Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 червня 2012 р. № 579
Київ

Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки, що додається.

2. Дніпропетровській обласній державній адміністрації подавати щороку до 15 лютого до Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання затвердженої цією постановою Програми.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


 

 


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 р. № 579

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту мешканців м. Жовті Води від радіаційного впливу та пов’язаних з ним шкідливих чинників, поліпшення соціального захисту населення, а також збереження здоров’я населення міста.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним шляхом виконання Програми є комплексне здійснення заходів для створення умов і досягнення в м. Жовті Води такого стану навколишнього природного середовища та соціального рівня, який забезпечить повноцінний розвиток усіх сфер життєдіяльності населення. У зв’язку з тим, що виконання заходів Програми потребує значних фінансових ресурсів, та враховуючи, що бюджет м. Жовті Води є дотаційним, альтернативних варіантів досягнення мети Програми немає.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

створення та забезпечення постійного функціонування систем екологічного та радіаційного моніторингу;

проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення житлових умов;

планування забудови у місті з урахуванням його екологічних особливостей;

розбудови соціальної інфраструктури міста, створення умов для повноцінного розвитку особистості, поліпшення демографічної ситуації;

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного становища у місті, створення безпечних умов для життя і здоров’я людини.

Державний замовник та виконавець Програми зазначені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води;

приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення;

поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном;

приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування спеціалізованої медико-санітарної частини № 9 до сучасних вимог;

оздоровлення жителів міста у зазначеному відділенні відновлювального лікування;

забезпечення спеціалізованої медико-санітарної частини № 9 медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного її функціонування.

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками) виконання Програми та її ефективності наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити ефективність заходів, спрямованих на забезпечення екологічних і радіаційних безпечних умов життєдіяльності населення міста;

створити сприятливі умови для здійснення заходів у соціальній сфері з метою досягнення позитивної динаміки відтворення людського та трудового потенціалу, поліпшення стану здоров’я населення;

забезпечити функціонування об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів Державного бюджету України становить 200,652 млн. гривень.

Під час розрахунку щорічних обсягів фінансування Програми обсяг фінансування на перші три роки розраховано в обсягах, проіндексованих порівняно з поточним бюджетним періодом на індекс інфляції.

 


 


 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. № 579.

2. Державний замовник - Дніпропетровська облдержадміністрація.

3. Керівник Програми - голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

4. Виконавець заходів Програми - виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

5. Строк виконання Програми: 2013-2022 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

млн. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками виконання

2013

2014

2015

2016

2017

2018-2022

Державний бюджет

200,652

14,337

15,14

15,988

35,045

32,302

87,84

Усього

200,652

14,337

15,14

15,988

35,045

32,302

87,84

 


 


 


 

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

усього

у тому числі за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018-2022

2013

2014

2015

2016

2017

2018-2022

1. Cтворення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води

рівень готовності об’єкта до здачі, відсотків

100

55,6

75

100

-

-

-

проведення будівельно-монтажних робіт із створення системи постійного моніторингу території міста, у тому числі стану навколишнього природного середовища, радіаційного, медико-біологічного стану

Дніпропетровська облдержадміністрація

державний бюджет

4,972

2,54

1,216

1,216


 


 


 

рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу, відсотків

100


 


 


 

100

100

100

2,224


 


 


 

0,241

0,254

1,729

Разом за завданням 1


 

-“-

7,196

2,54

1,216

1,216

0,241

0,254

1,729

2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного НРБУ-97

кількість обстежених будинків, одиниць

160

160


 


 


 


 


 

проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових, адміністративних будівель і споруд

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

0,43

0,43


 


 


 


 


 

Разом за завданням 2


 

-“-

0,43

0,43


 


 


 


 


 

3. Проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення

площа рекультивова них (дезактивованих) земель, гектарів

22,82

1,22

5,4

5,4

5,4

5,4


 

розроблення проектної документації і проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста: рекультивація порушених і забруднених земель, здійснення заходів протирадіаційного захисту

Дніпропетровська облдержадміністрація

державний бюджет

17

2,6

3

3,8

3,8

3,8


 


 

загальна площа житла, яке приведене до рівня, визначеного НРБУ-97, кв. метрів

13434

578

1930

1930

720

1680

6596

здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної системи вентиляції тощо) у житлових, адміністративних будівлях, спорудах до рівня, визначеного НРБУ-97

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

22,399

0,965

3,217

3,217

1,2

2,8

11


 

загальна площа, на якій проводиться озеленення, гектарів кількість розроблених проектів

30 1


 

1

10

10

10


 

озеленення території міста, у тому числі розроблення проекту щодо створення захисних лісосмуг поряд з екологічно небезпечними об’єктами на площі 30 гектарів

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

2,5


 

0,3

0,73

0,73

0,74


 


 

виготовлення проектної документації, одиниць

1


 


 


 


 


 

1

розчищення русла річки Жовта та водойм у межах міста

Дніпропетровська облдержадміністрація

державний бюджет

2,9


 


 


 


 


 

2,9


 

протяжність розчищеної ділянки русла річки Жовта в межах міста, кілометрів

3,5


 


 


 


 


 

3,5


 


 


 


 


 


 


 

Разом за завданням 3


 

-“-

44,799

3,565

6,517

7,747

5,73

7,34

13,9

4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном

кількість дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених покращеним харчуванням

6015

5761

5827

5919

6022

6176

6200

відшкодування частини вартості харчування дітей дошкільного та шкільного віку

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

27,917

2,158

2,28

2,406

2,542

2,684

15,847


 

кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста, штук

200

200

200

200

200

200

200

відшкодування частини вартості оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

3,409

0,268

0,284

0,302

0,32

0,339

1,896


 

рівень додаткового забезпечення покращеним харчуванням хворих (у середньому на одного хворого на добу), гривень

3,3

2,56

2,7

2,85

3,21

3,01

3,75

відшкодування частини вартості харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

2,976

0,23

0,243

0,257

0,271

0,286

1,689


 

кількість днів охоплення дітей віком до одного року харчуванням на молочній кухні спеціалізованої медико-санітарної частини № 9 (далі - СМСЧ-9)

15700

15700

15700

15700

15700

15700

15700

відшкодування частини вартості харчування дітей віком до одного року життя

Дніпропетровська облдержадміністрація

державний бюджет

0,285

0,022

0,023

0,025

0,026

0,027

0,162


 

кількість дітей з генетичними захворюваннями, охоплених лікувальним харчуванням

3

3

3

3

3

3

3

відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

1,766

0,137

0,144

0,152

0,161

0,17

1,002


 

кількість звернень хворих пільгових категорій на одержання медикаментів

12270

12246

12276

12276

12276

12276

12270

відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

5,418

0,419

0,442

0,467

0,493

0,521

3,076


 

кількість жителів, які потребують пільгового зубопротезування

84

84

84

84

84

84

84

безкоштовне зубопротезування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад 10 років на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення

Дніпропетровська облдержадміністрація

державний бюджет

0,673

0,052

0,055

0,058

0,061

0,065

0,382


 

кількість мешканців, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення

430

430

430

430

430

430

430

надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв’язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

1,596

0,123

0,13

0,138

0,145

0,154

0,906


 

кількість непрацездатних громадян, яким підвищено якість надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води, осіб

180

180

180

180

180

180

180

підвищення якості надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води та часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області

Дніпропетровська облдержадміністрація

державний бюджет

0,339

0,026

0,028

0,029

0,031

0,033

0,192


 

кількість осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області

12

12

12

12

12

12

12


 

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

0,706

0,054

0,057

0,061

0,064

0,068

0,402

Разом за завданням 4


 

-“-

45,085

3,489

3,686

3,895

4,114

4,347

25,554

5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування СМСЧ-9 у відповідність із сучасними вимогами

площа реконструкції відділення функціональної діагностики СМСЧ-9, тис. кв. метрів

1,247


 


 


 


 

1,247


 

коригування проекту та проведення реконструкції відділення функціонувальної діагностики та відділення відновлювального лікування СМСЧ-9

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

28,8

1,862

1,216

1,229

14,638

9,855


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

площа реконструкції відділення відновлювального лікування, тис. кв. метрів

3,514


 


 


 


 


 

3,514


 


 

державний бюджет

30


 


 


 

7,5

7,5

15

Разом за завданням 5


 

-“-

58,8

1,862

1,216

1,229

22,138

17,355

15

6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування СМСЧ-9

кількість оздоровлених жителів, осіб

900

900

900

900

900

900

900

забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування СМСЧ-9 та відділення функціональної діагностики СМСЧ-9

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

35,486

1,573

1,661

1,754

1,852

1,956

26,69

Разом за завданням 6


 

-“-

35,486

1,573

1,661

1,754

1,852

1,96

26,69

7. Забезпечення СМСЧ-9 медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного його функціонування

кількість придбаного медичного обладнання, одиниць

377

3

37

0

37

36

264

придбання медичного обладнання для забезпечення СМСЧ-9

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

7,115

0,748

0,704


 

0,81

0,886

3,967

середньодобова вартість медикаментів на одного хворого, гривень

1,61

1,33

1,44

1,51

1,64

1,68

2,05

придбання медикаментів для забезпечення СМСЧ -9

Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

1,741

0,13

0,14

0,147

0,160

0,164

1

Разом за завданням 7


 

-“-

8,856

0,878

0,844

0,147

0,97

1,05

4,97

Усього за Програмою:


 

-“-

200,652

14,337

15,14

15,988

35,05

32,3

87,84

 

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Независимое агентство экологической информации
Последние изменения внесены 29.07.13