Инвентаризация, паспортизация, экологическая документация (воздух, вода, отходы, ОВОС, ОВД)

12.03.18
Перелік послуг, які надає Компанія суб’єктам господарської діяльності усіх форм власності: Охорона атмосферного повітря - Отримання та супровід дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами в частині дотримання вимог екологічного та санітарного законодавства України - Розроблення паспортів установ очистки газу - Організація здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ. Охорона водних ресурсів - Отримання та супровід дозволу на спеціальне водокористування в частині дотримання вимог екологічного та санітарного законодавства України - Розроблення індивідуальних поточних балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції - Розроблення поточних індивідуальних технологічних нормативів витрат та/або втрат питної води підприємствам, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення - Розроблення нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин, які утворюються в процесі виробничої діяльності водокористувачів - Організація складання паспортів артезіанських свердловин - Отримання спеціального дозволу на використання надр Поводження з відходами - Складання та реєстрація декларації про утворення відходів - Підготовка та реєстрація звіту з інвентаризації відходів - Складання технічних паспортів по кожному виду відходів - Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів та документальний супровід в частинні дотримання санітарного законодавства України - Складання реєстрових карт об’єктів обробки та утилізації відходів і документальний супровід в частинні дотримання санітарного законодавства України - Складання спеціальних паспортів місць видалення відходів та документальний супровід в частинні дотримання санітарного законодавства України - Розроблення технологічних регламентів підприємства на процеси та продукцію різного рівня складності Аналіз можливих впливів на навколишнє середовище господарською діяльністю - Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) - Розробка матеріалів ОВД - Розробка документів, якими обґрунтовується організація санітарно-захисної зони - Розробка документів, якими обґрунтовується екологічна безпека перевантаження вантажів згідно технологічних рішень (робочих технологічних карт - РТК)
Цена:
договорная
Регион оказания услуги:
Днепропетровская область
Контактная информация:
Дубченко Маргарита Олеговна
Автор объявления:

Екоресурс, Науково-виробниче підприємство, ТОВ