеціалізованого підприємства,
   спеціалізованого металургійного переробного підприємства
          та їх приймальних пунктів

   3.1. У кожного суб'єкта господарської діяльності, що здійснює
діяльність  з  заготівлі,  переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів, має бути відокремлена та
відповідним чином облаштована земельна ділянка, що відповідає
вимогам цих Ліцензійних умов.

   3.2. Територія     спеціалізованого     підприємства,
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій
буде здійснюватись господарська діяльність з брухтом кольорових
металів та їх сплавів, має бути не менш як 500 кв. м, а територія,
на якій буде здійснюватись господарська діяльність з брухтом
чорних металів та їх сплавів, - не менш як 1000 кв. м, які повинні
мати  в  місцях  безпосереднього  зберігання  та  переробки
металобрухту. На цих територіях має бути бетонне або тверде
покриття, яке унеможливлює проникнення в грунт шкідливих речовин
(паливно-мастильних матеріалів, хімікатів тощо).
   Приймальний пункт кожного спеціалізованого підприємства або
спеціалізованого  металургійного  переробного підприємства для
приймання та зберігання металобрухту має  бути  забезпечений
відповідною ділянкою з твердим покриттям.

   3.3. На території спеціалізованого підприємства, на якій буде
здійснюватись господарська діяльність з заготівлі,  переробки
металобрухту кольорових металів, мають бути:
   криті складські  приміщення,  обладнані  вантажопідйомним
устаткуванням, що зареєстроване та пройшло технічний огляд згідно
з установленим порядком,  та  обладнані  для  відокремленого
зберігання брухту кольорових металів і сплавів за класами, групами
і сортами;
   механічне або гідравлічне або електричне обладнання для різки
металобрухту;
   горизонтальні пластинчасті конвеєри чи сортувальний стіл;
   вагове обладнання з діапазоном зважування не менше ніж до
500 кг, яке  зареєстроване і повірене згідно з установленим
порядком;
   прилад для визначення якісного складу металобрухту, повірений
згідно з установленим порядком;
   вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного
контролю та повірений згідно з встановленим порядком.

   3.4. На   території   кожного   приймального   пункту
спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій
буде  здійснюватись  господарська  діяльність  з  заготівлі
металобрухту кольорових металів, мають бути:
   криті складські  приміщення,  обладнані  вантажопідйомним
устаткуванням, що зареєстроване та пройшло технічний огляд згідно
з  установленим  порядком,  та  обладнані для відокремленого
зберігання брухту кольорових металів і сплавів за класами і
групами;
   вагове обладнання з діапазоном зважування не менше ніж до
200 кг, яке  зареєстроване і повірене згідно з встановленим
порядком;
   вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного
контролю та повірений згідно з установленим порядком.

   3.5. Зазначені у п.3.3 та 3.4 приміщення та обладнання мають
бути власністю суб'єкта господарської діяльності, що здійснює
заготівлю, переробку  металобрухту  кольорових  металів,  або
використовуватися  ним  лише  на  підставі  договорів оренди
(суборенди) і не можуть передаватися у використання  іншому
суб'єкту  господарської  діяльності для здійснення заготівлі,
переробки металобрухту кольорових металів на підставі будь-яких
цивільно-правових угод.

   3.6. На  території спеціалізованого підприємства, кожного
приймального пункту спеціалізованого підприємства або кожного
приймального пункту спеціалізованого металургійного переробного
підприємства, на якій буде здійснюватись господарська діяльність з
заготівлі, переробки металобрухту чорних металів, мають бути:
   один з видів брухтопереробного обладнання (обладнання для
газополум'яного різання, механічні ножиці тощо);
   складські приміщення;
   вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж
5 тонн, що зареєстроване та пройшло технічний огляд згідно з
встановленим порядком;
   вагове обладнання з діапазоном зважування не менше ніж до
500 кг, яке  зареєстроване і повірене згідно з установленим
порядком;
   вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного
контролю та повірений згідно з установленим порядком.

   3.7. Зазначені в п.3.6 приміщення та обладнання мають бути
власністю  суб'єкта  господарської  діяльності,  що  здійснює
заготівлю,  переробку  металобрухту  чорних  металів,  або
використовуватися  ним  лише  на  підставі  договорів оренди
(суборенди) і не можуть передаватися у використання  іншому
суб'єкту  господарської  діяльності для здійснення заготівлі,
переробки металобрухту чорних металів на підставі  будь-яких
цивільно-правових угод.

   3.8. У разі оренди майданчика для здійснення господарської
діяльності з металобрухтом складські приміщення, а  в  разі
використання автомобільних ваг - автомобільні ваги можуть бути
розташовані за межами території спеціалізованого підприємства,
приймального   пункту  спеціалізованого  підприємства  або
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, але на
території  єдиного  майнового комплексу орендодавця території
спеціалізованого підприємства, спеціалізованого  металургійного
переробного підприємства або їх приймальних пунктів.

   3.9. Спеціалізоване металургійне  переробне  підприємство
повинно мати:
   акт прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
(спеціалізованого металургійного переробного підприємства), а в
разі  оренди приміщень та обладнання зі збереженням профілю
виробництва - копію акта прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта, отриманого орендодавцем;
   службу, підрозділ чи відповідальних осіб, які забезпечують
контроль безпеки праці та якості продукції, що виробляється;
   технологічну інструкцію (карту), яка забезпечує виробництво
продукції відповідно до вимог стандартів та технічних умов для
видів продукції, що виготовляються.

   3.10. На  території   спеціалізованого   металургійного
переробного підприємства має бути:
   виробниче, технологічне обладнання (в тому числі піч), вагове
(зареєстроване і повірене згідно з установленим порядком) та
вантажопідйомне обладнання (що зареєстроване та пройшло технічний
огляд  згідно  з  установленим  порядком),  які забезпечують
провадження технологічного процесу та  відповідають  проекту,
розробленому спеціалізованою організацією;
   копії проекту спеціалізованого металургійного  переробного
підприємства  та  акта  прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта;
   спеціальні контейнери  або  майданчики для відокремленого
зберігання брухту кольорових металів і сплавів за класами, групами
і сортами (у разі наявності брухту кольорових металів);
   вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного
контролю та повірений згідно з установленим порядком;
   для визначення відповідного хімічного складу продукції власна
атестована лабораторія, а в разі експорту продукції - власна
акредитована лабораторія, занесена до реєстру Мінпромполітики;
   журнали плавок.

   3.11. Зазначене  у п.3.10 обладнання має бути власністю
суб'єкта господарської діяльності, що  здійснює  металургійну
переробку металобрухту, або використовуватися ним лише на підставі
договорів оренди (суборенди) і  не  можуть  передаватися  у
використання  іншому  суб'єкту  господарської  діяльності для
здійснення металургійної переробки  металобрухту  металів  на
підставі будь-яких цивільно-правових угод.

   3.12. У разі оренди (суборенди) території для здійснення
металургійної переробки металобрухту лабораторія для визначення
хімічного  складу продукції може бути розташована за межами
території   спеціалізованого   металургійного   переробного
підприємства,  але  на території єдиного майнового комплексу
орендодавця (субарендодавця).

   3.13. На   території   спеціалізованого   підприємства,
спеціалізованого  металургійного  переробного  підприємства та
кожного їх приймального пункту ведуться та зберігаються протягом
не менше трьох років оригінали або засвідчені ліцензіатом копії
актів  приймання  металобрухту  (акти  приймання  побутового
металобрухту, приймально-здавальні акти між юридичними особами).

 Начальник управління
 ліцензування Держпідприємництва         О.Б.Іванченко

 Начальник управління кольорових
 та дорогоцінних металів Мінпромполітики     В.М.Катунін

                   Додаток 1
                   до пункту 1.7 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових і
                   чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України

               Заява
            про видачу ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
        (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
   номер телефону ______________________________________________
   організаційно-правова форма _________________________________
   ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
   поточний рахунок N __________________ в _____________________
__________________________________________________________________
        (найменування кредитної установи)
   рахунок в іноземній валюті N ________________ в _____________
__________________________________________________________________
        (найменування кредитної установи)
   просить видати  ліцензію  на  провадження  такого  виду
діяльності:
__________________________________________________________________
   Місця провадження діяльності: (допускається вказувати місця
провадження діяльності в окремому додатку до заяви про видачу
ліцензії)
---------------------------------------------------------------------
|спец. підприємство|область  |район   |місто  |вулиця, будинок|
|(приймальний   |     |      |(селище) |(територія   |
|пункт)      |     |      |     |якого     |
|         |     |      |     |підприємства) |
|------------------+----------+-----------+---------+---------------|
|------------------+----------+-----------+---------+---------------|
|------------------+----------+-----------+---------+---------------|
---------------------------------------------------------------------

   З порядком отримання ліцензії ознайомлений.
   Опис  документів,  що подаються для отримання ліцензії,
додається.
   Підпис заявника __________ Розшифрування підпису ____________
   "___"_________________ 200_ р.
   Дата і номер реєстрації заяви "__"______ 200 ___ р. N _____
 _____________________________________ __________ _______________
  (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)   (прізвище)


 Начальник управління                 В.М.
                   Додаток 2
                   до пункту 1.8 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових і
                   чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України

               Заява
          про видачу копії(й) ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
    (найменування, місцезнаходження юридичної особи, прізвище,
__________________________________________________________________
     ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
   ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
   вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію
__________________________________________________________________
   реєстраційний номер ліцензії ________________________________
   термін дії ліцензії _________________________________________
   просить видати копію(ї) ліцензії у зв'язку із створенням
нового(вих) приймального(их) пункту(ів), а саме: (допускається
вказувати місця провадження діяльності в окремому додатку до заяви
про видачу копії(й) ліцензії)
---------------------------------------------------------------------
|спец. підприємство|область  |район   |місто  |вулиця, будинок|
|/ приймальний   |     |      |(селище) |(територія   |
|пункт       |     |      |     |якого     |
|         |     |      |     |підприємства) |
|------------------+----------+-----------+---------+---------------|
|------------------+----------+-----------+---------+---------------|
|------------------+----------+-----------+---------+---------------|
---------------------------------------------------------------------

   Опис  документів,  що підтверджують створення нового(их)
відокремленого(их) підрозділу(ів), додається

   Підпис заявника __________ _________________________________
                   (розшифрування підпису)
   "___"_________________ 200_ р.
   Дата і номер реєстрації заяви "__"______ 200 ___ р. N _____
 _____________________________________ __________ _______________
  (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)   (прізвище)

 Начальник управління                 В.М.Катунін

                   Додаток 3
                   до пункту 1.8 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових і
                   чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України

               Заява
         про видачу дубліката ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
        (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
   ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
   вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію
__________________________________________________________________
   реєстраційний номер ліцензії ________________________________
   термін дії ліцензії _________________________________________
   просить  видати  дублікат  ліцензії  у  зв'язку  з
__________________________________________________________________
 (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Опис  документів,  що подаються для отримання дубліката
ліцензії, додається.
   Підпис заявника __________ _________________________________
                   (розшифрування підпису)
   "___"_________________ 200_ р.
   Дата і номер реєстрації заяви "__"______ 200 ___ р. N _____
 _____________________________________ __________ _______________
  (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)   (прізвище)

 Начальник управління                 В.М.Катунін

                   Додаток 4
                   до пункту 1.8 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових і
                   чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України

               Заява
          про переоформлення ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
        (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
   ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
   вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію
__________________________________________________________________
   реєстраційний номер ліцензії ________________________________
   термін дії ліцензії _________________________________________
   просить переоформити   ліцензію   у   зв'язку   з
__________________________________________________________________
            (зазначити причини)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Опис  документів,  що підтверджує зміни, які підлягають
внесенню до ліцензії, додається.
   Підпис заявника __________ _________________________________
                   (розшифрування підпису)
   "___"_________________ 200_ р.
   Дата і номер реєстрації заяви "__"______ 200 ___ р. N _____
 _____________________________________ __________ _______________
  (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)   (прізвище)

 Начальник управління                 В.М.Катунін

                   Додаток 5
                   до пункту 1.8 Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності з
                   заготівлі, переробки,
                   металургійної переробки
                   металобрухту кольорових і
                   чорних металів

                   Міністерство промислової
                   політики України

                Опис
        документів, що подаються до заяви
    про ________________________________________________
   на провадження ______________________________________________
                (вид діяльності)
__________________________________________________________________
   від _________________________________________________________
          (назва суб'єкта господарювання)
------------------------------------------------------------------
|N  |         Найменування документа          |
|з/п |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------

 Документи прийняв ___________________________ ___________________
         (підпис відповідальної особи)  (розшифрування
                          підпису)
 Копію опису отримав _________________________ ___________________
         (підпис представника суб'єкта) (розшифрування
                          підпису)
   Дата "____"_____________200 ____ р.

------------------------------------------------------------------
|Відмітка про дату прийняття                   |
|документів, що підтверджують _______________ ________________ |
|внесення заявником плати    (підпис     (розшифрування |
|              відповідальної особи   підпису)  |
|                                |
|Дата "___"____________ 200 _ р.                 |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління                 В.М.Катунін
    

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08