Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

 

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 13 березня 2002 р. N 301
                Київ

       Про затвердження Порядку погодження і
      видачі дозволів на провадження діяльності,
     пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери
      та атмосферних явищ у господарських цілях


   Відповідно до статті 16  Закону  України  "Про  охорону
атмосферного повітря"  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити  Порядок  погодження і видачі дозволів на
провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях (додається).

   2. Міністерству екології та природних ресурсів за погодженням
з Міністерством охорони здоров'я до кінця 2002 р. розробити і
затвердити Інструкцію про загальні вимоги до оформлення документів
на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.


   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ

   Інд. 33


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 березня 2002 р. N 301

               ПОРЯДОК
      погодження і видачі дозволів на провадження
     діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану
    атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях


   1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм погодження, видачі
та анулювання дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із
штучними  змінами  стану  атмосфери  та  атмосферних явищ у
господарських цілях (далі - дозвіл).

   Дозвіл - це офіційний документ, який дає право підприємствам,
установам, організаціям та громадянам - суб'єктам підприємницької
діяльності (далі - суб'єкт господарювання) провадити діяльність,
пов'язану із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ.

   2. Дозвіл видається Мінекоресурсів за наявності позитивного
висновку МОЗ, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та органів
місцевого самоврядування.

   Дозвіл видається безоплатно терміном на один рік.

   3. Суб'єкт господарювання подає до Мінекоресурсів, МОЗ, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, органів  місцевого
самоврядування,  на  території  яких  планується  провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях:

   заяву;

   засвідчену копію  довідки  про   включення   суб'єкта
господарювання до ЄДРПОУ;

   нотаріально засвідчений витяг із статуту, який підтверджує
вид діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях;

   засвідчені копії документів, що підтверджують рівень освіти і
кваліфікації, необхідний для провадження діяльності, пов'язаної із
штучними  змінами  стану  атмосфери  та  атмосферних явищ у
господарських цілях;

   обгрунтування діяльності, пов'язаної із штучними  змінами
стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, із
зазначенням обсягу, виду, районів проведення робіт та  його
термінів;

   відомості про технічну оснащеність суб'єкта господарювання;

   засвідчену копію виданого Мінтрансом дозволу на використання
повітряного простору;

   інформацію про хімічний склад та витрати реагентів,  що
використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із
штучними змінами стану  атмосфери  та  атмосферних  явищ  у
господарських цілях, відомості щодо включення їх до державного
реєстру небезпечних факторів, висновки МОЗ про можливість їх
використання;

   опис технологій, що використовуються під час провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних  явищ  у  господарських  цілях, висновки МОЗ на
технологічне обладнання та технології щодо їх безпеки для здоров'я
людини.

   Зазначені документи готуються відповідно до Інструкції про
загальні вимоги  до  оформлення  документів  на  провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних явищ у господарських цілях,  яка  затверджується
Мінекоресурсів.

   4. МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації,  органи
місцевого самоврядування, на території яких планується провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та
атмосферних  явищ  у господарських цілях, розглядають подані
суб'єктом господарювання документи протягом 30 календарних днів з
дати їх надходження та надають висновок щодо можливості видачі
дозволу.

   5. Мінекоресурсів розглядає надані суб'єктом господарювання
документи разом з позитивними висновками МОЗ, Ради міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської   та
Севастопольської міських держадміністрацій та органів місцевого
самоврядування протягом 30 календарних днів і у разі відсутності
зауважень видає дозвіл.

   Перший примірник дозволу видається суб'єкту господарювання,
другий - передається МОЗ, а третій - разом з відповідними
документами зберігається у Мінекоресурсів.

   За наявності  зауважень  документи  повертаються суб'єкту
господарювання з викладом їх змісту та зазначенням  терміну
повторного подання.

   6. Дозвіл анулюється Мінекоресурсів у разі:

   подання суб'єктом  господарювання  заяви  про  анулювання
дозволу;

   прийняття в установленому порядку рішення про скасування
державної реєстрації суб'єкта господарювання;

   зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого
провадиться діяльність, пов'язана із штучними змінами  стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

   недотримання суб'єктом господарювання умов дозволу;

   виникнення пов'язаних  із  змінами  атмосферних  явищ
непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан
довкілля та здоров'я населення.

   Мінекоресурсів повідомляє  суб'єкта  господарювання  про
анулювання дозволу у письмовій формі у триденний термін з дня
прийняття рішення.

   7. Рішення Мінекоресурсів про відмову у видачі дозволу або
його анулювання може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08