Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 19 лютого 2009 р. N 126 
                Київ 

      Про особливості приєднання до електричних 
        мереж об'єктів електроенергетики, що 
         виробляють електричну енергію з 
        використанням альтернативних джерел 
 

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

   1. Установити, що: 

   організаційно-технічні заходи із створення умов для передачі 
електричної енергії в місцеві (локальні) електричні мережі від 
точки приєднання установки, що виробляє електричну енергію з 
використанням альтернативних джерел, з установленою потужністю до 
10 МВт (далі - установка з виробництва електричної енергії), 
здійснюються ліцензіатом з передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) мережами відповідно до договору про приєднання. 

   Примірний договір про приєднання  до  електричних  мереж 
установки з виробництва електричної енергії затверджує Національна 
комісія регулювання електроенергетики; 

   точкою приєднання є межа земельної ділянки власника установки 
з виробництва електричної енергії або за його згодою частина 
земельної ділянки, відведеної для розташування такої установки. 

   2. Власник установки з виробництва електричної енергії може 
реалізовувати вироблену понад власні потреби електричну енергію на 
оптовому ринку електричної енергії, або енергопостачальникові за 
регульованим тарифом, або безпосередньо споживачам у встановленому 
законодавством порядку за договором купівлі-продажу електричної 
енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел. 

   Примірний договір  купівлі-продажу  електричної  енергії, 
виробленої з використанням альтернативних джерел,  затверджує 
Національна комісія регулювання електроенергетики. 

   3. Рекомендувати   Національній   комісії   регулювання 
електроенергетики: 

   передбачати компенсацію всіх витрат ліцензіата з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, 
пов'язаних із здійсненням організаційно-технічних  заходів  з 
приєднання  установок  з  виробництва електричної енергії до 
електричних  мереж,  і  збитків,  пов'язаних  з придбаванням 
безпосередньо  у  енергогенеруючого  підприємства  електричної 
енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел за 
"зеленим" тарифом, шляхом включення таких витрат до тарифів на її 
передачу; 

   установити, що власником установок з виробництва електричної 
енергії  дозволяється  провадити  діяльність  з  виробництва 
електричної енергії без відповідної ліцензії. 

   4. Міністерству палива та енергетики визначити з  числа 
організацій, що належать до сфери його управління, такі, що 
розробляють проектно-кошторисну документацію за вихідними даними 
технічних умов, які видаються з метою приєднання до електричних 
мереж установок з виробництва електричної енергії. 

   5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування провадити 
відведення  земельних  ділянок  для  будівництва  об'єктів 
електроенергетики з метою забезпечення приєднання до електричних 
мереж установок з виробництва електричної енергії в найкоротші 
строки. 
 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

   Інд. 37 

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Независимое агентство экологической информации
Последние изменения внесены 21.09.09