Дозволи, звітність, облік, охорона повітря, земельних та водних ресурсів, поводження з відходами

15.05.19
Надаємо наступні послуги: Супроводження господарської діяльності суб’єктів господарювання щодо забезпечення виконання вимог чинного природоохоронного законодавства (підготовка документації для отримання дозвільних документів, ведення статистичної звітності, налагодження первинного обліку, визначення та вирішення проблемних питань у сфері охорони повітря, земельних та водних ресурсів, поводження з відходами, представництво інтересів в органах влади та інших установах). У сфері поводження з відходами для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: Розроблення регіональних планів управління відходами. Розроблення схем санітарного очищення населених пунктів. Створення та/або удосконалення регіональної системи моніторингу місць утворення, зберігання і видалення відходів. для суб’єктів господарської діяльності: Проведення інвентаризації відходів. Визначення класу небезпеки відходів. Розроблення паспорту місця видалення відходів. Розроблення технічних паспортів відходів. Розроблення реєстрових карт ОУВ та ООУВ. У сфері охорони вод для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: Розроблення регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. для суб’єктів господарської діяльності: Підготовка документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування. У сфері охорони атмосферного повітря для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: Розроблення регіональних автоматизованих систем моніторингу атмосферного повітря. для суб’єктів господарської діяльності Підготовка документації для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Проведення інвентаризації джерел викидів. Розроблення Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів. Створення локальних автоматизованих систем моніторингу атмосферного повітря.
Цена:
договірна
Регион оказания услуги:
Всі регіони України
Контактная информация:
Володимир Шусть
Автор объявления:

Чорнобиль, Науковий парк Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, ТОВ