Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

Ежегодная Международная конференция "Сотрудничество для решения проблемы отходов"  

Нормативно-правові акти, що регулюють поводження з відходами в Україні

BECA
Зміст

Нові документи

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, НАКАЗ від 19.08.2016 N302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства екології та природних ресурсів України"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, НАКАЗ від 18.05.2016 N186 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ, НАКАЗ від 13.10.2009 N540 (із змінами від 22.01.2016) "Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 18 лютого 2016 р. N118 "Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22 липня 2016 р. N501-р "Про затвердження комплексного плану заходів щодо реалізації положень Проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 13 липня 2016 р. N445 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 13 липня 2016 р. N446 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами"

ЗАКОН УКРАЇНИ від 7 квітня 2015 року № 287-VIII "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 9 листопада 2016 р. N804 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів"

ЗАКОН УКРАЇНИ від 22 грудня 2016 року N1804-VIII "Про внесення зміни до Закону України "Про електроенергетику" щодо коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії"

ЗАКОН УКРАЇНИ від 20 лютого 2003 року N555-IV (із змінами від 01.11.2016) "Про альтернативні джерела енергії"

ЗАКОН УКРАЇНИ від 2 березня 2015 року N222-VIII (із змінами від 06.12.2016) "Про ліцензування видів господарської діяльності"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 5 серпня 2015 р. N609 (із змінами від 08.06.2016) "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

This project is made possible by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U/S/ Department of State (BECA), and administered by the International Research & Exchanges Board (IREX)

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Независимое агентство экологической информации
Последние изменения внесены 20.02.17