Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

         КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 4 липня 2001 р. N 756 
                Київ 

       Про затвердження переліку документів, 
      які додаються до заяви про видачу ліцензії 
      для окремого виду господарської діяльності 

     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 638 від 17.05.2002 
      N 645 від 17.05.2002 
      N 1147 від 17.08.2002 
      N 1762 від 16.11.2002 
      N 1859 від 12.12.2002 
      N 204 від 24.02.2003 
      N 797 від 02.06.2003 
      N 846 від 04.06.2003 
      N 990 від 27.06.2003 
      N 1548 від 02.10.2003 
      N 267 від 04.03.2004 
      N 307 від 11.03.2004 
      N 772 від 16.06.2004 
      N 819 від 29.06.2004 
      N 1164 від 08.09.2004 
      N 322 від 28.04.2005 
      N 346 від 11.05.2005 
      N 379 від 26.05.2005 
      N 482 від 16.06.2005 
      N 750 від 18.08.2005 
      N 1165 від 07.12.2005 
      N 1250 від 21.12.2005 
      N 1254 від 21.12.2005 
      N 223 від 01.03.2006 
      N 387 від 29.03.2006 
      N 549 від 19.04.2006 
      N 627 від 11.05.2006 
      N 682 від 17.05.2006 
      N 748 від 25.05.2006 
      N 1433 від 18.10.2006 
      N 1700 від 08.12.2006 
      N  80 від 31.01.2007 
      N 1019 від 08.08.2007 
      N 1215 від 10.10.2007 
      N 1387 від 05.12.2007 
      N  90 від 22.02.2008 
      N 382 від 17.04.2008 
      N 434 від 07.05.2008 
      N 668 від 23.07.2008 
      N 725 від 20.08.2008 
      N 879 від 01.10.2008 
      N 1143 від 27.12.2008 
      N 296 від 02.04.2009 
      N 501 від 21.05.2009 
      N 829 від 29.07.2009 
      N 964 від 09.09.2009 
      N 1129 від 16.09.2009 
      N  14 від 06.01.2010 
      N  38 від 20.01.2010 
      N  63 від 27.01.2010 
      N 144 від 17.02.2010 
      N 259 від 03.02.2010 
      N 727 від 25.08.2010 
      N 712 від 22.06.2011 } 

  { Зміни до Переліку документів, які додаються до заяви 
   про видачу ліцензії для окремого виду господарської 
   діяльності, затвердженого цією Постановою додатково 
   див. в Постанові КМ N 849 від 10.08.2011 } 
 

   Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності"  
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

   Затвердити перелік документів, які додаються до заяви про 
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, що 
додається. 
 

   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 

   Інд. 25 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                  від 4 липня 2001 р. N 756 

               ПЕРЕЛІК 
        документів, які додаються до заяви 
         про видачу ліцензії для окремого 
         виду господарської діяльності 
 

------------------------------------------------------------------
|  |Вид господарської діяльності | Документи, які додаються до |
|  |               |заяви про видачу ліцензії для|
|  |               | окремого виду господарської |
|  |               |     діяльності     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1. |Виробництво та ремонт    |засвідчена в установленому  |
|  |вогнепальної зброї      |порядку копія документа, що |
|  |невійськового призначення і |підтверджує право власності |
|  |боєприпасів до неї, холодної |суб'єкта господарювання або |
|  |зброї, пневматичної зброї  |оренди ним приміщень для   |
|  |калібру понад 4,5 міліметра і|провадження відповідного виду|
|  |швидкістю польоту кулі понад |господарської діяльності   |
|  |100 метрів на секунду,    |               |
|  |торгівля вогнепальною зброєю |технічні умови на кожний вид |
|  |невійськового призначення та |зброї, боєприпасів та    |
|  |боєприпасами до неї, холодною|патронів, а також спеціальних|
|  |зброєю, пневматичною зброєю |засобів, що вироблятимуться |
|  |калібру понад 4,5 міліметра і|суб'єктом господарювання   |
|  |швидкістю польоту кулі понад |               |
|  |100 метрів на секунду    |дозвіл на відкриття об'єкта |
|  |               |дозвільної системи, виданий |
|  |               |органом внутрішніх справ   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2. |Виробництво вибухових    |відомості за підписом    |
|  |матеріалів промислового   |заявника - суб'єкта     |
|  |призначення (згідно з    |господарювання (за формою,  |
|  |переліком, що затверджується |встановленою ліцензійними  |
|  |спеціально уповноваженим   |умовами) про:        |
|  |центральним органом     |               |
|  |виконавчої влади з питань  |освітній і кваліфікаційний  |
|  |нагляду за охороною праці та |рівень працівників,     |
|  |державного гірничого нагляду)|необхідний для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність власних або    |
|  |               |орендованих площ (приміщень) |
|  |               |для зберігання вибухових   |
|  |               |матеріалів;         |
|  |               |               |
|  |               |наявність власного або    |
|  |               |орендованого         |
|  |               |спецавтотранспорту для    |
|  |               |перевезення вибухових    |
|  |               |матеріалів;         |
|  |               |               |
|  |               |затверджені в установленому |
|  |               |порядку технологічні     |
|  |               |регламенти виробництва    |
|  |               |вибухових матеріалів     |
|  |               |               |
|  |               |положення про керівництво  |
|  |               |роботами, пов'язаними з   |
|  |               |обігом вибухових матеріалів, |
|  |               |за підписом заявника -    |
|  |               |суб'єкта господарювання   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3. |Виробництво особливо     |відомості за підписом    |
|  |небезпечних хімічних речовин;|заявника - суб'єкта     |
|  |операції у сфері поводження з|господарювання (за формою,  |
|  |небезпечними відходами,   |встановленою ліцензійними  |
|  |збирання і заготівля окремих |умовами) про наявність:   |
|  |видів відходів як вторинної |               |
|  |сировини (згідно з      |матеріально-технічної бази, |
|  |переліками, що визначаються |необхідної для провадження  |
|  |Кабінетом Міністрів України) |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |власних або орендованих   |
|  |               |виробничих площ (приміщень) |
|  |               |               |
|  |               |виробництво особливо     |
|  |               |небезпечних хімічних речовин |
|  |               |               |
|  |               |копія технологічного     |
|  |               |регламенту виробництва    |
|  |               |особливо небезпечних хімічних|
|  |               |речовин           |
|  |               |               |
|  |               |перелік особливо небезпечних |
|  |               |хімічних речовин із     |
|  |               |зазначенням їх найменування |
|  |               |               |
|  |               |копія сертифіката (свідоцтва)|
|  |               |державної реєстрації     |
|  |               |небезпечного фактора     |
|  |               |хімічного походження     |
|  |               |               |
|  |               |операції у сфері поводження з|
|  |               |небезпечними відходами    |
|  |               |               |
|  |               |перелік видів небезпечних  |
|  |               |відходів, на поводження з  |
|  |               |якими отримується ліцензія  |
|  |               |               |
|  |               |копія паспорта місця     |
|  |               |видалення відходів (у разі  |
|  |               |здійснення видалення чи   |
|  |               |захоронення небезпечних   |
|  |               |відходів)          |
|  |               |               |
|  |               |копія свідоцтва про     |
|  |               |страхування відповідальності |
|  |               |на випадок настання     |
|  |               |негативних наслідків (у разі |
|  |               |здійснення операцій з    |
|  |               |перевезення небезпечних   |
|  |               |відходів)          |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання про наявність:|
|  |               |               |
|  |               |позитивного висновку     |
|  |               |державної екологічної    |
|  |               |експертизи щодо проектної  |
|  |               |документації на об'єкти, на |
|  |               |яких здійснюються операції з |
|  |               |небезпечними відходами;   |
|  |               |               |
|  |               |позитивного висновку     |
|  |               |державної санітарно-     |
|  |               |епідеміологічної експертизи |
|  |               |про дотримання вимог щодо  |
|  |               |забезпечення безпеки на   |
|  |               |об'єктах, на яких      |
|  |               |здійснюються операції з   |
|  |               |небезпечними відходами;   |
|  |               |               |
|  |               |реєстрової карти об'єкта   |
|  |               |оброблення та утилізації   |
|  |               |відходів (за формою 2)    |
|  |               |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4. |Видобуток дорогоцінних    |відомості за підписом    |
|  |металів і дорогоцінного   |заявника - суб'єкта     |
|  |каміння, дорогоцінного    |господарювання (за формою,  |
|  |каміння органогенного    |встановленою ліцензійними  |
|  |утворення, напівдорогоцінного|умовами) про наявність:   |
|  |каміння           |               |
|  |               |технічного обладнання та   |
|  |               |фахівців, необхідних для   |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |-----------------------------|
|  |               |власних або орендованих   |
|  |               |приміщень, необхідних для  |
|  |               |провадження господарської  |
|  |               |діяльності          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5. |Виробництво лікарських    |виробництво лікарських    |
|  |засобів, оптова, роздрібна  |засобів           |
|  |торгівля лікарськими засобами|               |
|  |               |копія досьє виробничої    |
|  |               |дільниці, затвердженого   |
|  |               |суб'єктом господарювання (для|
|  |               |промислового виробництва   |
|  |               |лікарських засобів)     |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про наявність    |
|  |               |матеріально-технічної бази та|
|  |               |кваліфікаційний рівень    |
|  |               |працівників (для виробництва |
|  |               |лікарських засобів в умовах |
|  |               |аптеки)           |
|  |               |               |
|  |               |оптова, роздрібна торгівля  |
|  |               |лікарськими засобами     |
|  |               |               |
|  |               |копія паспорта аптечного   |
|  |               |закладу (структурного    |
|  |               |підрозділу),         |
|  |               |що складений за формою,   |
|  |               |затвердженою Кабінетом    |
|  |               |Міністрів України      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 6. |Виробництво ветеринарних   |відомості за підписом    |
|  |медикаментів і препаратів,  |заявника - суб'єкта     |
|  |оптова, роздрібна торгівля  |господарювання (за формою,  |
|  |ветеринарними медикаментами і|встановленою ліцензійними  |
|  |препаратами         |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність матеріально-    |
|  |               |технічної бази, необхідної  |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської      |
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |освітній і кваліфікаційний  |
|  |               |рівень працівників,     |
|  |               |необхідний для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 7. |Торгівля пестицидами та   |відомості за підписом    |
|  |агрохімікатами (тільки    |заявника - суб'єкта     |
|  |регуляторами росту рослин)  |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про наявність    |
|  |               |власних або орендованих   |
|  |               |складських і торгових    |
|  |               |приміщень, матеріально-   |
|  |               |технічної бази та їх     |
|  |               |відповідність встановленим  |
|  |               |вимогам           |
|  |               |               |
|  |               |копії допусків (посвідчень) |
|  |               |працівників на право роботи з|
|  |               |пестицидами та агрохімікатами|
|  |               |(тільки регуляторами росту  |
|  |               |рослин)           |
|  |               |               |
|  |               |гарантійний лист про     |
|  |               |утилізацію токсичних     |
|  |               |відходів, які виникають у  |
|  |               |процесі здійснення торгівлі |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 8. |Виробництво спеціальних   |засвідчена в установленому  |
|  |засобів, заряджених     |порядку копія документа, що |
|  |речовинами сльозоточивої та |підтверджує право власності |
|  |дратівної дії,        |суб'єкта господарювання або |
|  |індивідуального захисту,   |оренди ним приміщення, де  |
|  |активної оборони та їх    |провадитиметься відповідний |
|  |продаж            |вид господарської діяльності |
|  |               |               |
|  |               |технічні умови на кожний вид |
|  |               |зброї, боєприпасів та    |
|  |               |патронів, а також спеціальних|
|  |               |засобів, що вироблятимуться |
|  |               |суб'єктом господарювання   |
|  |               |               |
|  |               |дозвіл на відкриття об'єкта |
|  |               |дозвільної системи, виданий |
|  |               |органом внутрішніх справ   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 9. |Розроблення, виготовлення  |відомості за підписом    |
|  |спеціальних технічних засобів|заявника - суб'єкта     |
|  |для зняття інформації з   |господарювання (за формою,  |
|  |каналів зв'язку, інших    |встановленою ліцензійними  |
|  |засобів негласного отримання |умовами) про наявність:   |
|  |інформації, торгівля     |               |
|  |спеціальними технічними   |матеріально-технічної бази, |
|  |засобами для зняття     |необхідної для провадження  |
|  |інформації з каналів зв'язку,|відповідного виду      |
|  |іншими засобами негласного  |господарської діяльності та |
|  |отримання інформації     |її стан;           |
|  |               |               |
|  |               |спеціалістів із зазначенням |
|  |               |їх освітнього і       |
|  |               |кваліфікаційного рівня та  |
|  |               |допуску до державної     |
|  |               |таємниці, необхідних для   |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |спеціального дозволу на   |
|  |               |провадження діяльності,   |
|  |               |пов'язаної з державною    |
|  |               |таємницею          |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія домовленості  |
|  |               |про співробітництво між   |
|  |               |заявником - суб'єктом    |
|  |               |господарювання та оперативним|
|  |               |підрозділом, який провадить |
|  |               |оперативно-розшукову     |
|  |               |діяльність          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Надання послуг у галузі   |відомості за підписом    |
|  |криптографічного захисту   |заявника - суб'єкта     |
|  |інформації (крім послуг   |господарювання (за формою,  |
|  |електронного цифрового    |встановленою ліцензійними  |
|  |підпису), торгівля      |умовами) про наявність:   |
|  |криптосистемами і засобами  |               |
|  |криптографічного захисту   |спеціалістів із зазначенням |
|  |інформації (згідно з     |їх освітнього і       |
|  |переліком, що визначається  |кваліфікаційного рівня та  |
|  |Кабінетом Міністрів України) |стажу роботи, необхідних для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |матеріально-технічної бази, |
|  |               |необхідної для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |відповідних приміщень,    |
|  |               |засобів обчислювальної    |
|  |               |техніки, інформаційних та  |
|  |               |телекомунікаційних систем  |
|  |               |(комплексів), необхідних для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності,  |
|  |               |згідно з вимогами      |
|  |               |нормативних документів з   |
|  |               |питань криптографічного   |
|  |               |та/або технічного захисту  |
|  |               |інформації (у разі      |
|  |               |провадження виду       |
|  |               |господарської діяльності,  |
|  |               |пов'язаного з державною   |
|  |               |таємницею або конфіденційною |
|  |               |інформацією, яка є власністю |
|  |               |держави);          |
|  |               |               |
|  |               |відповідних нормативно-   |
|  |               |правових актів, нормативних |
|  |               |документів з питань     |
|  |               |стандартизації, а також   |
|  |               |внутрішніх положень та    |
|  |               |інструкцій, що регламентують |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |власних або орендованих   |
|  |               |службових, виробничих    |
|  |               |приміщень, необхідних для  |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |державних замовлень, що   |
|  |               |пов'язані з криптографічним |
|  |               |захистом інформації, до   |
|  |               |виконання яких передбачається|
|  |               |залучити заявника - суб'єкта |
|  |               |господарювання (у разі    |
|  |               |провадження виду       |
|  |               |господарської діяльності,  |
|  |               |пов'язаного з державною   |
|  |               |таємницею або конфіденційною |
|  |               |інформацією, яка є власністю |
|  |               |держави)           |
|  |               |               |
|  |               |спеціального дозволу на   |
|  |               |провадження діяльності,   |
|  |               |пов'язаної з державною    |
|  |               |таємницею          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Впровадження, ввезення,   |відомості за підписом    |
|  |вивезення голографічних   |заявника - суб'єкта     |
|  |захисних елементів      |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність технічного     |
|  |               |обладнання, необхідного для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |атестацію приміщень та/або  |
|  |               |об'єктів електронно-     |
|  |               |обчислювальної техніки (у  |
|  |               |разі провадження виду    |
|  |               |господарської діяльності,  |
|  |               |пов'язаного з державною   |
|  |               |таємницею або конфіденційною |
|  |               |інформацією, яка є власністю |
|  |               |держави);          |
|  |               |               |
|  |               |наявність нормативно-правових|
|  |               |документів, у тому числі   |
|  |               |нормативних документів з   |
|  |               |питань стандартизації, а   |
|  |               |також внутрішніх положень та |
|  |               |інструкцій, які регламентують|
|  |               |виконання робіт у межах   |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність власних або    |
|  |               |орендованих приміщень,    |
|  |               |необхідних для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |завдання, програми та    |
|  |               |замовлення державних органів |
|  |               |на проведення робіт з    |
|  |               |голографічного захисту, до  |
|  |               |виконання яких планується  |
|  |               |залучити заявника - суб'єкта |
|  |               |господарювання (у разі    |
|  |               |провадження виду       |
|  |               |господарської діяльності,  |
|  |               |пов'язаного з державною   |
|  |               |таємницею або конфіденційною |
|  |               |інформацією, яка є власністю |
|  |               |держави);          |
|  |               |               |
|  |               |наявність спеціального    |
|  |               |дозволу на провадження    |
|  |               |діяльності, пов'язаної з   |
|  |               |державною таємницею     |
|  |               |               |
|  |               |методика проведення     |
|  |               |сертифікаційних випробувань |
|  |               |та експертизи за підписом  |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (у разі    |
|  |               |провадження таких випробувань|
|  |               |та експертизи)        |
|  |               |               |
|  |               |перелік надрукованих дописів,|
|  |               |а також виконаних робіт, у  |
|  |               |тому числі наукових, науково-|
|  |               |дослідних, дослідно-     |
|  |               |конструкторських, за підписом|
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (у разі    |
|  |               |виконання робіт з розроблення|
|  |               |голографічних захисних    |
|  |               |елементів)          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Надання послуг у галузі   |відомості за підписом    |
|  |технічного захисту інформації|заявника - суб'єкта     |
|  |(згідно з переліком, що   |господарювання (за формою,  |
|  |визначається Кабінетом    |встановленою ліцензійними  |
|  |Міністрів України)      |умовами) про наявність:   |
|  |               |               |
|  |               |спеціалістів із зазначенням |
|  |               |їх освітнього і       |
|  |               |кваліфікаційного рівня та  |
|  |               |стажу роботи, необхідних для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |засобів вимірювальної техніки|
|  |               |та контролю, допоміжних   |
|  |               |засобів та обладнання, що  |
|  |               |забезпечують надання     |
|  |               |відповідних видів послуг, із |
|  |               |зазначенням їх найменування, |
|  |               |типу, заводського номера,  |
|  |               |дати проведення останньої  |
|  |               |повірки;           |
|  |               |               |
|  |               |атестованих приміщень та/або |
|  |               |об'єктів електронно-     |
|  |               |обчислювальної техніки із  |
|  |               |зазначенням їх найменування |
|  |               |та категорії, а також ким і |
|  |               |коли проведена атестація (у |
|  |               |разі потреби);        |
|  |               |               |
|  |               |нормативно-правових актів та |
|  |               |нормативних документів з   |
|  |               |питань технічного захисту  |
|  |               |інформації, необхідних для  |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |спеціального дозволу на   |
|  |               |провадження діяльності,   |
|  |               |пов'язаної з державною    |
|  |               |таємницею          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Виготовлення бланків цінних |відомості за підписом    |
|  |паперів, документів суворої |заявника - суб'єкта     |
|  |звітності (згідно з     |господарювання (за формою,  |
|  |переліком, що визначається  |встановленою ліцензійними  |
|  |Кабінетом Міністрів України) |умовами) про наявність:   |
|  |               |               |
|  |               |обладнання із зазначенням  |
|  |               |його технічних характеристик;|
|  |               |               |
|  |               |фахівців, які забезпечують  |
|  |               |здійснення всіх технологічних|
|  |               |операцій відповідно до    |
|  |               |ліцензійних умов, із     |
|  |               |зазначенням їх освітнього і |
|  |               |кваліфікаційного рівня;   |
|  |               |               |
|  |               |технологій та матеріалів для |
|  |               |виготовлення бланків, у тому |
|  |               |числі фотоформ, пробних   |
|  |               |зразків, друкарських форм,  |
|  |               |нумерації, обробки бланків; |
|  |               |               |
|  |               |спеціальних технологій та  |
|  |               |матеріалів, які забезпечують |
|  |               |захист бланків від підробки |
|  |               |та несанкціонованого     |
|  |               |тиражування;         |
|  |               |               |
|  |               |приладів та методик для   |
|  |               |здійснення контролю за якістю|
|  |               |друку та наявністю захисних |
|  |               |елементів бланків на всіх  |
|  |               |стадіях технологічного    |
|  |               |процесу їх виготовлення   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку інструкція про    |
|  |               |організацію перепусткового та|
|  |               |внутрішньооб'єктового режиму |
|  |               |на виробництві (дільниці)  |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку інструкція про    |
|  |               |порядок отримання, витрачання|
|  |               |та зберігання у структурних |
|  |               |підрозділах окремих видів  |
|  |               |матеріалів, які       |
|  |               |застосовуються під час    |
|  |               |виготовлення бланків     |
|  |               |(загальні положення)     |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія документа, що |
|  |               |підтверджує охорону органами |
|  |               |внутрішніх справ суб'єкта  |
|  |               |господарювання, який     |
|  |               |виготовляє бланки цінних   |
|  |               |паперів та документи суворої |
|  |               |звітності          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Транспортування нафти,    |транспортування нафти,    |
|  |нафтопродуктів магістральним |нафтопродуктів магістральним |
|  |трубопроводом,        |трубопроводом        |
|  |транспортування природного, |               |
|  |нафтового газу і газу    |копії установчих документів |
|  |(метану) вугільних родовищ  |               |
|  |трубопроводами та їх розподіл|копії документів, що     |
|  |               |підтверджують право власності|
|  |               |або користування       |
|  |               |трубопроводами та спорудами |
|  |               |на них, необхідними для   |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |баланс підприємства на    |
|  |               |останню звітну дату за    |
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання, скріпленим  |
|  |               |печаткою           |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність власних або    |
|  |               |орендованих трубопроводів та |
|  |               |споруд на них, необхідних для|
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |стан матеріально-технічної  |
|  |               |бази, необхідної для     |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |за підписом керівника    |
|  |               |суб'єкта господарювання:   |
|  |               |               |
|  |               |перелік трубопроводів, що  |
|  |               |перебувають у користуванні  |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання, їх технічна |
|  |               |характеристика та інформація |
|  |               |про річні обсяги       |
|  |               |транспортування, схема    |
|  |               |трубопроводів, нанесена на  |
|  |               |географічну карту місцевості;|
|  |               |               |
|  |               |перелік приладів обліку із  |
|  |               |зазначенням місць їх     |
|  |               |встановлення;        |
|  |               |               |
|  |               |відомості про наявність   |
|  |               |проектної і виконавчої    |
|  |               |документації на трубопроводи |
|  |               |та споруди на них, необхідні |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської      |
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |відомості про чисельність  |
|  |               |працівників із зазначенням їх|
|  |               |освітнього і кваліфікаційного|
|  |               |рівня, необхідного для    |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |копія дозволу на початок   |
|  |               |(продовження) виконання робіт|
|  |               |підвищеної небезпеки та   |
|  |               |експлуатацію об'єктів, машин,|
|  |               |механізмів, устаткування   |
|  |               |підвищеної небезпеки     |
|  |               |               |
|  |               |транспортування природного і |
|  |               |нафтового газу трубопроводами|
|  |               |та його розподіл       |
|  |               |               |
|  |               |копії установчих документів |
|  |               |               |
|  |               |копії документів, що     |
|  |               |підтверджують право власності|
|  |               |або користування       |
|  |               |трубопроводами та спорудами |
|  |               |на них, необхідними для   |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |баланс підприємства на    |
|  |               |останню звітну дату за    |
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання, скріпленим  |
|  |               |печаткою           |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність власних або    |
|  |               |орендованих трубопроводів,  |
|  |               |споруд на них, необхідних  |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської      |
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |стан матеріально-технічної  |
|  |               |бази, необхідної для     |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |за підписом керівника    |
|  |               |суб'єкта господарювання:   |
|  |               |               |
|  |               |перелік трубопроводів, що  |
|  |               |перебувають у користуванні  |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання, їх технічна |
|  |               |характеристика та інформація |
|  |               |про річні обсяги       |
|  |               |транспортування, схема    |
|  |               |трубопроводів, нанесена на  |
|  |               |географічну карту місцевості;|
|  |               |               |
|  |               |перелік приладів обліку із  |
|  |               |зазначенням місць їх     |
|  |               |встановлення на території  |
|  |               |провадження господарської  |
|  |               |діяльності з розподілу    |
|  |               |природного, нафтового газу та|
|  |               |газу (метану) вугільних   |
|  |               |родовищ між заявником -   |
|  |               |суб'єктом господарювання та |
|  |               |ліцензіатами з        |
|  |               |транспортування природного, |
|  |               |нафтового газу та газу    |
|  |               |(метану) вугільних родовищ  |
|  |               |магістральними трубопроводами|
|  |               |та/або розподілу природного, |
|  |               |нафтового газу та газу    |
|  |               |(метану) вугільних родовищ, у|
|  |               |тому числі в точках     |
|  |               |розмежування балансової   |
|  |               |приналежності трубопроводів; |
|  |               |               |
|  |               |відомості про наявність   |
|  |               |проектної і виконавчої    |
|  |               |документації на трубопроводи |
|  |               |та споруди на них, необхідні |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської      |
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |відомості про чисельність  |
|  |               |працівників із зазначенням їх|
|  |               |освітнього і кваліфікаційного|
|  |               |рівня, необхідного для    |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |копія затвердженого місцевим |
|  |               |органом виконавчої влади   |
|  |               |плану газифікації населених |
|  |               |пунктів, розташованих на   |
|  |               |території провадження    |
|  |               |господарської діяльності з  |
|  |               |транспортування природного, |
|  |               |нафтового газу та газу    |
|  |               |(метану) вугільних родовищ  |
|  |               |розподільними трубопроводами |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії актів і схем  |
|  |               |розмежування ділянок     |
|  |               |обслуговування між суб'єктами|
|  |               |господарювання, трубопроводи |
|  |               |яких з'єднані між собою   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія дозволу на   |
|  |               |початок (продовження)    |
|  |               |виконання робіт підвищеної  |
|  |               |небезпеки та експлуатацію  |
|  |               |об'єктів, машин, механізмів, |
|  |               |устаткування підвищеної   |
|  |               |небезпеки          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Постачання природного газу, |постачання природного газу, |
|  |газу (метану) вугільних   |газу (метану) вугільних   |
|  |родовищ за регульованим та  |родовищ за регульованим   |
|  |нерегульованим тарифом    |тарифом           |
|  |               |               |
|  |               |довідка про обсяги постачання|
|  |               |природного газу, газу    |
|  |               |(метану) вугільних родовищ за|
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання        |
|  |               |               |
|  |               |баланс підприємства на    |
|  |               |останню звітну дату за    |
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання, скріпленим  |
|  |               |печаткою           |
|  |               |               |
|  |               |постачання природного газу, |
|  |               |газу (метану) вугільних   |
|  |               |родовищ за нерегульованим  |
|  |               |тарифом           |
|  |               |               |
|  |               |копії установчих документів |
|  |               |               |
|  |               |документ, що підтверджує   |
|  |               |достатність власних активів |
|  |               |суб'єкта господарювання у  |
|  |               |заявлених обсягах      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Зберігання природного газу, |відомості за підписом    |
|  |газу (метану) вугільних   |заявника - суб'єкта     |
|  |родовищ в обсягах, що    |господарювання (за формою,  |
|  |перевищують рівень,     |встановленою ліцензійними  |
|  |встановлений ліцензійними  |умовами) про:        |
|  |умовами           |               |
|  |               |наявність матеріально-    |
|  |               |технічної бази, необхідної  |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської      |
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |річні обсяги зберігання   |
|  |               |природного газу, газу    |
|  |               |(метану) вугільних родовищ  |
|  |               |               |
|  |               |баланс підприємства на    |
|  |               |останню звітну дату за    |
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання, скріпленим  |
|  |               |печаткою           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Централізоване водопостачання|відомості за підписом    |
|  |та водовідведення      |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність матеріально-    |
|  |               |технічної бази, необхідної  |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської      |
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |відповідність чисельності  |
|  |               |персоналу та його освітнього |
|  |               |і кваліфікаційного рівня   |
|  |               |нормативним вимогам щодо   |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність акредитованої   |
|  |               |лабораторії, яка здійснює  |
|  |               |виробничий контроль, або   |
|  |               |договору на виконання таких |
|  |               |робіт з акредитованими    |
|  |               |лабораторіями інших     |
|  |               |організацій;         |
|  |               |               |
|  |               |потужність, річні обсяги   |
|  |               |видобування, виробництва та |
|  |               |транспортування       |
|  |               |               |
|  |               |технологічний регламент   |
|  |               |експлуатації системи     |
|  |               |водопостачання та      |
|  |               |водовідведення за підписом  |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання        |
|  |               |               |
|  |               |перелік приладів обліку та  |
|  |               |місць їх встановлення    |
|  |               |               |
|  |               |технічна характеристика   |
|  |               |мереж, споруд та інших    |
|  |               |об'єктів, їх схеми за    |
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання        |
|  |               |               |
|  |               |баланс підприємства на    |
|  |               |останню звітну дату за    |
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання, скріпленим  |
|  |               |печаткою           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Розроблення, випробування,  |засвідчена в установленому  |
|  |виробництво, експлуатація  |порядку копія документа, що |
|  |ракет-носіїв, космічних   |підтверджує право власності |
|  |апаратів та їх складових   |суб'єкта господарювання або |
|  |частин, наземного комплексу |оренди ним виробничих площ  |
|  |управління космічними    |               |
|  |апаратами та його складових |відомості за підписом    |
|  |частин            |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |освітній і кваліфікаційний  |
|  |               |рівень персоналу, який    |
|  |               |залучається до провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність нормативно-правових|
|  |               |документів, у тому числі   |
|  |               |нормативних документів з   |
|  |               |питань стандартизації,    |
|  |               |необхідних для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |обладнання, необхідне для  |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |(виробниче, випробувальне  |
|  |               |обладнання, засоби      |
|  |               |вимірювання і контролю,   |
|  |               |обчислювальна техніка)    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Культивування рослин,    |відомості за підписом    |
|  |включених до таблиці I    |заявника - суб'єкта     |
|  |Переліку наркотичних засобів,|господарювання (за формою,  |
|  |психотропних речовин і    |встановленою ліцензійними  |
|  |прекурсорів,         |умовами) про:        |
|  |        розроблення, |               |
|  |виробництво, виготовлення,  |відповідність матеріально-  |
|  |зберігання, перевезення,   |технічної бази ліцензійним  |
|  |придбання, реалізація    |умовам провадження      |
|  |(відпуск), ввезення на    |відповідного виду      |
|  |територію України, вивезення |господарської діяльності;  |
|  |з території України,     |               |
|  |використання, знищення    |наявність нормативно-правових|
|  |наркотичних засобів,     |документів, у тому числі з  |
|  |психотропних речовин і    |питань стандартизації,    |
|  |прекурсорів, включених до  |необхідних для провадження  |
|  |зазначеного Переліку     |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |освітній і кваліфікаційний  |
|  |               |рівень працівників, які мають|
|  |               |чи будуть мати доступ    |
|  |               |безпосередньо до наркотичних |
|  |               |засобів, психотропних речовин|
|  |               |і прекурсорів        |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія свідоцтва   |
|  |               |(посвідчення, сертифіката  |
|  |               |спеціаліста), що підтверджує |
|  |               |професійну придатність   |
|  |               |керівника суб'єкта      |
|  |               |господарювання або керівника |
|  |               |відповідного підрозділу   |
|  |               |суб'єкта господарювання до  |
|  |               |провадження окремого виду  |
|  |               |діяльності, пов'язаної з   |
|  |               |обігом наркотичних засобів, |
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів, що ліцензується |
|  |               |               |
|  |               |довідка відповідного     |
|  |               |державного або комунального |
|  |               |закладу охорони здоров'я про |
|  |               |відсутність психічних    |
|  |               |розладів, пов'язаних із   |
|  |               |зловживанням алкогольними  |
|  |               |напоями, наркотичними    |
|  |               |засобами чи психотропними  |
|  |               |речовинами у працівників, які|
|  |               |згідно із своїми службовими |
|  |               |обов'язками мають чи будуть |
|  |               |мати доступ безпосередньо до |
|  |               |наркотичних засобів,     |
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів, а також про   |
|  |               |відсутність серед зазначених |
|  |               |працівників осіб, визнаних не|
|  |               |придатними до провадження  |
|  |               |окремих видів діяльності,  |
|  |               |пов'язаної з обігом     |
|  |               |наркотичних засобів,     |
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів         |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії технічних та  |
|  |               |технологічних регламентів  |
|  |               |виробництва, виготовлення  |
|  |               |наркотичних засобів,     |
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів, розроблених та |
|  |               |затверджених в установленому |
|  |               |порядку (для підприємств-  |
|  |               |виробників)         |
|  |               |               |
|  |               |довідка МВС про відсутність у|
|  |               |працівників, які згідно із  |
|  |               |своїми службовими обов'язками|
|  |               |мають чи будуть мати доступ |
|  |               |безпосередньо до наркотичних |
|  |               |засобів, психотропних речовин|
|  |               |і прекурсорів, не знятої чи |
|  |               |не погашеної в установленому |
|  |               |порядку судимості за вчинення|
|  |               |злочину середньої тяжкості, |
|  |               |тяжкого та особливо тяжкого |
|  |               |злочину або злочину,     |
|  |               |пов'язаного з незаконним   |
|  |               |обігом наркотичних засобів, |
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів, у тому числі  |
|  |               |вчиненого за межами України |
|  |               |               |
|  |               |дозвіл МВС на використання  |
|  |               |об'єктів і приміщень,    |
|  |               |призначених для провадження |
|  |               |діяльності, пов'язаної з   |
|  |               |обігом наркотичних засобів, |
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів, та відповідність|
|  |               |таких об'єктів і приміщень  |
|  |               |установленим вимогам     |
|  |               |               |
|  |               |висновок державної санітарно-|
|  |               |епідеміологічної експертизи |
|  |               |про відповідність наявних  |
|  |               |приміщень вимогам санітарних |
|  |               |норм і правил щодо      |
|  |               |провадження господарської  |
|  |               |діяльності із зберігання   |
|  |               |наркотичних засобів,     |
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів або засвідчена в |
|  |               |установленому порядку його  |
|  |               |копія (видані за місцем   |
|  |               |провадження діяльності)   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія свідоцтва   |
|  |               |відповідного державного   |
|  |               |органу про кондиційність та |
|  |               |репродукційність насіння маку|
|  |               |і конопель (у разі      |
|  |               |культивування рослин,    |
|  |               |включених до таблиці I    |
|  |               |переліку наркотичних засобів,|
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів)         |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія акта апробації |
|  |               |для насінницьких посівів (у |
|  |               |разі культивування рослин,  |
|  |               |включених до таблиці I    |
|  |               |переліку наркотичних засобів,|
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів)         |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія накладної на  |
|  |               |відпуск насіння маку і    |
|  |               |конопель (у разі       |
|  |               |культивування рослин,    |
|  |               |включених до таблиці I    |
|  |               |переліку наркотичних засобів,|
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів)         |
|  |               |               |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія документа, що |
|  |               |підтверджує право власності |
|  |               |або оренди землі (у разі   |
|  |               |культивування рослин,    |
|  |               |включених до таблиці I    |
|  |               |переліку наркотичних засобів,|
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів)         |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія договору про  |
|  |               |охорону посівів, місць    |
|  |               |зберігання та переробки   |
|  |               |рослин (у разі культивування |
|  |               |та/або використання рослин, |
|  |               |включених до списку N 3   |
|  |               |таблиці I переліку      |
|  |               |наркотичних засобів,     |
|  |               |психотропних речовин і    |
|  |               |прекурсорів)         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|20. |Медична практика       |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія висновку    |
|  |               |державної санітарно-     |
|  |               |епідеміологічної експертизи, |
|  |               |видана за місцем провадження |
|  |               |діяльності, про відповідність|
|  |               |наявних приміщень вимогам  |
|  |               |санітарних норм і правил щодо|
|  |               |здійснення медичної практики |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |стан матеріально-технічної  |
|  |               |бази, необхідної для     |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність нормативно-правових|
|  |               |документів, у тому числі   |
|  |               |нормативних документів з   |
|  |               |питань стандартизації,    |
|  |               |необхідних для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність персоналу із    |
|  |               |зазначенням його освітнього і|
|  |               |кваліфікаційного рівня та  |
|  |               |стажу роботи за       |
|  |               |спеціальністю, необхідного  |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської діяльності|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|21. |Переробка донорської крові та|засвідчена в установленому  |
|  |її компонентів, виготовлення |порядку копія висновку    |
|  |з них препаратів, крім    |державної санітарно-     |
|  |діяльності банків пуповинної |епідеміологічної експертизи, |
|  |крові, інших тканин і клітин |видана за місцем провадження |
|  |людини            |діяльності, про відповідність|
|  |               |наявних приміщень вимогам  |
|  |               |санітарних норм і правил щодо|
|  |               |переробки донорської крові та|
|  |               |її компонентів, виготовлення |
|  |               |з них препаратів       |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |стан матеріально-технічної  |
|  |               |бази, необхідної для     |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність нормативно-правових|
|  |               |документів, у тому числі   |
|  |               |нормативних документів з   |
|  |               |питань стандартизації,    |
|  |               |необхідних для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність персоналу із    |
|  |               |зазначенням його освітнього і|
|  |               |кваліфікаційного рівня,   |
|  |               |необхідного для провадження |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія договору про  |
|  |               |здійснення державного    |
|  |               |контролю за якістю донорської|
|  |               |крові, її компонентів та   |
|  |               |виготовлених з них препаратів|
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії розроблених та |
|  |               |затверджених пускових або  |
|  |               |промислових регламентів   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|22. |Діяльність банків пуповинної |засвідчена в установленому  |
|  |крові, інших тканин і клітин |порядку копія висновку    |
|  |людини згідно з переліком,  |державної санітарно-     |
|  |затвердженим МОЗ (діяльність |епідеміологічної експертизи, |
|  |банків пуповинної крові,   |видана за місцем провадження |
|  |інших тканин і клітин    |діяльності, про відповідність|
|  |людини)           |наявних приміщень вимогам  |
|  |               |санітарних норм і правил щодо|
|  |               |провадження діяльності банків|
|  |               |пуповинної крові, інших   |
|  |               |тканин і клітин людини    |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |стан матеріально-технічної  |
|  |               |бази, необхідної для     |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність нормативно-правових|
|  |               |документів, у тому числі   |
|  |               |нормативних документів з   |
|  |               |питань стандартизації,    |
|  |               |необхідних для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність персоналу із    |
|  |               |зазначенням його освітнього і|
|  |               |кваліфікаційного рівня,   |
|  |               |необхідного для провадження |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|23. |Ветеринарна практика     |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність матеріально-    |
|  |               |технічної бази, необхідної  |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської      |
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |освітній і кваліфікаційний  |
|  |               |рівень працівників,     |
|  |               |необхідний для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|24. |Випуск та проведення лотерей |список керівного складу   |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (керівник,  |
|  |               |його заступники, головний  |
|  |               |бухгалтер) із зазначенням  |
|  |               |прізвища, імені та по    |
|  |               |батькові, займаної посади,  |
|  |               |освіти, номера робочого   |
|  |               |телефону за підписом     |
|  |               |керівника суб'єкта      |
|  |               |господарювання, скріпленого |
|  |               |печаткою           |
|  |               |               |
|  |               |аудиторський висновок про  |
|  |               |фінансовий стан суб'єкта   |
|  |               |господарювання, сформований |
|  |               |розмір власного капіталу, в |
|  |               |тому числі сплачений     |
|  |               |статутний фонд, із      |
|  |               |зазначенням документів, що їх|
|  |               |підтверджують        |
|  |               |               |
|  |               |баланс і складені в     |
|  |               |установленому порядку звіти |
|  |               |щодо фінансових результатів, |
|  |               |руху грошових коштів та   |
|  |               |власного капіталу за останній|
|  |               |звітний період        |
|  |               |               |
|  |               |умови випуску та проведення |
|  |               |лотереї у двох примірниках за|
|  |               |підписом суб'єкта      |
|  |               |господарювання        |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|25. |Надання послуг з перевезення |надання послуг з перевезення |
|  |пасажирів, небезпечних    |пасажирів, небезпечних    |
|  |вантажів, багажу повітряним, |вантажів, багажу повітряним |
|  |річковим, морським,     |транспортом         |
|  |автомобільним, залізничним  |               |
|  |транспортом         |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія сертифіката  |
|  |               |експлуатанта         |
|  |               |               |
|  |               |надання послуг з перевезення |
|  |               |пасажирів, небезпечних    |
|  |               |вантажів, багажу річковим,  |
|  |               |морським транспортом     |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про наявність:   |
|  |               |               |
|  |               |матеріально-технічної бази, |
|  |               |необхідної для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |спеціалістів, необхідних для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |надання послуг з перевезення |
|  |               |пасажирів, небезпечних    |
|  |               |вантажів, багажу       |
|  |               |автомобільним транспортом  |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність власної або    |
|  |               |орендованої матеріально-   |
|  |               |технічної бази, необхідної  |
|  |               |для проведення технічного  |
|  |               |обслуговування і ремонту   |
|  |               |автомобільних транспортних  |
|  |               |засобів, перевірки їх    |
|  |               |технічного стану, зберігання,|
|  |               |забезпечення проведення   |
|  |               |медичного огляду водіїв або |
|  |               |укладення договорів про   |
|  |               |закупівлю таких послуг з   |
|  |               |поданням їх завірених копій |
|  |               |(для автомобільних      |
|  |               |перевізників, що       |
|  |               |використовують працю найманих|
|  |               |водіїв);           |
|  |               |               |
|  |               |власні транспортні засоби  |
|  |               |(автобуси, вантажні та    |
|  |               |легкові автомобілі,     |
|  |               |вантажопасажирські      |
|  |               |автомобілі, таксі, причепи, |
|  |               |напівпричепи) або      |
|  |               |транспортні засоби, які   |
|  |               |використовуються на інших  |
|  |               |законних підставах (для   |
|  |               |автомобільних перевізників, |
|  |               |що мають намір надавати   |
|  |               |послуги з внутрішніх     |
|  |               |перевезень пасажирів, багажу,|
|  |               |небезпечних вантажів), із  |
|  |               |зазначенням їх типу, марки, |
|  |               |моделі, державного номера,  |
|  |               |повної маси         |
|  |               |(пасажиромісткості), року  |
|  |               |випуску, реквізитів     |
|  |               |реєстраційного документа;  |
|  |               |               |
|  |               |спеціальне обладнання    |
|  |               |легкового автомобіля, зокрема|
|  |               |наявність розпізнавального  |
|  |               |ліхтаря, сигнальних ліхтарів,|
|  |               |нанесені композиції з    |
|  |               |квадратів, марку, тип та   |
|  |               |серійний номер таксометра  |
|  |               |(для автомобільних      |
|  |               |перевізників, що мають намір |
|  |               |надавати послуги з      |
|  |               |перевезення пасажирів на   |
|  |               |таксі);           |
|  |               |               |
|  |               |досвід роботи на внутрішніх |
|  |               |перевезеннях на договірних  |
|  |               |засадах не менш як три роки |
|  |               |(для автомобільних      |
|  |               |перевізників, що мають намір |
|  |               |надавати послуги з      |
|  |               |міжнародних перевезень    |
|  |               |пасажирів, багажу,      |
|  |               |небезпечних вантажів)    |
|  |               |               |
|  |               |надання послуг з перевезення |
|  |               |пасажирів, небезпечних    |
|  |               |вантажів, багажу залізничним |
|  |               |транспортом         |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія сертифіката  |
|  |               |відповідності надання послуг |
|  |               |з перевезення пасажирів,   |
|  |               |багажу, небезпечних вантажів |
|  |               |залізничним транспортом   |
|  |               |регламентним технічним умовам|
|  |               |               |
|  |               |копія регламентних технічних |
|  |               |умов, засвідчена заявником - |
|  |               |суб'єктом господарювання   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|26. |Заготівля, переробка,    |акт обстеження кожного    |
|  |металургійна переробка    |зазначеного у заяві     |
|  |металобрухту кольорових і  |спеціалізованого підприємства|
|  |чорних металів        |або спеціалізованого     |
|  |               |металургійного переробного  |
|  |               |підприємства чи його     |
|  |               |приймального пункту на    |
|  |               |відповідність вимогам Закону |
|  |               |України "Про металобрухт"  |
|  |               |               |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про наявність    |
|  |               |власної або орендованої   |
|  |               |земельної ділянки (виробничої|
|  |               |площі), необхідної для    |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|27. |Збирання, первинна обробка  |відомості за підписом    |
|  |відходів і брухту      |заявника - суб'єкта     |
|  |дорогоцінних металів та   |господарювання (за формою,  |
|  |дорогоцінного каміння,    |встановленою ліцензійними  |
|  |дорогоцінного каміння    |умовами) про:        |
|  |органогенного утворення,   |               |
|  |напівдорогоцінного каміння  |наявність власних або    |
|  |               |орендованих нежитлових    |
|  |               |приміщень за місцем     |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність матеріально-    |
|  |               |технічної бази, необхідної  |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської      |
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |стан охорони виробничих   |
|  |               |приміщень          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|28. |Надання послуг і виконання  |відомості за підписом    |
|  |робіт протипожежного     |заявника - суб'єкта     |
|  |призначення         |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про наявність:   |
|  |               |               |
|  |               |матеріально-технічної бази, |
|  |               |необхідної для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |спеціалістів, необхідних для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії документів, що |
|  |               |підтверджують право власності|
|  |               |суб'єкта господарювання або |
|  |               |оренди ним обладнання та   |
|  |               |виробничих приміщень,    |
|  |               |необхідних для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності,  |
|  |               |згідно з ліцензійними    |
|  |               |умовами           |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії документів, що |
|  |               |підтверджують освітній і   |
|  |               |кваліфікаційний рівень    |
|  |               |спеціалістів, необхідний для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності,  |
|  |               |згідно з ліцензійними    |
|  |               |умовами           |
|  |               |               |
|  |               |проведення випробувань на  |
|  |               |пожежну небезпеку речовин,  |
|  |               |матеріалів, будівельних   |
|  |               |конструкцій, виробів і    |
|  |               |обладнання, а також пожежної |
|  |               |техніки, пожежно-технічного |
|  |               |озброєння, продукції     |
|  |               |протипожежного призначення на|
|  |               |відповідність встановленим  |
|  |               |вимогам           |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії методик    |
|  |               |проведення випробувань (у  |
|  |               |разі відсутності       |
|  |               |стандартизованих) та акта  |
|  |               |обстеження метрологічного  |
|  |               |забезпечення робіт      |
|  |               |               |
|  |               |порівняльні протоколи    |
|  |               |випробувань на пожежну    |
|  |               |безпеку, підтверджені    |
|  |               |Українським науково-дослідним|
|  |               |інститутом пожежної безпеки |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|29. |Туроператорська діяльність  |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про наявність    |
|  |               |власного або орендованого  |
|  |               |службового приміщення (офісу)|
|  |               |               |
|  |               |нотаріально засвідчена копія |
|  |               |довідки банківської або іншої|
|  |               |кредитної установи про    |
|  |               |підтвердження фінансового  |
|  |               |забезпечення відповідальності|
|  |               |суб'єкта господарювання у  |
|  |               |розмірі, визначеному Законом |
|  |               |України "Про туризм"     |
|  |               |               |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія договору,   |
|  |               |укладеного із страховою   |
|  |               |компанією, про обов'язкове  |
|  |               |страхування (медичне та від |
|  |               |нещасного випадку) туристів, |
|  |               |що здійснюють туристичні   |
|  |               |подорожі           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|30. |Діяльність арбітражних    |засвідчена в установленому  |
|  |керуючих (розпорядників   |порядку копія диплома про  |
|  |майна, керуючих санацією,  |вищу юридичну або економічну |
|  |ліквідаторів)        |освіту            |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія свідоцтва про |
|  |               |присвоєння кваліфікації   |
|  |               |арбітражного керуючого    |
|  |               |(розпорядника майна,     |
|  |               |керуючого санацією,     |
|  |               |ліквідатора)         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|31. |Посередництво у       |відомості за підписом    |
|  |працевлаштуванні на роботу за|заявника - суб'єкта     |
|  |кордоном           |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про наявність    |
|  |               |власного або орендованого  |
|  |               |приміщення, необхідного для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |копія дозволу на       |
|  |               |працевлаштування громадян  |
|  |               |України, виданого      |
|  |               |уповноваженим органом держави|
|  |               |працевлаштування(*)     |
|  |               |роботодавцеві, якщо такий  |
|  |               |документ передбачено     |
|  |               |законодавством такої держави |
|  |               |               |
|  |               |копія документа, що     |
|  |               |підтверджує факт реєстрації |
|  |               |іноземного суб'єкта     |
|  |               |господарювання в країні   |
|  |               |місцезнаходження(*)     |
|  |               |               |
|  |               |копія або витяг з документа |
|  |               |іноземного суб'єкта     |
|  |               |господарювання, що визначає |
|  |               |вид його господарської    |
|  |               |діяльності, якщо       |
|  |               |законодавством країни    |
|  |               |працевлаштування не     |
|  |               |передбачено видачу дозволів |
|  |               |(ліцензій) на        |
|  |               |працевлаштування громадян  |
|  |               |України(*)          |
|  |               |               |
|  |               |копія документа, який    |
|  |               |підтверджує, що іноземний  |
|  |               |суб'єкт господарювання    |
|  |               |володіє суднами чи      |
|  |               |використовує їх на інших   |
|  |               |законних підставах та/або  |
|  |               |керує (постачає) екіпажами  |
|  |               |судна, якщо         |
|  |               |зовнішньоекономічний договір |
|  |               |(контракт) передбачає тільки |
|  |               |посередництво у       |
|  |               |працевлаштуванні громадян  |
|  |               |України на судна іноземних  |
|  |               |власників          |
|  |               |               |
|  |               |копія колективного договору |
|  |               |(угоди), укладеного між   |
|  |               |іноземним роботодавцем та  |
|  |               |профспілковою організацією чи|
|  |               |її профоб'єднанням (за    |
|  |               |наявності), або довідка,   |
|  |               |засвідчена іноземним     |
|  |               |роботодавцем, про те, що   |
|  |               |такий договір (угода) не   |
|  |               |укладався          |
|  |               |               |
|  |               |копія зовнішньоекономічного |
|  |               |договору (контракту),    |
|  |               |укладеного з іноземним    |
|  |               |суб'єктом господарювання   |
|  |               |               |
|  |               |копія дозволу (ліцензії) на |
|  |               |провадження посередницької  |
|  |               |діяльності з працевлаштування|
|  |               |громадян України, виданого  |
|  |               |уповноваженим органом країни |
|  |               |працевлаштування       |
|  |               |посередникові, якщо такий  |
|  |               |документ передбачено     |
|  |               |законодавством країни    |
|  |               |працевлаштування(*)     |
|----------------------------------------------------------------|
|_______________                         |
|   (*) Тут і далі - зазначені  документи  повинні  бути|
|засвідчені  згідно із законодавством держави їх видачі та|
|легалізовані в консульській установі України (можуть бути також|
|засвідчені  у посольстві відповідної держави в Україні та|
|легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере|
|участь Україна, не передбачено інше).              |
|                                |
|   Копії (фотокопії) документів, складених іноземною мовою, та|
|справжність підпису перекладача на їх перекладі українською|
|мовою повинні бути нотаріально засвідчені.           |
|----------------------------------------------------------------|
|32. |Проведення робіт із     |засвідчені в установленому  |
|  |землеустрою, землеоціночних |порядку копії        |
|  |робіт та земельних торгів  |кваліфікаційного свідоцтва  |
|  |               |оцінювача з експертної    |
|  |               |грошової оцінки земельних  |
|  |               |ділянок (у разі отримання  |
|  |               |ліцензії на виконання    |
|  |               |землеоціночних робіт) та   |
|  |               |витягу з Державного реєстру |
|  |               |оцінювачів з експертної   |
|  |               |грошової оцінки земельних  |
|  |               |ділянок           |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про наявність    |
|  |               |матеріально-технічної бази, |
|  |               |необхідної для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|33. |Діяльність митного брокера  |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія договору    |
|  |               |страхування власної     |
|  |               |діяльності на суму не менш як|
|  |               |2 тис. неоподатковуваних   |
|  |               |мінімумів доходів громадян  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|34. |Виробництво, експорт та   |виробництво дисків для    |
|  |імпорт дисків для лазерних  |лазерних систем зчитування, |
|  |систем зчитування, матриць  |матриць           |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |керівний склад суб'єкта   |
|  |               |господарювання (керівник,  |
|  |               |його заступники, головний  |
|  |               |бухгалтер) із зазначенням  |
|  |               |прізвища, імені та по    |
|  |               |батькові, займаної посади,  |
|  |               |номера робочого телефону, а |
|  |               |також довідка про      |
|  |               |засновників;         |
|  |               |               |
|  |               |керівника філії та керівників|
|  |               |відокремлених підрозділів  |
|  |               |суб'єкта господарювання, які |
|  |               |будуть провадити діяльність, |
|  |               |пов'язану з виробництвом,  |
|  |               |зберіганням або       |
|  |               |розповсюдженням дисків для  |
|  |               |лазерних систем зчитування, |
|  |               |матриць, із зазначенням   |
|  |               |прізвища, імені та по    |
|  |               |батькові, займаної посади,  |
|  |               |номера робочого телефону   |
|  |               |               |
|  |               |документально підтверджені  |
|  |               |дані про власне або     |
|  |               |орендоване виробниче     |
|  |               |обладнання із зазначенням  |
|  |               |його найменування та     |
|  |               |кількості ліній       |
|  |               |               |
|  |               |документально підтверджені  |
|  |               |дані про власні або     |
|  |               |орендовані виробничі та   |
|  |               |складські приміщення     |
|  |               |               |
|  |               |заява про отримання     |
|  |               |спеціального         |
|  |               |ідентифікаційного коду (в  |
|  |               |разі, коли такий код     |
|  |               |отриманий до моменту подання |
|  |               |заяви)            |
|  |               |               |
|  |               |експорт та імпорт дисків для |
|  |               |лазерних систем зчитування, |
|  |               |матриць           |
|  |               |               |
|  |               |документально підтверджені  |
|  |               |дані про власні або     |
|  |               |орендовані складські     |
|  |               |приміщення          |
|  |               |               |
|  |               |документально підтверджені  |
|  |               |дані про приміщення, в яких |
|  |               |здійснюватиметься оптова   |
|  |               |та/або роздрібна торгівля  |
|  |               |дисками для лазерних систем |
|  |               |зчитування, матриць (згідно з|
|  |               |ліцензією на імпорт дисків, |
|  |               |матриць)           |
|  |               |               |
|  |               |список керівного складу   |
|  |               |суб'єкта господарювання   |
|  |               |(керівник, його заступники, |
|  |               |головний бухгалтер) із    |
|  |               |зазначенням прізвища, імені |
|  |               |та по батькові, займаної   |
|  |               |посади, номера робочого   |
|  |               |телефону та довідка про   |
|  |               |засновників за підписом   |
|  |               |керівника суб'єкта      |
|  |               |господарювання        |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|35. |Торгівля племінними     |відомості за підписом    |
|  |(генетичними) ресурсами,   |заявника - суб'єкта     |
|  |проведення генетичної    |господарювання (за формою,  |
|  |експертизи походження та   |встановленою ліцензійними  |
|  |аномалій тварин       |умовами) про наявність:   |
|  |               |               |
|  |               |атестата про присвоєння   |
|  |               |суб'єкту господарської    |
|  |               |діяльності статусу суб'єкта |
|  |               |племінної справи у      |
|  |               |тваринництві;        |
|  |               |               |
|  |               |власних або орендованих   |
|  |               |приміщень, необхідних для  |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |матеріально-технічної бази, |
|  |               |необхідної для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія свідоцтва про |
|  |               |реєстрацію племінного стада в|
|  |               |Державному племінному реєстрі|
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія документа   |
|  |               |відповідного державного   |
|  |               |органу щодо ветеринарно-   |
|  |               |санітарного стану суб'єкта  |
|  |               |господарювання        |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|36. |Проведення фумігації     |відомості за підписом    |
|  |(знезараження) об'єктів   |заявника - суб'єкта     |
|  |регулювання, визначених   |господарювання (за формою,  |
|  |Законом України "Про карантин|встановленою ліцензійними  |
|  |рослин", які         |умовами) про наявність    |
|  |переміщуються через державний|матеріально-технічної бази, |
|  |кордон України та карантинні |необхідної для провадження  |
|  |зони             |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |копії допусків (посвідчень) |
|  |               |працівників на право роботи з|
|  |               |пестицидами та агрохімікатами|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|37. |Діяльність, пов'язана з   |відомості за підписом    |
|  |виробництвом, торгівлею   |заявника - суб'єкта     |
|  |піротехнічними засобами   |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про наявність    |
|  |               |власного або орендованого  |
|  |               |приміщення, необхідного для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |технічні умови на кожен вид |
|  |               |піротехнічних засобів, що  |
|  |               |вироблятимуться суб'єктом  |
|  |               |господарювання        |
|  |               |               |
|  |               |затверджені в установленому |
|  |               |порядку технологічні     |
|  |               |регламенти на виробництво  |
|  |               |піротехнічних засобів    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|38. |Діяльність, пов'язана з   |відомості за підписом    |
|  |наданням послуг стрільбищами |заявника - суб'єкта     |
|  |невійськового призначення та |господарювання (за формою,  |
|  |функціонуванням мисливських |встановленою ліцензійними  |
|  |стендів           |умовами) про наявність    |
|  |               |власного або орендованого  |
|  |               |приміщення, необхідного для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |дозвіл на відкриття об'єкта |
|  |               |дозвільної системи, виданий |
|  |               |органом внутрішніх справ   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|39. |Розроблення, виготовлення,  |відомості за підписом    |
|  |реалізація, ремонт,     |заявника - суб'єкта     |
|  |модернізація та утилізація  |господарювання (за формою,  |
|  |озброєння, військової    |встановленою ліцензійними  |
|  |техніки, військової зброї і |умовами) про:        |
|  |боєприпасів до неї      |               |
|  |               |стан матеріально-технічної  |
|  |               |бази;            |
|  |               |               |
|  |               |наявність системи якості,  |
|  |               |нормативно-технічної     |
|  |               |документації, необхідних для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |наявність персоналу із    |
|  |               |зазначенням його освітнього і|
|  |               |кваліфікаційного рівня,   |
|  |               |необхідного для провадження |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії документів, що |
|  |               |підтверджують право власності|
|  |               |суб'єкта господарювання   |
|  |               |оренди об'єкта (приміщення, |
|  |               |будівлі, споруди), де    |
|  |               |провадитиметься відповідний |
|  |               |вид господарської діяльності |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії документів, що |
|  |               |підтверджують придатність  |
|  |               |об'єкта (приміщення, будівлі,|
|  |               |споруди) для провадження   |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |(сертифікат відповідності,  |
|  |               |акт про прийняття в     |
|  |               |експлуатацію закінченого   |
|  |               |будівництвом об'єкта та/або |
|  |               |документи, що підтверджують |
|  |               |проведення обстеження та   |
|  |               |паспортизації об'єкта в разі |
|  |               |його ремонту, реконструкції, |
|  |               |перепрофілювання чи     |
|  |               |технічного переоснащення)  |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія спеціального  |
|  |               |дозволу на провадження    |
|  |               |діяльності, пов'язаної з   |
|  |               |державною таємницею (у разі |
|  |               |використання інформації, яка |
|  |               |належить до державної    |
|  |               |таємниці, під час провадження|
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності)  |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія відповідного  |
|  |               |дозволу (висновку) на початок|
|  |               |(продовження) виконання робіт|
|  |               |підвищеної небезпеки та на  |
|  |               |експлуатацію об'єктів, машин,|
|  |               |механізмів, устаткування   |
|  |               |підвищеної небезпеки, які  |
|  |               |використовуються під час   |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії документів, що |
|  |               |підтверджують дотримання   |
|  |               |замовником вимог       |
|  |               |природоохоронного      |
|  |               |законодавства під час    |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія висновку органу|
|  |               |державного пожежного нагляду |
|  |               |про дотримання вимог     |
|  |               |законодавства у сфері    |
|  |               |пожежного захисту під час  |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчена в установленому  |
|  |               |порядку копія позитивного  |
|  |               |висновку державної експертизи|
|  |               |стосовно техногенної безпеки |
|  |               |під час провадження     |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності,  |
|  |               |наданого урядовим органом  |
|  |               |державного нагляду у сфері  |
|  |               |цивільного захисту      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|40. |Виробництво теплової енергії,|виробництво теплової енергії |
|  |транспортування її      |               |
|  |магістральними і місцевими  |засвідчена в установленому  |
|  |(розподільчими) тепловими  |порядку копія документа, що |
|  |мережами та постачання    |підтверджує право власності |
|  |теплової енергії       |суб'єкта господарювання або |
|  |               |оренди ним виробничих    |
|  |               |об'єктів, де провадитиметься |
|  |               |відповідний вид господарської|
|  |               |діяльності          |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність власних або    |
|  |               |орендованих виробничих    |
|  |               |об'єктів, де провадитиметься |
|  |               |відповідний вид господарської|
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |наявність та стан      |
|  |               |технологічного обладнання і |
|  |               |технічної бази для його   |
|  |               |обслуговування;       |
|  |               |               |
|  |               |освітній і кваліфікаційний  |
|  |               |рівень працівників,     |
|  |               |необхідний для провадження  |
|  |               |відповідного виду      |
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |баланс підприємства на    |
|  |               |останню звітну дату за    |
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання, скріпленим  |
|  |               |печаткою           |
|  |               |               |
|  |               |транспортування теплової   |
|  |               |енергії магістральними та  |
|  |               |місцевими (розподільчими)  |
|  |               |тепловими мережами      |
|  |               |               |
|  |               |відомості за підписом    |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність матеріально-    |
|  |               |технічної бази, необхідної  |
|  |               |для провадження відповідного |
|  |               |виду господарської      |
|  |               |діяльності;         |
|  |               |               |
|  |               |технічний стан трубопроводів |
|  |               |та споруд на них (на підставі|
|  |               |експлуатаційної документації |
|  |               |на такі об'єкти);      |
|  |               |               |
|  |               |наявність проектної і    |
|  |               |виконавчої документації на  |
|  |               |трубопроводи та споруди на  |
|  |               |них, які використовуються для|
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |перелік трубопроводів, що  |
|  |               |перебувають у користуванні  |
|  |               |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання, їх технічна |
|  |               |характеристика та річні   |
|  |               |обсяги транспортування    |
|  |               |теплової енергії       |
|  |               |               |
|  |               |перелік приладів обліку із  |
|  |               |зазначенням місць їх     |
|  |               |встановлення         |
|  |               |               |
|  |               |схема трубопроводів, нанесена|
|  |               |на географічну карту     |
|  |               |місцевості          |
|  |               |               |
|  |               |копія затвердженої місцевим |
|  |               |органом виконавчої влади   |
|  |               |схеми теплопостачання    |
|  |               |               |
|  |               |баланс підприємства на    |
|  |               |останню звітну дату за    |
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання, скріпленим  |
|  |               |печаткою           |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії актів і схем  |
|  |               |розмежування ділянок     |
|  |               |обслуговування між суб'єктами|
|  |               |господарювання, трубопроводи |
|  |               |яких з'єднані між собою   |
|  |               |               |
|  |               |засвідчені в установленому  |
|  |               |порядку копії документів, що |
|  |               |підтверджують освітній і   |
|  |               |кваліфікаційний рівень    |
|  |               |працівників, необхідний для |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності   |
|  |               |               |
|  |               |постачання теплової енергії |
|  |               |               |
|  |               |перелік приладів обліку із  |
|  |               |зазначенням місць їх     |
|  |               |встановлення         |
|  |               |               |
|  |               |відомості про обсяги     |
|  |               |постачання теплової енергії |
|  |               |за підписом керівника    |
|  |               |суб'єкта господарювання   |
|  |               |               |
|  |               |баланс підприємства на    |
|  |               |останню звітну дату за    |
|  |               |підписом керівника суб'єкта |
|  |               |господарювання, скріпленим  |
|  |               |печаткою           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|41. |Збирання та використання   |довідка банку про      |
|  |інформації, яка складає   |підтвердження сплати     |
|  |кредитну історію       |статутного капіталу в    |
|  |               |розмірі, що передбачений   |
|  |               |Законом України "Про     |
|  |               |організацію формування та  |
|  |               |обігу кредитних історій"   |
|  |               |               |
|  |               |               |
|  |               |положення про бюро кредитних |
|  |               |історій           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|42. |Торгівля рідким паливом з  |відомості за підписом    |
|  |біомаси та біогазом     |заявника - суб'єкта     |
|  |               |господарювання (за формою,  |
|  |               |встановленою ліцензійними  |
|  |               |умовами) про:        |
|  |               |               |
|  |               |наявність власного або    |
|  |               |орендованого обладнання,   |
|  |               |споруд, необхідних для    |
|  |               |провадження відповідного виду|
|  |               |господарської діяльності;  |
|  |               |               |
|  |               |прилади обліку, що      |
|  |               |перебувають у користуванні  |
|  |               |або власності заявника -   |
|  |               |суб'єкта господарювання, їх |
|  |               |технічні характеристики   |
------------------------------------------------------------------ 
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 638 
(  від 17.05.2002,  N 645   від 
17.05.2002, N 1147  від 17.08.2002, N 1762 
 від 16.11.2002, N 1859 від 
12.12.2002,  N  204   від 24.02.2003, N 797 
 від 02.06.2003, N 846  від 
04.06.2003,  N  990  від 27.06.2003, N 1548 
 від 02.10.2003, N 267  від 
04.03.2004,  N  307   від 11.03.2004, N 772 
 від 16.06.2004, N 819  від 
29.06.2004,  N 1164  від 08.09.2004, N 322 
 від 28.04.2005, N 346  від 
11.05.2005,  N  379   від 26.05.2005, N 482 
 від 16.06.2005, N 750  від 
18.08.2005, N 1165  від 07.12.2005, N 1250 
 від 21.12.2005, N 1254  від 
21.12.2005,  N  223   від 01.03.2006, N 387 
 від 29.03.2006, N 549  від 
19.04.2006,  N  627  від 11.05.2006, N 682 
 від 17.05.2006, N 1433  від 
18.10.2006,  N 1700   від 08.12.2006, N 80 
 від 31.01.2007, N 1019  від 
08.08.2007, N 1215  від 10.10.2007, N 1387 
 від 05.12.2007, N 90  від 
22.02.2008,  N  382  від 17.04.2008, N 668 
 від 23.07.2008, N 725  від 
20.08.2008,  N  879  від 01.10.2008, N 1143 
 від 27.12.2008, N 296  від 
02.04.2009,  N  501  від 21.05.2009, N 829 
 від 29.07.2009, N 964  від 
09.09.2009,  N  1129   від  16.09.2009, 
N 38  від 20.01.2010, N 144 від 
17.02.2010,  N 259   від 03.02.2010, N 727 
 від 25.08.2010; в редакції Постанови КМ N 712 
 від 22.06.2011 } 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 16.05.12