Документи: поводження з відходами, охорона повітря, водних ресурсів, ОВНС. Послуги лабораторії

01.12.17
1.Документи у сфері поводження з відходами: - Декларація про відходи - Проведення інвентаризації відходів та оформлення Звіту по інвентаризації Інвентаризація відходів - Розробка та погодження Паспортів відходів - Розробка та погодження Реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів -Розробка та погодження Паспортів місць видалення відходів 2.Дозвільні документи у сфері охорони атмосферного повітря: - Проведення інвентаризації викидів, розробка та реєстрація Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин - Розробка Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів - Отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 3.Дозвільні документи у сфері охорони водних ресурсів: - Розробка документів та отримання Дозволу на спеціальне водокористування (підземні та поверхневі джерела водопостачання, скид зворотних вод у водний об`єкт) - Розробка та погодження Технологічних нормативів використання води - Розробка та погодження Індивідуальних нормативів водокористування та водовідведення - Розробка технічного паспорту свердловин 4. Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд 5. Послуги екологічної лабораторії (щорічний контроль, паспорти ГОУ, атестація робочих місць, паспорт грунтів)
Цена:
договорная
Регион оказания услуги:
Киев, Херсон
Контактная информация:
Автор объявления:

Коваленко Вікторія Вікторівна, предприниматель