Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

Сторінки 1, 2  
  рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,
   4.1, 4.2,  4.3 і т. д. - записуються у тонах ліміти,
встановлені на рік для скидів у водні об'єкти та на розміщення
відходів, а для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи
з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп - кількість
одиниць обладнання та приладів;
   У разі, якщо відповідно до законодавства платники - власники
відходів звільняються від одержання  лімітів  на  розміщення
відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т.д. ставиться позначка "х";
{ Підпункт 3.3.6 пункту 3.3 розділу 3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 233 ( від
16.04.2007 }
   3.3.7. в колонці 8 (к. 8) "Суми збору, обчисленого в межах
ліміту"
   рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,
   4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - записуються у гривнях, з копійками, з
відповідним  округленням  до  двох  десяткових  знаків  за
загальновстановленими правилами суми збору, обчисленого в межах
ліміту, які розраховуються:
   якщо значення за колонкою 2 менше або дорівнює значенню за
колонкою 7 відповідних рядків - як добуток значень відповідних
рядків за колонками 2, 3, 4, 5 і 6;
   якщо значення за колонкою 2 більше значення за колонкою 7
відповідних рядків - як добуток значень відповідних рядків за
колонками 3, 4, 5, 6 і 7;
   У разі, якщо відповідно до законодавства платники - власники
відходів звільняються від одержання  лімітів  на  розміщення
відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т.д. ставиться позначка "х";
{ Підпункт 3.3.7 пункту 3.3 розділу 3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 233 від
16.04.2007 }
   3.3.8. в колонці 9 (к.9)  "Суми збору, обчисленого за
понадлімітні обсяги"
   рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т.д.,
   4.1, 4.2, 4.3 і т.д. - заповнюються,  якщо   значення
відповідних рядків колонки 2 перевищують значення відповідних
рядків колонки 7. У такому разі записуються у гривнях з копійками,
з відповідним округленням  до  двох  десяткових  знаків  за
загальновстановленими правилами суми збору, які розраховуються як
добуток значень колонок 3, 4, 5, 6, різниці значень колонок 2 і 7
відповідних рядків і коефіцієнта 5,  що  застосовується  за
понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів відповідно до
пункту 8 Порядку ;
   якщо значення відповідних рядків колонки 2 не перевищують
значення  відповідних  рядків  колонки  7,  то  такі  рядки
прокреслюються;
   у разі, якщо відповідно до законодавства платники - власники
відходів звільняються від одержання  лімітів  на  розміщення
відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т.д. ставиться позначка "х";
{ Підпункт 3.3.8 пункту 3.3 розділу 3 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 233 від 16.04.2007 }
   3.3.9. в колонці 10 (к.10) "Загальні суми збору"
   Загальні суми збору записуються у гривнях з копійками, з
відповідним  округленням  до  двох  десяткових  знаків  за
загальновстановленими правилами, що розраховуються для рядків:
   1.1, 1.2, 1.3 і т.д.,
   2.1, 2.2, 2.3 і т.д. - як добуток значень відповідних рядків
за колонками 2, 3, 4, 5 і 6;
   3.1, 3.2, 3.3 і т.д. - як сума значень відповідних рядків
колонок 8 і 9;
   4.1, 4.2, 4.3 і т.д. - як сума значень відповідних рядків
колонок 8 і 9, якщо відповідно до законодавства платники одержують
ліміти на розміщення відходів; як добуток значень відповідних
рядків за колонками 2, 3, 4, 5 і 6, якщо відповідно  до
законодавства  платники - власники відходів звільняються від
одержання лімітів на розміщення відходів;
{ Підпункт 3.3.9 пункту 3.3 розділу 3 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 233 від 16.04.2007 }
   3.3.10. рядок 5 (р. 5) "Нараховано збору з початку року,
усього"
   записуються суми збору, які розраховуються як сума значень
рядків 1, 2, 3 і 4 колонки 10;
   3.3.11. рядок 6 (р. 6) "Нараховано за попередній звітний
період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього"
   записуються суми збору за попередній звітний період (квартал,
півріччя, 9 місяців), які зазначені за рядком 5 у попередньому
розрахунку;
   3.3.12. рядок 7 (р. 7) "Нараховано за звітний квартал,
усього"
   записується сума збору, що розраховується як різниця значень
за рядками 5 і 6;
   3.3.13. Рядки 8 - 13 (р. 8, р. 9, р. 10, р. 11, р. 12, р. 13)
заповнюються у разі подання уточнюючого розрахунку збору, що
містить виправлені показники, та у разі зазначення уточнених
показників у складі розрахунку за будь-який наступний податковий
період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки;
   при цьому, використовуються показники звітного розрахунку за
відповідний період, який уточнюється, та показники додатку, який
складається платником і подається разом зі звітним або новим
звітним розрахунком, що містить уточнені показники;
   у разі подання уточнюючого розрахунку заповнюються рядки 8-12
і додаток(ки) не заповнює(ю)ться і не подає(ю)ться;
   у разі зазначення уточнених показників у складі звітного або
нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий
(звітний)  період,  протягом якого платником були самостійно
виявлені помилки, заповнюються рядки 9-13 та окремий додаток за
кожним минулим періодом, що уточнюється;
   у разі подання звітного або нового звітного розрахунків без
уточнення податкових зобов'язань за минулі періоди, рядки 8-13 не
заповнюються і прокреслюються, додатки не складаються і  не
подаються.

   У разі подання уточнюючого розрахунку:
   уточнюючий розрахунок подається за кожний минулий податковий
період, що уточнюється, окремо;
   додаток не складається і не подається;
   рядок 8 "Нараховано збору  за  даними  раніше  поданого
розрахунку, що уточнюється, усього"
   записується значення за рядком 7 розрахунку за  період,
показники якого виправляються;
   рядок 9 "Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове
зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8) або
(р. 9 або сума р. 9 додатка(ків))"
   якщо значення рядка 7 більше значення рядка 8 - записується
сума, яка розраховується як різниця значень за рядками 7 і 8
уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники, при
цьому рядок 10 прокреслюється;
   якщо значення рядка 7 менше значення рядка 8 - рядок не
заповнюється і прокреслюється;
   рядок 10 "Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у
зв'язку з виправленням помилки (р. 8 - р. 7) або (р. 10 або сума
р. 10 додатка(ків))"
   якщо значення рядка 8 більше значення рядка 7 - записується
сума, яка розраховується як різниця значень за рядками 8 і 7
уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники, при
цьому рядок 9 прокреслюється;
   якщо значення рядка 8 менше значення рядка 7 - рядок не
заповнюється і прокреслюється;
   рядок 11 "Сума штрафу"
   записується значення, яке складає 5 відсотків від значення за
рядком 9 уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені
показники; у разі відсутності значення за рядком 9, рядок 11
прокреслюється;
   рядок 12  "Пояснення  (розкриття)  окремих  результатів
фінансово-господарської діяльності, усього"
   записується кількість аркушів, які додаються платником до
уточнюючого розрахунку із викладенням пояснень стосовно причин, що
вплинули на розмір податкового зобов'язання зі збору;
   рядок 13 "Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов'язання
збору за минулий період" - прокреслюється.

   У разі зазначення уточнених показників у складі звітного або
нового звітного розрахунку:
   до звітного або нового звітного розрахунку, у складі якого
платником здійснюється уточнення податкових зобов'язань збору за
минулі періоди, обов'язково додається додаток, складений окремо за
кожний минулий податковий період, що уточнюється у такому звітному
або новому звітному розрахунку;
   рядок 8  "Нараховано  збору  за  даними раніше поданого
розрахунку, що уточнюється, усього" - прокреслюється;
   рядок 9 "Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове
зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8) або
(р. 9 або сума р. 9 додатка(ків))"
   рядок заповнюється  на  підставі  показників  рядка  9
додатка(ків), який(і) складається(ються) платником за кожний(і)
минулий(і) період(и), що уточнюється(ються) та подається(ються)
платником разом зі звітним або новим звітним розрахунком, що
містить уточнені показники за такий(і) минулий(і) період(и);
   у рядок 9 за колонкою 10 переноситься значення, записане за
рядком 9 додатка;
   у разі одночасного уточнення податкових зобов'язань збору за
декілька минулих періодів значення за рядком 9 у  додатках
складаються і проставляється загальна їх сума;
   у разі відсутності значення(нь) за рядком 9 додатка(ків),
рядок прокреслюється;
   рядок 10 "Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у
зв'язку з виправленням помилки (р. 8 - р. 7) або (р. 10 або сума
р. 10 додатку(ків))"
   рядок заповнюється  на  підставі  показників  рядка  10
додатка(ків), який(і) складається(ються) платником за кожний(і)
минулий(і) період(и), що уточнюється(ються) та подається(ються)
платником разом зі звітним або новим звітним розрахунком, що
містить уточнені показники за такий(і) минулий(і) період(и);
   у рядок за колонкою 10 переноситься значення, записане за
рядком 10 додатка;
   у разі одночасного уточнення податкових зобов'язань збору за
декілька минулих періодів значення за рядком 10 у додатках
складаються і проставляється загальна їх сума;
   у разі відсутності значення(нь) за рядком 10 додатка(ків),
рядок прокреслюється;
   рядок 11 "Сума штрафу"
   записується значення, яке складає 5 відсотків від значення за
рядком 9 розрахунку збору, у складі якого платником уточнюються
податкові зобов'язання;
   у разі  відсутності  значення  за  рядком  9, рядок 11
прокреслюється;
   рядок 12  "Пояснення  (розкриття)  окремих  результатів
фінансово-господарської діяльності, усього"
   записується кількість аркушів, які додаються платником до
уточнюючого розрахунку або до розрахунку, у складі якого платником
здійснюється уточнення податкових зобов'язань збору за минулі
періоди, із викладенням пояснень стосовно причин, що вплинули на
розмір податкового зобов'язання зі збору за вказаний минулий
період;
   рядок 13 "Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов'язання
збору за минулий період" записується кількість аркушів додатків,
які подаються разом зі звітним або новим звітним розрахунком збору
за забруднення навколишнього природного середовища, у складі якого
платник уточнює податкові зобов'язання минулих періодів.

    4. Особливості складання додатка щодо перерахунку
     податкового зобов'язання збору за забруднення
   навколишнього природного середовища за минулий період

   4.1. У верхній частині додатка зазначається номер порядковий
додатка (в залежності від кількості минулих періодів, податкові
зобов'язання яких уточнюються), вид податкового розрахунку, у
складі якого уточнюються податкові зобов'язання (звітний або новий
звітний), податковий (звітний) період, за який подається звітний
або новий звітний розрахунок, що містить виправлені показники, і
до якого складається і подається цей додаток, а також зазначається
минулий податковий (звітний) період, показники якого уточнюються.

   4.2. Додаток за минулий квартал, півріччя, 9 місяців та рік
складається за правилами, встановленими Порядком та
Інструкцією про обчислення збору,  наростаючим
підсумком з початку звітного календарного року.

   4.3. Додаток подається платником до податкового органу за
місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на
податковому обліку в органах державної податкової служби) разом зі
звітним або новим звітним розрахунком у складі якого уточнюються
показники за минулий(лі) період(ди). Подання копій додатків не
дозволяється.

   4.4. Рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т.д., 2.1, 2.2, 2.3 і т.д, 3.1,
3.2, 3.3 і т.д, 4.1, 4.2, 4.3 і т.д. колонок 1-10 та рядки 5-7
заповнюються відповідно до пунктів 3.1.-3.3.13 розділу 3 цієї
Інструкції.

   4.5. Рядки 8-10 заповнюються як при складанні уточнюючого
розрахунку відповідно до пункту 3.3.14 розділу 3 цієї Інструкції.

 В.о. директора Департаменту
 методології ДПА України                Н.П.Фліссак
Сторінки 1, 2

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08